26 Ocak 2018 Pazar
İSMAİL SARI
Türk Hava Kurumu Ünye Şubesi Nasıl Kapatıldı?

Türk Hava Kurumu, 1925 yılında Mustafa Kemal'in önderliğinde ve teşviki ile dernekler yasası kapsamında kurulmuş, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kurumudur. Atatürk tarafından kurulmuş olması nedeniyle Türk Hava Kurumuna halk, bir dernek değil de resmi bir devlet kurumu gözü ile bakar. Yöneticileri genellikle emekli askerlerden oluştuğu için de, halk nazarında ayrı bir yeri vardır. Çünkü bizim halkımız, askere karşı ayrı bir hassasiyet besler. Asker için kullanılan genel ad “Muhammedciktir”. Peygamberimizin adından hafifletilerek alınan ve bugün kullandığımız “Mehmetcik” ifadesi, biz Türklere has özel bir isim olup Müslümanların anlayışında “Muhammedin Ordusu, Askeri” anlamını ifade eder. Bu nedenle Asker Ocağına, Peygamber Ocağı tabiri halk arasında çok kullanılır.

                İşte bu nedenle, Türk Hava Kurumunun Ünye'mizde bir şubesinin bulunması önemsenmiştir ve bende de bu anlayışla hasbelkader bu şubenin birkaç sene şube başkanlığını yaptım. Ne acı ki ben başında iken şube kapatılmıştır. Şu kadarını söylüyorum; üzgünüm.

Şube Kapatılma Durumuna Nasıl Getirildi?

Ünye halkı, mutaassıp bir anlayışa sahiptir genel olarak. Mutaassıp tabirini, dindarlık anlamında kullanıyorum; tutucu ve kapalı anlamında değil. Çünkü Ünye insanı; ileri görüşlü, atılgan, becerikli, kültürlü ve aydındır. Kadıları ile meşhur olan Ünye'miz, devlet yönetiminin çeşitli kademelerinde daima görev alan insanları ile de ünlüdür. Bu yapısı ile halk, Türk Hava Kurumunu çok sevmesine karşın, bazı dönemlerdeki kurum yöneticilerinin, halkın anlayışına ters davranışları nedeni ile kuruma karşı ilgisiz kalındığı zamanlar olmuştur. Türkiye genelinde de zaman zaman aynı havanın hAkim olduğunu görürüz, “Kurumu yiyorlar, kurumun başında yiyiciler var” tabirleri, zaman zaman halkın tepkisi olarak piyasada duyduğumuz tabirlerdir. Bizim Büyük Genel Kurullarımızda da, delegeler adına yapılan konuşmalarda bunlar gündeme getirilir.

Bu ön açıklamadan sonra, Ünye şubemizin kapatılma nedenlerini maddeler halinde sıralıyorum:

1)      Okurlarımın da bildiği gibi, Ünye'mizin Hava Kurumuna ait tahsisli bir havaalanı vardı. Üzülerek belirteyim ki, Hava Kurumu yöneticilerinin ilgisizliği nedeniyle kullanılamadığı için tahsis kaldırılmış ve Ünye Fakültesi yeri olarak Ordu Üniversitesine tahsisli devredilmiştir. Yerin aslı Orman Bakanlığı'na aittir. Bu alanla ilgili olarak geçmişte basın – yayın organlarında çıkan “havaalanında inekler otluyor, havaalanı fındık harmanı olarak kullanılıyor” gibi haberlerden rahatsız olan Türk Hava Kurumu eski Genel Başkanı Sayın Osman Yıldırım, “havaalanı” görevlisi olarak ikinci bir personel gönderdi. Ünye şubemiz bir saymanın ücretini ancak karşılayabilirken ikinci bir personel ücreti ödemek zorunda kalınca, negatif çalışmaya başlamıştır.

2)      Daha önce, askeri darbeler döneminden kalma yasalar uyarınca kurban derilerinin toplama yetkisinin sadece Türk Hava Kurumuna ait olması nedeniyle deri gelirlerinin yekûn tutmasına karşın, yapılan yönetmelik değişikliği sonucu kurban derilerini vatandaşın istediği yere verebilme serbestisinden sonra deri gelirlerinde önemli ölçüde düşme olmuştur. Bu da, şube gelirlerine önemli ölçüde etkili olmuştur.

3)      Kurban Bayramlarının sıcak mevsimlere kayması nedeniyle, geçmişte bayramlarda dört gün deri toplama işlemleri devam etmiş olmasına karşın, sıcak günlerde ancak iki gün deri toplaya bilir hale düşülmüştür. Halbuki Genel Başkanlık, belirli bölgelere soğuk hava depoları yapmış olsaydı, deri mevsiminde derileri korur diğer zamanlarda esnafa kiraya verilebilirdi. En çok deri toplayan bir kurum iken hiç bir çalışma ve hazırlık yapılmamıştır. Elbet ki bu durum da şube gelirlerini etkilemiştir.

4)      Son iki sene, Kürşat Atılgan'ın Genel Başkan olduğu dönemde, şube saymanlarının maaşları düzenli ödenemez hale gelmiştir. İki ayda bir, üç ayda bir ödeme yapılmış ve maaşların tamamı da ödenmemiştir. Saymanlar, verimli çalışmayı bırakmış, aile geçindirme gayreti ile başka işler peşine düşmüş ve şube gelirleri son derece düşmüştür. Bütün bunları hiç dikkate almayan Genel Başkanlık, gelirleri azalmış olan şubelerden elli tanesini kapatmıştır. Bunların içinde Merzifon, Bafra gibi büyük ilçelerin yanında Rize gibi il merkezleri de vardır. Üzücü olan, Türk hava Kurumunun mal varlığının büyük çoğunluğu, bankalardan alınan krediler karşılığı olarak ipotekli olup kurumun tamamen kapanma tehlikesi halen devam etmektedir. Kuruma ait olan Emlak'ın büyük çoğunluğu satıldığı halde borçlardan kurtulmak mümkün olmamıştır.

5)      2018 yılında (yani bu sene) Büyük Genel Kurul vardır. Genel Başkan Kürşat Atılgan'ın kendisini desteklemeyen şube başkanlarını harcamak için şubeleri kapattığı, şeklindeki haberler de yaygındır. Ben, geçen Genel Kurulda karşıt listenin Kongre Divanında ismi olanlardan birisi olarak bu kaygıyı taşıyorum. Gelecek Genel Kurul (yani bu sene yapılacak Genel Kurul) için Genel Başkanlık yarışına hazırlanırken şubemizin kapatılması üzücü olmuştur. Gün ola, harman ola! O koltuk Kürşat Atılgan'a da kalmayacaktır.

 

Bana göre, Genel Başkan Kürşat Atılgan şubeleri kapatmakla, kurum tarihinin en büyük hatasını yapmaktadır. Çünkü şubeler, kurumun kan damarlarıdır. Şube giderlerinin ağırlığı, saymanların ücretleridir. Şube kapatma yerine, negatif çalışan şubelerin saymanlık kadrolarının iptal edilmesi, daha akılcı bir uygulama olurdu. Çünkü saymansız çalışan şubeler mevcuttur. Ve devam etmektedir.

 

Halkımızın bilgisine saygı ile sunulur…Bu Haber 646 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI