23 Mart 2009 Pazar 08:09
ARİF TAKICI
Uyuşturucu kaçakçılığı
Narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı narkotik suçlar:

Uyuşturucu maddeler, tarihsel süreç içerisinde tıbbi amaçlarla kullanılmış, keyif verici özelliği olması nedeniyle sonraları bu amaçla tüketilmeye başlanmıştır. Bu türden bir tüketimi besleyecek arzda beraberinde şekillenmiş, tıpkı ekonomik yapıdaki gibi arz ve talep oluşmuştur.

Uyuşturucu maddelerin bu yönü, özellikle yüzyılımızın ikinci yarısından itibaren menfaat çevreleri için rant, terörizm için finans kaynağı, uluslar arası ilişkilerde ideolojik ve politik araç ve hedef ülke toplumuna yönelik sosyo-psikolojik dejenerasyon ile zihni ve ahlaki çökertme olgularını ön plana çıkarmıştır.

 Uyuşturucu madde ile mücadelenin etki ve başarısı, öncelikle dünyada arz ve talebin yoğunlaştığı bölgeler ile bu bölgeler arasında oluşan güzergAhların, bunların oluşumunda rol oynayan etkenlerin ve kullanılan yöntemlerin analizim gerektirir. Diğer bir ifadeyle, uyuşturucu madde ile mücadele; onun üretim, tüketim ve yasadışı ticareti ile yöntemleri üzerinde odaklanmadıkça gerçekçi bir sentez yapılamamış ve mücadelenin çerçevesi belirlenememiş olacaktır.

Kaçakçı tipleri:  

Uyuşturucu kaçakçılarını tanımlamaya geçmeden önce belirtmek gerekir ki, uyuşturucu kaçakçılığı çok özellikli olaylar hariç tutulursa genelde organize bir suçtur. Peki, organize suç kavramı neleri kapsar? Organize Suç:

Her ne suretle olursa olsun teşekkül oluşturarak menfaat temini amacıyla, şiddet veya en azından baskı kullanarak işlenen suçlardır. Tanımda da görüldüğü gibi, organize suç kavramı bünyesinde şu unsurları bulundurmaktadır:

 - Bir teşekkülün mevcudiyeti, (2 veya daha fazla) "Menfaat sağlama gayesi, (para veya güç)  -Şiddet, baskı:

 l-Bir teşekkülün mevcudiyeti: Organize suçu diğer suçlardan ayıran temel unsur, birden fazla kişinin aynı amaca yönelik iradelerini ortaya koymaları ve suca iştirak etmeleridir.

2-Menfaat sağlama gayesi: Organize suç teşekkülü, yasadışı faaliyet neticesinde madde veya manevi bir menfaat beklenişi içerisindedir.  3-Şiddet, baskı: Suç teşekkülü, menfaat temini yönünde; darp, yaralama, öldürme gibi şiddet unsurlarına, tehdit, şantaj gibi tesir unsurlarına ya da üçüncü kişilere maddi veya manevi fayda sağlama gibi unsurlara başvurur. Yapısı itibari ile uyuşturucu kaçakçılığı da çıkar amaçlı bir suçtur. Bu organizasyon içerisinde, hiyerarşik bir yapılanma ve işbölümü söz konusudur. Bu iş bölümü organizasyonun bünyesinde olduğu gibi, organizasyonlar arasında da olabilmektedir.

   Örneğin kimi uyuşturucu organizasyonları temin edici, taşıyıcı, kimisi ise dağıtıcı, pazarlayıcı rollerini üstlenmektedir. Bunun yanı sıra kişiler bazında da bir iş bölümü söz konusudur.Bu Haber 1758 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI