16 Aralık 2016 Pazar
MUSA Ö. KIROĞLU
4 Arasta 1 Ortaçarşı...

Ünye tarihinden bir kesit daha canlandırılıyor... Geleceğe, gelecek nesillere kazandırılıyor.  

Ünye Belediyesi'nin kültür-tarih kapsamında başlattığı çalışmalardan biri olan “4 Arasta 1 Orta Çarşı” projesi dikkat çeken bir proje olarak yerel ve ulusal basında geniş yer buldu. 

4 Arasta 1 Ortaçarşı projesi esas olarak Ünye Belediyesi'nin Kültür Yolu projesi kapsamında uygulamaya soktuğu bir proje.

 

Arasta nedir?

Konuya girmeden önce arasta nedir, açıklayalım. Sonra da 4 Arasta 1 Ortaçarşı projesinin anlam ve önemine açıklık getirelim.

Arasta; çarşılarda aynı ürünü satan dükkAnların bulunduğu bölümlere denir.

 

Projede adı geçen 4 Arasta'ya gelince...

Ünye'de bugün hala Ortaçarşı olarak bilinen bölge Osmanlı döneminde şehrin ana ticari merkeziydi.

O dönemde tam da bu bölgede 4 arasta bulunuyordu.

Bunlar;

Manifaturacılar Arastası: Kumaş bez ve dokuma işi yapanların ve satanların bulunduğu çarşı.

Bakırcılar Arastası: Bakır döven, bakır kap-kaçak imal eden, tamir ve kalaylama işi yapan ve satanların bulunduğu çarşı.

Çapulacılar Arastası: Eskiden kaba deriden yapılan sivri ve kıvrık ucuyla bilinen çapula denen ayakkabı imalatı yapanların ve satanların bulunduğu çarşı.

Çarıkçılar Arastası: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan, bu deri üzerine açılan deliklere geçirilen deri şeritle ayağa sıkıca sarılan çarık denen ayakkabı yapanların ve satanların bulunduğu çarşı.

Burada öncelikle şunun altını çizmek gerekir...

Ortaçarşı'da bu arastaların bulunduğu tarih bundan 150-200 yüzyıl öncesine ait bir tarih.

O tarihlerde bir yerleşim biriminde çok önem arz eden böylesine dört farklı işkolundan oluşan arastaların varlığı o yerleşim biriminin büyüklüğüne ve gelişmişlik seviyesine işaret eder.

Ayrıca yine aynı dönemde Ortaçarşı'daki Suluhan... Yine hemen yanıbaşındaki Kefeli Han bu bölgenin ticareti hayatında çok önemli işletmelerdir.

Yine bu bölgede ip, urgan yapan ve satan çıkrıkçılar... Burunucu'ndaki fırınlarda yapılan çömleklerin satıldığı dükkanlar... Yerli bitkisel ve hayvansal gıda ürünleri, hoşaflık meyve kuruları, pekmez vb. satan dükkanlar...

Ayrıca hizmet sunan lokantalar, kahveciler-çaycılar-şerbetçiler, berberler...

Bugünkü adı Büyük Cami olan Eski Cami... Yine bugünkü adı Orta Cami olan Yeni Cami... Sadullah Bey Medresesi... Çifte Hamam... Dönemin bazı devlet daireleri.. 

4 Arasta ile iç içe bütün bu işyerleri, işletmeler, sosyal hizmet kurumları o dönemin çok canlı Ortaçarşı'nı anlatıyor bize.

 

Neyi, ne kadar yaşatabiliriz?

2 asır öncesinin Ortaçarşısı'ndan yukarıda saydıklarımızdan bugüne ne kaldı?

Hangi iş, imalat bugünlerde devam ediyor? 

Ve; 4 Arasta 1 Ortaçarşı Projesi'nde manifaturacılık, bakırcılık, çapulacılık, çarıkçılık ne kadar yer bulacak? 

Şurası bir gerçek ki, zamanla çok şey değişiyor... Ya da zaman, çok şeyi değiştiriyor.

Manifaturacılıkta olsun, bakırcılıkta olsun, çapula-çarıkçılıkta olsun başta          fabrika-makine üretiminin yol açtığı değişim ve gelişmeler...

Diğer taraftan bu değişim ve gelişmelerle sürekli evrilen kültür ve görgü yapısından ortaya çıkan ihtiyaçlardan doğan talepler eskiyi geride bıraktı.

Geçmişin Ortaçarşısı da buna mukabil geride kaldı, yok oldu. 

Bugün yapılan çalışmalarla geride kalan izleri canlandırmak... Ayrıca tarihi Ortaçarşı krokisini ve o döneme ait bilgileri çarşının uygun yerine konacak bir kitabede anıtlaştırmak bile çok değerli çalışma olacaktır.

 

Çok daha önemlisi... 

Kimin, hangi milletin geçmişe uzanan tarihi varsa...

Bu tarihte yaşadığı neyi, hangi zenginlikleri olmuşsa...

 O milletin coğrafyasındaki yeri sağlam ve güçlüdür.

Bir şey daha var...

Hangi millet geçmişini geleceğe taşıyor... Bunu gelecek nesillere aktarabiliyorsa geleceğini daha bir garantiye alır.

Bugün Ünye'de yürütülen Kültür Yolu Projesi ve bu kapsamdaki 4 Arasta 1 Ortaçarşı gibi diğer bir çok proje her ne kadar turizme yönelik ticari projeler olsa da...

 

Milletimizin tarihini geleceğe taşımak, bunu yeni kuşaklara aktarmak için de son derece önemli projeler olarak önem arz ediyor.Bu Haber 1375 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI