23 Eylül 2015 Pazar
İSMAİL SARI
Cennete Yürüyenler

Cennet, insanların baba yurdudur. Adem baba cennette yaratılmıştır. Adem Babadan kopyalanarak çoğaltılan Havva Anne, Ana yurdu olan dünya için yaratılmış olması nedeniyle ademoğlunun dünyaya gönderilmesine sebep olacak bir hata işlemiş ve baba yurdundan ana yurduna gönderilmişlerdir. Ana yurdu geçici, baba yurdu ebedidir. Baba yurdunu hak edebilmek için ana yurdunda baba gibi (Adem Baba gibi) yaşamak gerekir. Adem Baba, şeytana uymamış ve suç işlememiştir. Kopyası olan Havva Anne, şeytana uymuş suç işlemiştir. Ana yurdu olan dünyaya taşınmaya neden olmuştur. Ana yurdundan anne gibi yaşayıp suç işleyenler (yani şeytana uyanlar) baba yurdunu hak edemezler. Adem Baba ile Havva Anne, dünyaya gönderildikten sonra uzun yıllar ayrı yaşamışlar; Ana yurdunun imarı için kendilerine Allah tarafından dünya evi kurma ile aile hayatı oluşturma bilgileri öğretilmiştir.

Adem Baba, Hindistan arazilerinden bir bölgeye ve Havva Anne de Hicaz arazilerinden bir bölgeye ilk defa indirilmişler; uzun yıllar ayrı olarak yaşadıktan sonra Allah'ın yardımı ile, bu gün (Kurban Arefesi günü) hacılarımızın bir süre bulunmak zorunda olduğu Arafat Arazisinde buluşmuşlardır. Arafat Arazisinin ortasında bulunan Rahmet Tepesi (cebel-i Rahme) denilen yüksek tepeye çıkarak Adem Baba ile Havva Anne uzun uzun dua etmişler ve Allah'ın affına mazhar olmuşlardır. Bu nedenle, Arafatta hacıların yaptığı her dua (usulüne uygun yapılırsa) mutlaka kabul görür, diye inanırız.

Adem Baba ile Havva Anne, Arafattan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya ve oradan da bugünkü KAbe'nin bulunduğu vahaya yürüyerek (bu mesafe, yaklaşık 30 km. civarında bir yoldur) ilk dünya evi olan KAbe'yi inşa etmişlerdir. Ve ademoğlu, Baba Yurdundaki köşklerden Ana Yurdundaki kerpiç evlere taşınmış ve yerleşmiştir. İlk dünya ailesi kurulmuş ve dünya üzerinde insanoğlunun üreme ve çoğalma yuvası oluşturulmuştur. Havva Anne, her doğumu bir kız, bir erkek ve ikiz olarak yapmış; Allah'ın Adem Babaya öğrettiği Aile Hukukuna göre bir batında doğan ikizlerin birbiri ile evlenmesi yasaklanmış ve ayrı batınlarda doğan çocukların evlenmesine izin verilmiştir. Bu hukuk kuralını çiğneyen ilk insan da Adem Babanın çocuklarından KAbil olmuştur. KAbil'in ikizi olan kız kardeşi ile, bir başka batından çocuğu olan Habil evlenecekken, KAbil illA da ikizi ile evlenmek için Habili öldürmüştür. Dünyada ilk katliamdır. Ve Allah'ın Hukukuna baş kaldırıdır. Adem Baba, kendi çocukları ve torunlarından oluşan toplum için Peygamber olarak görevlendirilmiştir.

İlk dünya evi olan KAbe'yi Allah, daha sonra kutsallaştırarak, inananların birliğini bütünlüğünü sağlayacak ziyaret mekAnı haline getirilmesini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Hac sûresinin 33.cü ayetinde Allah, KAbe için Beyt-i Atik (Eski Ev) ifadesini kullanmıştır. Ve Al-i İmrAn sûresinin 96 ve 97.ci ayetlerinde şu bilgiler verilmektedir:

96) Şüphesiz, Alemlere bereket ve hidAyet (kurtuluş) kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mAbet), Mekke'deki (KAbe)dir.

97) Orada apaçık nişAneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkAr ederse bilmelidir ki, Allah bütün Alemlerden müstağnidir (zengindir, kimsenin ibadetine falan ihtiyacı yoktur).

Allah'ın koyduğu kurallara uyanlar, Cennete yürüyenlerdir. Yani Ana Yurdunun değerini bilenler ve hakkını verenler, baba yurdu olan cenneti hak ederek oraya yürümesini beceren insanları Allah (c.c), Hadid sûresinin 12.ci ayetinde şöyle anlatıyor: “O gün ki, göreceksin o inançlı erkeklerle kadınları, önlerinde ve sağlarında Nurları koşuyor. (Onlara) : Bugün müjdeniz, zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız CENNETLERDİR denilir. İşte büyük kurtuluş budur.”

Değerli Okuyucularım!

2015 yılının Hac mevsiminin içindeyiz. Hacca giden kardeşlerimiz, bizleri de temsilen ESKİ EVİ (KAbe'yi) ziyaret ediyorlar. Ana Yurdundan Baba Vatanına göçebilmek için doğru olan yolun yolculuğunu yapıyorlar. Cenab-ı Hak, Baba Vatanında buluşmayı hepimize nasip etsin.

Saygı, sevgi ve selamlarımla…Bu Haber 772 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI