9 Haziran 2012 Pazar
ARİF TAKICI
Alkol
atakici52@hotmail.com

A= Dünyadaki diğer ülkelerdeki durum:

Alkol nedeniyle oluşan üretim kaybı ve sağlık harcamaları milyarlarca lira tutmaktadır. Kazalara bağlı ölümlerin, intiharların ve cinayetlerin yarısından fazlası ve trafik kazalarına bağlım ölümlerin yarısından biraz daha azı alkole ilişkilidir. Alkole bağlı iş kazaları, yaralanma ve hastalıklar nedeniyle oluşan iş günü kayıpları, mali kayıpların doğrudan görünmeyen bölümüdür.

İngiltere'de bir öğrencinim yılda 600 ünite alkol tükettiği ortaya çıktı. Tüyler ürperten gerçek, İngiliz sağlık istatistikleri departmanın hazırladığı ‘'şok'' edici raporla ortaya çıktı.

İngiliz sağlık hizmetleri departmanın hazırladığı bir raporla yaz tatilinde kız ve erkek öğrencilerin aldığı alkol oranını açıkladı. Raporda, yaşları 11 ile 15 arasında değişen bir kız ve bir erkek öğrencinin, bir yılda alkol oranın 600 ünite olduğu belirtilmiştir.

Dünya uygulamalarında alkollü içkilerde özel izlemeler yapılmakta ve istatistikî veriler sağlıklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Eldeki mevcut verilerle önleyici ve tedavi edici önlemler alınmaktadır.

B = Türkiye'deki mevcut durum: Ülkemizde alkollü içkilerin üretim ve denetlenmesi, 28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 560 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname'' ve buna yayımlanan mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Tekelin alkol imalat ve satışlarının 2004 yılında özelleştirilmesi sonrasında Tütün ve Alkol piyasası Düzenleme Kurumu, 4733 sayılı Kanun ile 15.04.2008 tarih 26848 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4733 kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 5752 sayılı kanun ve diğer kanunlarla kuruma verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur. Kurum daha çok tütün, tütün mamulleri, tuz ve alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Alkol Piyasası düzenleme kurumunun kurulmasına, bu kurumun görev ve yetkilerinin düzenlenmesine ve tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik görevler üstlenmiştir.

Ülkemizde alkol ve alkollü içkiler yerli üretim, ithalat, kaçakçılık, kaçak üretim ve yolcu beraberinde getirilmekte ve bu şekillerde arz oluşturulmaktadır. İçki kullanımının alanları, yaş grupları, imal edilen ve ithal edilen içkilerin ihraç durumu, kaçak üretim ve kaçakçılık yoluyla ülkeye sokulan miktarlar gibi istatistikî verilerin oluşturulacağı ve izleneceği bir yapı bulunmaktadır.

Bütün ülkeler alkol bağımlılık araştırmaları yaparken ve önlemler alırken Türkiye'deki ilgili kurumların kanunların amir hükümlerine rağmen bu görevlerini yerine getirmediği görülmektedir. Unutulmamalıdır ki ölçülemeyen bir alanın yönetilmesi ve denetlenmesi mümkün değildir.

ÜLKEMİZDE ALKOL TÜKETİMİNE DAİR VERİLER: Medya ve pazarların küreselleşmesi ile gelişen satış ve pazarlama teknikleri, alkol gibi potansiyel zararlı maddelerin tüketimi de dAhil olmak üzere, tüketimi artırmak için saldırgan hale gelmiştir. Bu tetikleyici sebep yanında, hızlı sosyal ve ekonomik değişiklik, sivil çatışma, yoksulluk, evsizlik ve izolasyon da alkol tüketimini artırmış ve insanların hayatlarında alkollün yıkıcı bir rol oynama ihtimalini yükseltmiştir.

Alkol alışkanlığının bazı kesimde sınıf atlama aracı olarak yorumlanması;  genç ve güçlü olmanın göstergesi olarak sunulması; dostluğu pekiştirici, dertleri unutturucu olarak gösterilmesi sonucu her kesimin bilinçaltına alkol kullanma zorunluluğu yerleştirilmiştir. Özellikle yılbaşı kutlamaları, gençlik partileri, doğum günü partileri ve kokteyller ile insanlar ve özellikle gençler alkol kullanımına teşvik edilmiştir. Acı gün, mutlu gün derken alkolün hayatımızdaki yeri günden güne artmaktadır. Alkollü içkiler sektöründe faaliyete bulunan dağıtım yetki belgesi bulunan firmalarca yapılan bildirimlere göre 2009 yılında iç piyasaya arz edilen ‘'satışı gerçekleştirilen alkollü ürünlerin miktarı şaşırtıcıdır.

Bir başka yazımda bu miktarlardan bahsedeceğim. Not. Yeşilay arşivinden yararlandım.

 Bu Haber 1395 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI