15 Ağustos 2015 Pazar
ARİF TAKICI
Anne Baba Ve Çocuklar

Aile de, uygun anne baba tutumlarının, çocuğun sosyal gelişimindeki etkileri çok önemlidir.

 Sorumlu aile, çocuğun grup içersinde dengeli birey olabilmesi için güven duygusu aşılar.

 Çocuğun sosyal kabul görmesi için gerekli ortamı hazırlar.

  Çocuğun yaşam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlara çözüm getirir.

  Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini uyarır, geliştirir.

   Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların gelişimine yardımcı olur.

   Çocukluk dönemi; özellikle erken çocukluk da denilen 0-6 yaş arsındaki dönem, çocukların çevreleri ile etkileşimlerden en çok etkilendikleri dönemdir.

   Çocuk yetiştirmede ve ailelerin çocuğa karşı tutumlarını belirlemede, anne- baba tarafından çocuğun gelişim dönemlerinin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi önemlidir.

 Birey, çocukluk döneminden itibaren çevresinde yaşayan insanların davranış ve tutumlarını taklit eder.  Bu taklit önce anne ve baba imajı ile başlar.  Kişilik de zaten doğrudan anne- babaların çocuğu ile karşılıklı kurduğu ilişkiden doğmaktadır.

   Aynı zamanda kişilik, çocukta onun için yaşadığı toplumla sıkı ilişkilerden, çok kuvvetli duygusallıklardan oluşmakta, çocuk ile çevre arasındaki ilişkilerin, diyoloğun ve etkileşimin sonucu olarak gelişebilmektedir.

Bir çocuğa anne babası nasıl davranırsa, çocuk da diğer kişilere karşı öyle davranır.

   Çocuğun karakterinin ve kişiliğinin oluşum sürecinde anne babasının sevgisi ve disiplini oldukça önemlidir.

 Çocuğun karakteri, çoğu kez anne babasının verdiği davranış özelliklerini yansıtır.  Karakterin oluşum aşamasında izlenilmesi gereken en önemli yol, çocuğa ahlaki davranışların nedenlerini açıklamak, çocuğun kendi kararlarını vermesini ve onları akıllıca nasıl yorumlayabilmesini öğretmektir.

    Sağlam duygusal temeller üzerinde kurulan kişiliklerdeki çocuklar, hayatın beraberinde getirdikleri sorunlarla baş etmeye hazırlanmış demektir.

   Kişilik zamanla olgunlaşır. Çocuğun fiziki, zihinsel ve duygusal yapısı zamanla gelişir. Önceleri duygu ve heyecanlarını denetleyemeyen çocuk büyüdükçe duygu ve heyecanlarını nasıl denetleyeceğini öğrenir.

  Ailenin sosyo- ekonomik düzeyi, kültürel durumu, arkadaş ve okul çevresi de çocuğun kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynar. Kendine ve çevresine güvenen çocuklar, yaşam başarısı yüksek olmaya aday çocuklardır.  Çocuk büyüdükçe, anne babasından ayrı bir varlık olduğunu hisseder.

  Bir başkasına benzemeye çalışabilir, rol modelleri vardır. Çocuk, bütün enerjisini örnek- model objelere yöneltirse, kişiliği önemli yönde etkilenir ve gelişir. Çocuk, kişiliği güçlü, ilkesel ve örnek bir insan modellini benimser  ve özdeşleşerek bir bağ kurabilirse kendine olan güvenleri de artar, kişilikleri gelişir.

    Bağılılığa neden olan yaklaşımlar: Aile ortamında istismara maruz kalarak, ihmal ve şiddet içersinde yetiştirilen çocuk, psikososyal  gelişim evrelerinde duygusal, kişilik gelişim açısından uyum ve davranış sorunları gösterir, madde bağımlılığına yönelir.

      Ebevenler, çocukların farklılık çabalarını, kimlik arayışlarını korkuyla, endişeyle karşılayabilir ve kendi olumsuz duygularını çocuklarına baskı olarak yansıtabilirler.

    Ebeveynler bu şekilde çocuğuna müdahale ederek çocuğun kendini geliştirme tanıma çabasını da zorlaştırmaktadırlar. Müdahaleci tutumlarıyla da ek bir stres faktörü olmaktadır. Aile ortamında istismara maruz kalarak ihmal ve şiddet içersinde yetiştirilen çocuk, psiko sosyal gelişim evrelerinde duygusal,  sosyal, kişilik gelişimi açısından uyumsuz davranış sorunları gösterir, madde bağımlılığına yönelir.

      Çocuğun bir sorunu karşısında, her şeyin iyi gideceğini söylemek,  akıl vermek, dinlemek, eleştirmek,  suçlamak ciddi bir iletişim problemi oluşturur. Bu yaklaşımlar çocuğumuza hiç yardımcı olmadığı gibi onun sorununu çözmede bir engel oluşturuyor.

Kendini olumlu tutumlarla ifade edemeyen  çocuk madde kullanarak  ailesinin ilgisini çekmeyi  iletişim yöntemi olarak benimsiyor. 

 Bu Haber 751 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI