22 Mayıs 2010 Pazar
ARİF TAKICI
Uyuşturucu kültürüne karşı milli kültür: 2
Arif Takıcı

 

Evet, toplum olarak şerefler biçip, erişilmez payeler atfettiğimiz her şeye; sancak, bayrak, ordu, vatan, şehadet, istiklal, zafer gibi toplumsal değerlerimize kutsiyetler kazandıran hep odur. MİLLİ KÜLTÜR…Ve bu kültür, milli varlığın mukaddes sermayesi, toplumun manevi hayat kaynağıdır. Akif'in deyimiyle'' ruhu milli''dir.  Bir Alman düşünür: Hayatında yüksek idealleri olmayan fert ve toplumların hayatlarının da kıymeti yoktur, der.

PROPAGANDA: Psikolojik esaslar göz önünde tutularak, toplumun, hususiyetle genç neslin dayanağını teşkil eden kültür değerlerinin, bilgi, duygu, inanç ve düşüncelerini isteğe uygun şekilde yönlendirme sanatıdır. Bu yönlendirme faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi iki merhalede mümkün olmaktadır.

1) Yeni fikir ve girişimlerin kabulüne mani olan önceki fikir ve kanaatlerin, milli hassasiyetlerin fert ve toplumda en güçlü dayanağını teşkil eden kültür değerlerinin, ahlaki ve dini inançların, milli ideallerin, hamasi duyguların, milli bakış ve hassasiyetlerin soysuzlaştırılması ve yok edilmesi birinci merhaleyi,

2) Bunların yerine yabancı fikir ve ideolojilerin, ters doktrinlerin ikamesi ile düşman rejimlerin kitlelere kabul ettirilmesi için girişilen faaliyetler ikinci merhaleyi teşkil eder.

Tarihin ve asrın en tahripkar silahı olan propagandanın belli başlı vasıtaları ise bilindiği gibi; basın, sinema, tiyatro, okullar, radyo ve televizyondur. Bilhassa radyo ve televizyon bu güçlü imha düzenin atom bombası mesabesindedir. Yurt içinde ağlarını kuran beşinci kolların ve emrindeki hainlerin planlı ve paralı çalışmaları ile her meslek ve mevkiden insanları bolca kullandığı bilinen  bir gerçektir. Uzaya gitmeye ne hacet, yakın geçmişte sahneye konan, bugünlerde de devam eden eli silahlı hainlerin hıyanetlerinin  kimler tarafından organize edildiğini, milletimiz biliyor!!   Hainler milli kültürü dejenere etmeyi hem de erozyonu terörle  çoğaltmayı nasıl yapıyorlar?.. Önce gençlerimizi nokta nokta kültür değerlerimizden, ahlak ve İnançlarından,  milli ve hamasi duyarlılıktan tecrit ederek uzaklaştırmak… Hemen arkasından da bilinen boşluklara yıkıcı fikir ve ideolojilerini enjekte ederek ustaca başardılar. Bu değerlerden boşalan kimse için bayrak artık bir bez parçası, vatan bir avuç toprak, millet bir anlamsız yığın, mabet göstermelik bir taş yığınıdır. Dün milleti ve onun geleceği olan gençliği bu yolla bölüp parçalayarak yok etmeye çalışanlar, sonuca ulaşamayınca, aynı imha işlemini uyuşturucularla tamamlama çabası içine girdiler ve ilk fırsatta yine silahlı eylemcilerini harekete geçirdiler. Bu çalışmaların önündeki en büyük engelin yine milli ve manevi kültür değerleri olduğunu bilen mihraklar ne yaparlar?

1) Önce insanı insan yapan, fert ve toplumu karakterize eden milli ve manevi değerleri (Milli kültürü) soysuzlaştırmak.

2) Bu yolla buhran ve bunalıma düşenlerin eline her fırsatta uyuşturucuları uzatmak…Hepsi bu  kadar…Varlığın üstün ünitesi olan insan türünü, her türlü milli, medeni ve ahlaki değerlerden tecrit ederek, onu sorumsuz bir hayvan menziline indiren, bu kültür ve fikirleri çürütme faaliyetine, uyuşturucu stratejisinde; ‘'Karşı Kültür'', Hipi kültürü'' “Uyuşturucu kültürü ‘'gibi isimler verilmektedir. Kaynak (Yeşilay arşiv).Bu Haber 1545 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI