22 Aralık 2008 Pazar
ARİF TAKICI
Türkiye de uyuşturucu madde kullanımı
Madde kullanım yaygınlığını saptayan araştırmalar yapmak oldukça zordur. Bunun en önemli nedenlerinden birisi insanların “hiç madde kullandınız mı?” sorusuna doğru yanıt vermekten çekinmesidir.

Benzer nedenlerden dolayı uçucu madde kullanım sıklığını da tam olarak saptamak mümkün değildir. Uçucu madde kullanımı dünyada birçok ülkede görülmekle birlikte, bu maddelerin kullanım sıklığı, ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir.

Türkiye'de bugüne kadar uçucu madde kullanımıyla ilgili yapılan okul araştırmalarında uçucu kullanım sıklığı diğer ülkelerle kıyaslandığında daha düşük olarak bulunmuştur. Türkiye'de uçucu maddeler, tütün ve alkolden sonra en sık kullanılan maddelerdir. Türkiye'de sıklıkla kullanılan uçucu maddeler boya tineri ve tolu ene içeren yapıştırıcılar olduğunu belirtilmiştir.

ESPAD çalışması kapsamında 1995 yılında Türkiye'de yapılan araştırmalarda 2800 öğrenciden %3'ünün en az bir kez uçucu madde kullanmayı denediği saptanmıştır. Son bir ay içinde kullanım sıklığı ise%2 olarak bulunmuştur. İstanbul'da lise iki öğrencileri arasında yürütülen araştırmada, öğrencilerin % 4'ünde uçucu madde kullanımına rastlanmıştır. 1998 yılında Türkiye genelinde yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin %8,6'sının uçucu madde kullandığı ortaya çıkmıştır.

9 ilde yapılan okul anketi (SAMAY araştırması) bize uçucu kullanımının yaygınlığı hakkında bir fikir vermektedir. Bu çalışma hem 6. sınıf, hem de lise 2. sınıf öğrencilerine uçucu madde kullanımıyla ilişkili sorular sorulmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre yaşam boyu uçucu madde kullanım sıklığı ilköğretim öğrencilerinde %3-2, ortaöğretim öğrencilerinde %5,2 olarak bulunmuştur. Son bir yıl ve son bir ay içindeki kullanım oranları tabloda verilmiştir. İlköğretim çağındaki çocuklarda daha düşük oranda uçucu madde kullanımı varken, ortaöğretim çağındaki gençlerde uçucu madde kullanımı artmaktadır.

Yapılan “Gençler Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı” isimli araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilk ve ortaöğretim çağındaki uçucu madde kullanım sıklığı  görülmektedir. İlk ve ortaöğretim çağındaki uçucu madde kullananların yarısına yakını uçucu maddeyi 1-2 kez kullandığını söylemektedir. Bu bulgu, gençlerin yarısına yakınının uçucu maddeyi sadece denediğini göstermektedir.

İlköğretim öğrencilerinde erkekler ve kızlar arasında uçucu madde kullanımı açısından belirgin bir fark yoktur. Ortaöğretim öğrencilerinde kızlarda uçucu madde kullanımı sıklığı %3-9, erkeklerde %6,3'dir, bir başka deyişle, ilköğretim çağında cinsiyetler arasında belirgin farklar yokken, ortaöğretim çağında uçucu madde kullanım riski erkeklerde daha yüksektir. Dünyada yapılan başka araştırmalarda da uçucu madde kullanımında cinsiyetler arasındaki farkın 7. sınıflarda benzer olduğu, 10, sınıftan itibaren ise erkeklerde daha sık görülmeye başladığı belirtilmiştir.

Öte yandan, uçucu kullananların üçte biri, uçucu maddeyi 10 kereden fazla kullandıklarını belirtmiştir. Bir başka deyişle, uçucu kullananların yaklaşık üçte biri uçucu maddeleri denemekten öte kullandıklarını söyleyebiliriz. Ortaöğretim öğrencilerinde uçucu maddeyi 6 ve daha üstü kez kullanma riski ilköğretim öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuştur.

 

                         KAYNAK -YEŞİLAY ARŞİVBu Haber 2090 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI