30 Haziran 2012 Pazar
ARİF TAKICI
Alkol
atakici52@hotmail.com

Alkol kontrolüne ilişkin mevzuat: Anayasa, uluslar arası sözleşmeler, alkol kullanımının ve reklAmlarının engellenmesine, gençliğin ve toplumun korunmasına dair hükümler içerirken, uygulamada herhangi bir adımın atılmaması, açık alanlarda içki içilmesinin bireyin özgürlüğü olarak yorumlanması kabul edilemez.

Anayasanın 58. maddesini işler hale getiren aktif uygulamalar yapılmamaktadır.

Tütün alkol piyasa düzenleme kurulu, reklAm yasağına uymayan firmalar ve mecralara karşı herhangi bir cezai işlem uygulamaması devamlılık kazanmıştır.

Mesken mahallerinde içki satışının yapılması, toplumsal huzuru olumsuz etkileyecek vakalara neden olmaktadır. Birçok satış büfesinin gizli bölmelerinin içki içmek isteyenler için ayarlanması suç merkezlerinin artmasını sağlamıştır. Petrol istasyonlarında alkolü içki satışı yasak olmasına, ruhsat dahi verilmemesine karşın içki satışının yapılması, mülki idare ve yerel yetimlerce denetimlerin yeterli derecede yapılmaması sonucu, sürücülerin alkollü araç kullanmasına ve elim trafik kazalarına zemin hazırlamaktadır.

1. Alkol kontrolünde Türkiye uygulamaları: Ülkemizde mevzuatı incelendiğinde; alkol konusunda var olan kanunlar halkın sağlığından çok kamu düzeninin sağlanması veya alkol piyasasının düzenlenmesi amacıyla yapılmıştır. Alkol kontrolüne ilişkin derlenen mevzuat ve mevzuata ait hükümler aynen aşağıdaki gibidir.

A . T.C. Anayasası: Madde- 58: Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

b.Kanunlar: 4733 sayılı tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu teşkilat ve görevleri hakkında kanun. Madde- 2: Bu kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere… Kurulmuştur. Madde–3: a) Bu kanun gereğince kurum tarafından yürütülecek görevler ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

D ) 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun'da yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.

e) Bu kanun uygulanmasıyla ilgili sektörel düzenlemeler yapmak.

4/ A: B) Tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti, alkollü içkilerin iç ve dış ticareti.

e) 5179 sayılı kanun hükümleri hariç olmak üzere, kurumun yetki alanına giren ürünlerin satış ve sunum faaliyetleri, bu faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolün sağlanması, tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar, tüketicilerin seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklAm koşullarının belirlenmesi çalışmaları.

 F ) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla,  Dünya Sağlık Örgütü tütün kontrolü çerçevesi ve sözleşmesinin ve 7/11/ 1996 tarihli ve 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunun uygulamasına yönelik çalışmalar, tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri ve yasa dışı ticareti önleyecek çalışmaların yürütülmesi.

Madde–8: 5/ (1) Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standartlara, her türlü teşhir ünitesine, reklAm ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve kurum düzenlemelerine ayrılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacakla şekilde yerleştirenlere otuz bin yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.

m) Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını veya satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, özendirme, reklAm ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla kurum tarafından bu kanun uyarınca yapılan düzenlemelere otuz bin yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Burunucu mahallesinde sahildeki akasyaların olduğu kısma yapılan düzenlemeden vatandaşlarımızın fevkalade istifade ettikleri, akasyaların gölgesinde ferah bir ortamda memnuniyetle istirahat ettikleri görülmektedir. Ancak bir husus var ki, yetkililerin bu soruna eğilmeleri gerekmektedir. Olay şudur: Geceleri bu yerde gençler bira içip bağırarak etrafı rahatsız ediyorlarmış. Yetkililer bu konuda önlem alırlarsa bu güzel mekan şımarık, kendini bilmezlerin yeri olmaktan kurtulur… Bu konunun takipçisi olacağım.

Not Yeşilay arşivinden yararlandım.

 

 

 

 

 

 Bu Haber 1534 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI