20 Eylül 2013 Pazar
İSMAİL SARI
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Başlarken

Yaratılmışların en üstünü olan insan, doğru eğitim öğretimle bu üstünlük sıfatını koruyabilir. Aksi halde, çok vahşi yaratıkların hepsini geçer, vahşilikte. Çünkü yaratanın tanıtımı böyle. Tin suresinde şöyle buyuruyor. “İnsanı, en üstün sıfatlarla yarattık. Sonra onu (eğitim öğretimiyle) alçakların en alçağı durumuna ittik (reddettik). Ancak; öğretilenleri alarak, inanarak doğru olanları yapanlar, hakkı tanıyanlar, kendisine görev olarak verilenleri tam olarak yapanlar istisnadır. Yani onlar üstün insan sıfatını korurlar.

İnsan, yaratılışının gereği olan üstünlük sıfatını taşıyabilmesi için mutlaka eğitim öğretime tabi tutulmalıdır. Bu gerçeği kabul eden, doğruluğuna inanan insanlar, fert olarak millet olarak, devlet olarak yani yetişmekte olan çocuklarını eğitim- öğretime tabi tutmayı öncelikli görev bilmiştir. Çünkü Allah (c.c.), Peygamber olarak seçtiği kişiye bile ilk emir; “oku!” olmuştur. Önce öğren, yaratanını tanı sonra kendini tanı, öğretim metotlarını öğren ve sonra da öğretici, eğitici ol! ikra (alak) suresindeki sıralama aynen böyle ve şöyle sesleniyor insanlığın son Peygamberine:

Ayet 1: Oku ! Yaratan Rabbi'nin adı ile

                     2: O Rabbin insanı, döllenmiş yumurta hücresinden yarattı,

                     3: Oku! O Rabbin insana (sayısız) ikramda bulundu.

                     4: (O ikramlardan en öncelikli olarak ) insana kalemli (bilimsel) öğrenmeyi öğretti. (Yazarak okuma, kitabi bilgi)

                    5: O Allah ki, insana bilmediği çok bilgi öğretti.

Ayetlerin sıralanışında öğretimde METOT tekniği çiziliyor. Önce yaratanı tanımak, sonra kendi yaratılışımızı öğrenmek; daha sonra çevremizi yani Allah'ın bizler için ikram olarak sunduğu nimetlerini öğrenerek bilgi dağarcığımızı zenginleştirmek ve bizim insan olarak belki aklımızla öğrenemeyeceğimiz (Ahiret hayatının varlığı, cinler, melekler gibi varlıkların durumu gibi ) bir çok bilginin bizlere ilahi kitaplar ve Peygamberler aracılığı ile öğretildiği gerçeğine de ulaşarak büyük Rabbe (nizamı kuran, belirli terbiye sistemine yani yörüngelerine oturtan ve kendisini de Peygamberler aracılığı ile sürekli tanıtana) şükretmek.

Değerli Okuyucularım!

Eğitim-öğretimin temeli, büyük eğitici ve öğretici Allah tarafından atılmıştır. İlk insan Hz. Adem, aynı zamanda çoluk çocuğundan oluşan topluma ilk Peygamber olarak görevlendirilmiş ve kendisine 10 sayfalık bir ilahi öğreti bilgileri kitapçığı verilmiştir. Zaman içinde tekrar tekrar Peygamberler, sayfalar, kitaplarla insanlar bilgilendirilerek insanın “ başıboş bırakılmadığını” son ilahi kitap ve son Peygamber ile bildirmiştir.

Bu hafta, eğitim-öğretim kurumlarımızın açılma haftasıdır. Bütün eğitim-öğretim kurumlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

Saygı, sevgi ve selamlarımla…Bu Haber 1430 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI