11 Aralık 2010 Pazar
ARİF TAKICI
Uyuşturucu kullananlar nasıl tanınır?
atakici 52@ hotmail.com

Aile yapısındaki bozukluklar, geçimsizlikler, ahlaki, manevi zaafla yine ailelerdeki ekonomik sıkıntılar çoklukla insan normalitesini bozar. Bilhassa yokluktakini bunalıma ve intikama, varlıktaki şımarıklığa, taşkınlığa, tahribe yöneltebilir. Eğitim zafiyeti, yetersizliği, eğitimdeki yanlışlıklar ve maddeci felsefeye dayalı eğitimler insanları  bencilliğe ( egoizme ), şahsi çıkarcılığa, cismani hazcılığa iten temeldeki sebeplerdir. Bu yol anarşi, tahrip ve kargaşa, kavga yoludur. Bu yol cemiyeti iflas ve çöküşten başka bir yere götürmez.  

Uyuşturucu  kültürü: Bu kültür, toplumu ayakta tutan, yücelme ve yaşama duygusunu kazandıran, toplumun manevi, ahlaki ve hamasi değerlerini tahrip eder. Bunları çürüten, gençleri bu değerlerden soyutlayan ( tecrit eden ) uygulamaya, uyuşturucu ( karşı kültür – hippi kültürü ) gibi isimler verilmektedir…

Bu kültür erozyonu, toplumu sömürgeci devletlerin uydusu haline getiren bir soğuk harp uygulamasıdır. Bu yıkıcı kültür silindirinden geçen toplum ve ülkenin kurtuluşu çok zor veya imkansızdır. Dış ( hasım )güçlerin ve içerdeki ajanlarının ve bunlarla işbirliği yapan mafya üçlüsünün organize çalışmasıdır. Diğer bir sorun,  her zaman suç örgütlerinin ve uyuşturucu mafyasının oltasına takılabilen başı boş gençler ve sokak çocuklarıdır.

Beyazlar veya narkotik maddeler olarak da isimlendirilen  uyuşturucular ve zararları nelerdir? Cevap: Kötü alışkanlıkların başında gelen uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına, aklı ve ruhi sistemimize, cemiyete yaptığı tahribat tek kelime ile korkunçtur. Hali hazırda bütün dünya ülkelerinde uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı bir çığ gibi artmakta ve ülke sorumluları bu felaketin nasıl önlenebileceğini düşünmektedirler...

Uyuşturucu madde, silah kaçakçılığında, casuslukta, anarşik hadiselerde ve bir ülkenin diğer ülke gençlerini dejenere eden soğuk harpte, gayri meşru  kazançlarda en müessir ve en çok kullanılan tahripkar bir vasıtadır.  Bilhassa gençleri bu felaketten koruma ve kurtarmak insani ve milli bir vazifedir. Bu bataklığa saplanan gençler, tehlikeyi bilmediklerinden basit bir hevesle ve kötü arkadaşlarının telkini ile beden ve dimağlarını, istikballerini uçuruma atmış olmaktadırlar. Kötü alışkanlık: İnsanların önceden bilmeyerek veya tesadüfen başladıkları, sonradan vücutları ve sağlıkları  için çok zararlı olduğunu anladıkları halde, bir türlü bırakamadıkları  bağımlılıklardır.

İnsanın davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında anormal değişiklik meydana getiren tabii ve sentetik maddelere uyuşturucu madde denir. Uyuşturucu maddelerin sayıları pek çok olmakla beraber, basında bahsedilenler, afyon,morfin, eroin, esrar, kokain, LSD gibi maddelerdir. Ünye'de bali ve  tiner bağımlısı gençlerin olduğu üzüntü verici bir gerçektir. Çok şükür ki Emniyet teşkilatımız bu konuda çok gayretli çalışmalar yapmaktadır. Biz de Yeşilay teşkilatı olarak kendileri ile her zaman işbirliği içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Not, Yeşilay arşivinden faydalandım.Bu Haber 1906 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : Uyuşturucu kültürü Tarih : 17 Aralık 2010 / Pazar Üye Adı :Cesur Çalış
Arif bey,fırsat buldukça yazılarınızı okuyorum.Birçok konuda gayet akıcı bir üslubunuz var.Uyuşturucu konusunu yaza yaza bıkmış gibiziniz.Hepsi doğru da,uyuşturucu kültürü değil,"kültürsüzlüğü"demek daha doğru olacak.Ya da,uyuşturucu ilişkileri, ayrıca mafya ilişkileri gibi nitelendirmeler de yapılabilir.Çünkü,kültür,üretkenlikle ilgilidir ve uyuşturucu kullanma ile üretkenlik,günümüzde ters orantılıdır.Saygılar,selamlar sunarım. Cesur ÇALIŞ Emekli öğretmen
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI