11 Şubat 2012 Pazar
ARİF TAKICI
Çevre, Enerji ve OMV
atakici52@hotmail.com

Hayatın tüm evrelerin de birbirinin zıttı, pozitif ile negatif, hayır ile şer, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, sevinç ve üzüntü, hayatın ikmali ve idamesinde yer alan tüm bu ve benzeri ögeler, Yaradan'ın  (kün ) ol demesiyle başlamış, günümüze kadar tekAmül etmiş, geleceğe de intikal edecektir… Dolayısıyla, nasıl ki ilaç kullanacağınız ya da ameliyat olacağınız zaman yan tesiri varsa, enerji sağlarken ve teknolojiyi geliştirirken de yan tesiri olacaktır… Tıpkı günlük kullandığımız bütün teknolojik ürünlerin yan tesirlerinin olduğu gibi…

Ancak tüm bunlara rağmen hiç birinden vazgeçemiyoruz!  Çünkü içinde bulunduğumuz 100 yılda bu olgu kaçınılmaz bir gerçek olarak adeta hayatımızın bir parçası olmuştur! Resmin bakmamız gereken tarafı, yan tesiri minimum seviyeye indirmeye çalışmaktır! Diğer yandan,  insanlar için elzem olan ihtiyaçlar her çağın ve zamanın zaruretleri eksenin de değişikler gösteriyor, gösterecektir.  1975- 1980'li yıllardaki enerji sıkıntılarını, sanayicilerin elektrik kesintisi sebebiyle ne zor durumlar yaşadıklarını, enerji kısıntısının ülke ekonomisini ne denli zor durumlara soktuğunu, komşumuz Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden bin bir minnetle elektrik satın aldığımızı,  kendimde sanayici olmam ve o günleri yaşayan biri olmam hasebiyle çok iyi biliyorum.

 Ülkemiz de bir kesim özelleştirmeye karşı çıkarken, bazıları da çevre kirliliğine yol açtığı tezlerini ileri sürerek sanayi ve enerji üretimine dair yatırımlara karşı çıkıyorlar. Ben teknik detaylara inmeden, sade objektif değerlendirmelerle, meselenin çıplak gözle görülebilen eksenine projeksiyon tutmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim… Ben Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Ünye Temsilcisiyim.  Dolayısıyla; nasıl madde bağımlılığı ile ilgili hassasiyetler taşıyorsam, çevre konusu ile ilgili olarak da hassasiyetlerim var… Ancak bu hassasiyetlerimin, klişeleşmiş önyargılarla aklımın önüne geçmesine izin vermem! Einstein, insanların önyargısını yok etmek, benim atom çekirdeğini parçalamamdan daha zor, demiştir! 

ÖZELLEŞTİRME: Özelleştirme ile ilgili konu Özal döneminde, satturmazuk, yapturmazuk teraneleriyle bir hayli gündemde kalmıştı. Ancak sonrasında duvarlar yıkılıp demir perde ülkelerinde, hatta o tarihlerde benim de bulunduğum körfez ülkelerinde bile hızlı bir özelleştirme politikasının tsunami gibi dalga boyunun dünyayı sarması bile, bizdeki bazı aydın düşündüğünü söyleyenleri ikna etmeye yetmedi.  Bizim müteahhitlerimiz nasıl dünyanın dört bir yanında iş alıyor ve yapıyorlarsa, nasıl iş adamlarımız Ortadoğudan Afrika'nın en uçlarındaki ülkelere giderek yatırım yapıyorlarsa, tabiî ki yabancı yatırımcılar da gelip bizim ülkemizde yatırım yapacak. Bu anlam da, OMV'nin de bölgemiz de yatırım yapması tabidir, elzemdir, istikbale matuf yararlıdır da!   Ne yani; Enver Hocanın Arnavutluk'u gibi kapalı bir toplum mu olalım? 

ÇEVRE: Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Yeşilay Cemiyeti Temsilcisi olarak tabiî ki çevre duyarlılığı ile ilgili hassasiyetlerim var… Ancak, bunun karşılığı, yapturmazuk zihni formatına girerek her şeye karşı çıkmak değildir!  OMV, devletimizin öngördüğü kriterler çerçevesinde çevrim santralının ihalesini kazanmış, yükümlülüğünün gerektirdiği kapsam içerisinde mevduat ve hukukun işaret ettiği protokoller istikametinde hazırlıklarını yaparak Ünye Akçay'da yatırımını yapmıştır. Hükümetin enerji yatırımları bağlamında dar alana bağlı kalmamak için, çeşitliliğe önem verdiğini, eski Enerji Bakanımız Sayın Hilmi Güler ile yaptığım sohbetten biliyorum… İşte doğal gaz çevrim santralleri de bunlardan biridir.

DENİZİ KİRLETECEK, BALIK NESLİNİ AZALTACAK İDDİASI: Çevrim santralinin denize ve canlılara zarar vereceği düşüncesini abartılı bulduğumu ve bizim verdiğimiz zararın daha fazla olduğunu ifade etmek isterim. Karadeniz havzasında yaşayan 100 milyon insanın çöpünün, lağımının ve başta Tuna nehri olmak üzere akarsularla sanayi ve evlerde kullanılan tüm kimyasalların kara denize dökülmesinden, bu sebeple, çocukluğumda var olan 35 çeşit balığın günümüzde birkaç çeşide inmesi ve küçülmesinden, OMV'mi sorumlu?   Tarımda ulusal tarım politikası ve stratejisi ortaya koymakta zafiyete düşmemiz sebebiyle, artık göğsümüzü gererek Dünya da kendi kendini besleyebilen 7 ülkeden biriyiz diyemiyorsak, bundan OMV gibi enerji yatırımı yapan şirketler mi sorumlu?

Beyler, gelişecek üretecek ve müreffeh bir ülke olacaksak, enerji alt yapısına çok yönlü yatırım yapmak zorundayız… Aksi halde, başka da besteleyemediğimiz 10. Yıl marşı ve her sabah ilköğretimde okuttuğumuz Türküm, doğruyum, çalışkanım andı ezber okutmaktan ibaret kalır!!! 

Diğer yandan, OMV'nin çevre ile ilgili tüm hassasiyetleri gözettiğini, inşaat sürecinde bölgede ikamet edenlerin çalıştırılmasına öncelik verdiğini, bölgedeki sosyal ve kültürel çalışmaları desteklediğini izliyor ve takdire şayan buluyorum. Örneğin geçenlerde ÇATOM, müteşebbis bayanlara destek veren ''çok amaçlı toplum merkezi Başkanı Sayın Semra Hasdemir ile radyo programımda yaptığımız sohbette, Semra hanım, OMV'nin kendilerine destek olduğunu, bu münasebetle OMV Genel Müdürü Sayın Korkut Öztürkmen'e müteşekkir olduklarını mutlulukla ifade etti. Bu manada, bölgeye gösterdikleri alakadan dolayı bende, Sayın Korkut Öztükmen beyefendiye kalbi tebriklerimi sunuyorum.

Şu umudumu muhafaza ettiğimi ifade etmek isterim… Sayın Genel Müdürün, santralin çevreye yapabileceği zararın minimum olmasına hepimizden fazla önem vereceğine inancımız tamdır… Bununla birlikte; Avrupa da birçok benzer kuruluşun yaptığı gibi, Akçay çevrim santralinde de peyzaj çalışmalarıyla ağaçlandırma ve yeşilliğe önem verilerek, santralin doğayla kucaklaşan görüntüsüyle,  güzel bir tablo sergileyen hale gelmesinin,  Genel Müdür Korkut ÖZTÜRKMEN Beyefendinin istikrarlı yönetiminde gerçekleşeceğini biliyorum. Bu itibarla, OMV tarafından yapılan ve işletilecek olan doğalgaz çevrim santralinin kendilerine, bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

 

 Bu Haber 1999 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI