27 Ekim 2017 Pazar
İSMAİL SARI
Kabirde Kıyameti Beklerken !…

Kullanma süresi dolan nesneler için “ MİADI DOLMUŞ”  tabirini kullanıyoruz. Bir bölgede, mekanda, yerde miadını dolduran nesneler, bir başka mekana nakledilir. Kullanma süresini dolduran ilacın çöpe atıldığı gibi… fizik kuramı ne diyor; ‘' hiçbir şey yoktan var edilemez; var olanlar da yok edilemez ‘' şekil değiştirir, mekan değiştirir, kimyasal değişime uğrar. Bu fizik kanunu bana göre, “ yoktan var etme gücünün, sadece Allah'a mahsus olduğunu bilimsel olarak izah etmekte, ispatlamaktadır.”

                Allah'ın Takdirinde, İnsan İçin Şu Evreler Vardır:

1)      Ruhların yaratılışından sonra RUHUN beklemesi. Bu bekleme süresi takdir – i İlahide ne kadarsa, o süre dolar; ruh halinde bekleme miadı dolar, başka devre başlar.

2)      Anne rahminde ruh ile dünyalık bedenin birleşmesi ve rahimde bekleme (gelişme, olgunlaşma) süresi başlar. Şöyle buyuruyor sevgili peygamberimiz: “bir çocuk anne rahmine düştükten bir süre sonra görevli melek gelir; o çocuğun: a) Ruhunu verir, b) Şeklini çizer, c) kaderini yazar, gider.

3)      Rahimde miadı dolan çocuğun doğum hali başlar ve oradaki miadını doldurmuş, bir başka evreye geçiş zamanı gelmiştir.

4)      Ve dünya hayatı başlar. Dünya hayatı, insan için çok önemlidir. Ruhun, ebedi hayata hazırlanması, pekiştirilmesi ve olgunlaştırılması dünya hayatına bağlıdır. Gene peygamberimiz (As.) “dünya, ahiretin tarlasıdır.” Buyurmuştur. Dünyadaki miadını dolduran insan bir başka aleme göçer.

5)      Ahiret hayatının bekleme bölümü; kabir hayatı, Kuran – ı Kerim'in anlatımı ile BERZAH hayatı, şöyle anlatılır. Müminin süresinin 100. Ayetinde: “… onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir BERZAH vardır.” Sözlükte “engel” anlamına gelen berzah, ölüm ile başlayıp yeniden dirilmeye kadar geçen süreyi ifade eden dini bir terimdir. Kabir miadı da dolunca, yani kıyamet koptuktan sonra bir başka evreye geçilir.

6)      Ebedi olan Ahiret hayatının ikinci devresi başlamıştır. Bu konuda da, gene mü ‘minun süresinin yüz birinci, yüz ikinci, yüz üçüncü ve dördüncü ayetlerinde şöyle buyrulur:

101) Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar.

102) Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.

103) Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. (çünkü onlar) ebedi cehennemdedirler.

104) Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.

 

Değerli Okuyucularım,

Her işin, hayatın, bölümün bir bekleme süresi vardır. O süre dolunca, orada bekleme şansı yoktur. Yer değiştirmek, şekil değiştirmek zorunluğu vardır. Ancak, ebedi Alem olan Ahiret hayatının bekleme süresi yoktur. Bütün bekleme sürelerini dolduranların son olarak mekAnıdır. Akıllı insanın işi, o son durak mahalline iyi hazırlanmaktır.

 

 

Saygı, sevgi ve selamlarımla…Bu Haber 565 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : Mükembel yazilerisi Takip ediyorum Saygılar Afyonkarahisar Tarih : 27 Ekim 2017 / Pazar Üye Adı :
Takipdeyim devamını sabırsızlıkla bekliyorum
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI