2 Mart 2013 Pazar
ARİF TAKICI
İdealsizlik ruhları pörsütür
atakici52@hotmail.com

İhtiyarlık beyaz saçlar,  yüz buruşukluğu değildir. O aslında; her şeyin geçmiş, yapılacak iş ve hizmetin kalmamış olmaması gibi bir yanlış kanaatin ve onun neticesi olan çirkin bir tutumun pençesine kapılarak, ihtiyar neye yarar, yaşı yetmiş işi bitmiş gibi boş lafların bilinçsizce ve cahilce söylendiği, yaşamak neye yarar? Vartasında arabasını uçuruma atmayı zorunlu kılan kötü kader yoluna kendi tutum ve arzusu ile gitmektir. İnsan idealleri kadar genç, Umutsuzluğu kadar yaşlıdır. Daima ve her yaşta genç kalmanın, hayatın altın zincirine başarı incilerini sıralayabilmenin en başarılı ve makul yolu, insani,  milli ve ahlaki yönleri, genişliğine ve derinliğine incelenmiş, üstün bir ideale bağlanmak, o mistik ve mutlu hedefe doğru ümitle, heyecanla, iyilikler ve hayırlar inşa ederek, bütün varlığa yararlı olarak da daima, küçük büyük ayırt etmeksizin, bu hayır ve fetih tepeciklerini geride bırakarak ilerlemektir. Andre Maurois.

         Daima ve her yaşta genç kalmanın, hayatın altın zincirine başarı incilerini sıralayabilmenin en geçerli ve makul yolu: İnsani, milli ve ahlaki yönleri genişliğine ve derinliğine incelenmiş, üstün bir ideale bağlanmaktır.

        Hayatın her noktasında size ümit, heyecan ve gayret verecek her türlü tehlike ve çirkinliklerden uzaklaştırıp, daima maddi ve manevi, ferdi ve içtimai kazançların ve başarıların yalçın zirvelerinde dolaşma gücü verecek bir irade ile sizi teçhiz edecek olan bu idealin ilk ve sağlam basamağı imandır ve onun gereği olan mutlu ve mistik sevdalardır, gerçek ve hakiki aşktır. 

          Unutmayalım ki, insanlar umut ve heyecanları kadar genç, hizmet ve inançları derecesinde güçlü, iyilik ve faziletleri nispetinde de mutlu ve başarılıdırlar. Keza insanlar, inanıp bağlandıkları davanın geçerliliği derecesinde hürmet ve ihtirama layıktırlar.  V e o yolda ortaya koyabildikleri hizmet ve fedakArlıkları nisbetinde de şerefli ve başarılıdırlar.

        Ü mit ve heyecan pınarları kurumuş, hizmet ve başarı kaygısını yitirmiş, iyilik ve faziletlere sırtını dönmüş kişilerin suçlu ve mahkûm yaşadıklarını tespit hiçte güç değildir. Onları etraflarına çekilen siyah perdelerden, karamsar düşüncelerden, içlerini kemiren bunalımlardan, daima kırıcı ve yıkıcı, bozguncu ve anarşik bir tutumun içinde ve üzerinde oluşlarından tanımak hem de çok kolaydır. Evet, onları tanımak, bir felaket olan gidiş ve yaşayışlarından ders ve ibret almak pek kolaydır akıllı kişiler için… Fakat asıl zor olan hatta belki de imkAnsız olan şey onları düştükleri bu gayya kuyusundan kurtarabilmektir.

 

       Bu sebeple diyoruz ki: boş yaşamak; nefsaniyetin bencil ve kısır ipine boş ve yararsız yılları dizmekten ziyade, büyük ve ezeli sevdaların nakış nakış süslediği altın hayat zincirine Mevlanalar, Yunuslar misali, Buhariler, Gazaliler veyahut Fatihler, Selimler misali, asırların gerisine ulaşacak hizmet ve şerefleri sıralamak insan ve toplumların mutluluk ve yücelişlerine nice fırsatlar, örnekler vermek, kapılar ve yollar açmak değimlidir?

       Evet, Yüce Hilkat sahibinin, hayatın her nimetine bu meziyetteki gayretli ve fedakAr kişileri layık görmüş mükAfatlandırmış olduğunu anlayıp fark etmemek mümkün değildir.

         Bir büyük davaya bağlanmak, yüce değerlere gönül vermek ve onun yolunda bütün varlığını seve seve vermek, harcamak, feda etmek… Bunun yolu ilkin ilimden, irfandan, imandan ve aşktan geçer. Bunların olmadığı yerde güçten, kuvvetten, fazilet ve başarıdan, gençlik yahut yaşlılıktan söz etmek sadece abesten ibarettir.

      İnsanları ve milletleri daima güçlü,  başarılı genç ve hareketli tutan, onları zaferden zafere koşturan şey idealleri ve mefkûreleridir… Bu yoldaki sadakat ve ciddiyetleri, gayret ve fedakArlıklarıdır.

 

 Bu Haber 1273 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI