Akil Adamlar ve Türk Siyaseti

İSMAİL SARI
28 Haziran 2013 Pazar

Akıl, Arapça bir kelime olup Türkçeleşmiş ve aynı anlamda dilimizde kullanılmaktadır; İlim (bilgi) ve alim (bilgili) gibi. Akil insan demek; tecrübeli, akıllı, öngörülü, altıncı hissi olan, uzlaştırıcı anlamını içerir. Keşke sayın Başbakanımız, sayıyı biraz daha fazla belirlese de kafasındaki rakamı kurra ile saptasaydı. Daha fazla sayıda “Akıllı Adamımız” olurdu. Her ilden bir veya iki kişi gibi. İyi bir siyasi tecrübe oldu. Türk Siyasi Tarihine geçti. Sanıyorum gelecekte sıkça başvurulan bir  “Kamu Oyu Siyasi Eğrisi Çizme” metodu olarak uygulanacaktır.


***                      ***                   ***


Akil Adamlarımız; her ne kadar kıskananlar, burun kıranlar, “Biz akıllı değil miyiz?” türünden eleştiriler yapılmışsa da birinci raundu başarı ile tamamlayarak raporlarını Sayın Başbakanımıza sundular. Halka yansıtıldığı kadarı ile güzel şeyler var. İleriki günlerde raporun tamamını göreceğiz ve değişik yorumlarla halk huzurunda tartışılacaktır. Buna göre, demokratik siyasetin, bir konunun halkla paylaşılması yollarından birisi uygulanmış ve verimli olmuştur. Her türlü tenkit yapılabilir. Sonuçta, yüzde ellinin üzerinde, olumlu bir uygulama olduğu kanaatına varılacağını tahmin ediyorum.


Akil Adamlar gurubunun içinde her düşünceden insanlar vardır. Türk Halkının, bir konu ile ilgili “Ortak Aklının” oluşmasını sağlıyacak olması nedeniyle bu çalışmayı kişisel olarak çok önemli buluyorum. Hayırlı, uğurlu olması dileği ile…


Sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Bu Haber http://www.unyekent.com/arsiv/koseyazi/print.php?kyazino=4561 Adresinden 24.10.2020 Tarihinde Yazdırılmıştır.