Çocuğunuzun Mutluluğunu İstiyor musunuz?

ARİF TAKICI
10 Nisan 2014 Pazar

Eski Romalı terbiyeci Juvenalis (M.S 60-140) Hiçbir kötü kişi başarılı ve mutlu değildir der.


Kötü kişi; yaşam ve davranışları, ahlak ve alışkanlıkları bozuk ve zararlı olan kimsedir. Yine kötü denilen kader de bu kimselerin hayat çizgisidir.


Ovid: Zararlı ve çirkin alışkanlıklardan daha küçük, yararlı ve güzel alışkanlıklardan daha büyük hiçbir şey yoktur derken, herhalde bu gerçeğe değinmek ister. Zira bizi iyi veya kötü bir kişi yapanda, bize iyi ve kötü kaderi çizende, mutluluğun veya mutsuzluğun kapılarını açanda hep bu alışkanlıklarımız, yani bu alışkanlıkların meydana getirdiği ahlakımız ve kişiliğimizdir.


Burada şu gerçeği unutmamak zorundayız: İnsanların yaşam ve davranışları inanç ve kanaatlerinin ürünüdür… Bu ürünlerin yapıcı ve sağlıklı olabilmesi ise; şüphesiz insanoğlunun hayata başladığı küçük yaşlardan itibaren sağlam bilgilerle, köklü ve sıhhatli inançlarla ve hepsinin ilerisinde güçlü bir imanla teçhiz edilmesi, donatılması ile mümkündür.


Bu önemli noktayı şöylece özetliyoruz:


Genellikle mutluluk iyi ve başarılı insanlara tanrının bir mükâfatıdır. İyi ve başarılı kimseler ise, kesinlikle güzel davranış ve alışkanlıklara sahip olan, diğer bir değişle ahlaklı çalışkan ve inançlı kişilerdir. İşte gerçekçi eğitimin, ideal terbiyenin ilk amacı budur.  


 


Mutluluğunuzu istediğiniz çocuğunuza öğretmeniz gerekenler


1) İyilik yapma, gereken yerlerde insanlara yardım edebilme alışkanlıklarını kazandırınız. Zira büyük düşünür ve terbiyeci: İyilik etmesini bilmeyen kimseye bildiği başka şeylerden hayır gelmez, der. Yine bir başka düşünür: iyilik yapabileceği halde bundan kaçınan insan, suç işlemiş olur demektedir. Zira Mutluluklar paylaşıldıkça, ilim dağıtıldıkça, iyilikler devam ettikçe artar ve çoğalır. Unutmayalım ki iyilik hiçbir zaman ziyan olmaz. İyilik yapmanın en büyük faydası yapılandan ziyade yapanadır.


Yararlı gıdalar nasıl bedenimizi besliyorsa ruhumuzda iyiliklerle ve iyi hislerle beslenir, rahatlar.


 


2) Çocuğunuza doğru olmayı, doğruları araştırıp onlara uyma alışkanlığını kazandırınız. Çünkü büyük Peygamberimiz: Kurtuluş doğruluktadır buyurmuşlardır. Zira yalan hiçbir zaman ve hiçbir kimseyi gerçek başarıya ulaştıramaz.


 


3) Goethe: Akıl yalnız doğruda bulunur. Doğruyu kavramayan akıl, akıl değildir, der.


Çocuğunuza sevgiyi ve insanları sevmeyi öğretiniz. Büyük Peygamberimiz: Allah’a imandan sonra emellerin en faziletlisi kişinin insanlara sevgi beslemesidir buyurmuşlardır. Zira sevgi, her türlü hizmetin ve fedakârlığın kaynağı, kötü duygularında panzehiridir.


Hz Mevlana: Nefis ve beden tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların, tamah ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.


Sevgiden acılar tatlanır. Bakırlar altın olur, sevgiden kirli ve bulanık sular arı, duru bir hale gelir.


Sevgiden dertler şifa bulur.


Sevgi ölülüleri diriltir Padişahları kul eder.


Ancak, bu sevgi sağlam inanç ve doğru bilgilerin neticesidir. Saçma sapan şeylere inanan ve kapılan olan kimse nasıl olurda böyle bir saadet tahtına oturabilir?. Diyor.


İnsana kendi kendini aşmasını sevgi öğretir. Sevgi, başarıların, her türlü ululuğun ve yüceliğin başlangıç noktasıdır. Zira kendini aşamamak, daima küçük kalmaya mahkûm oluşun, kendini aşabilmekte büyüklüğü talip oluşun ve gerçek ehliyetin en sağlam belgesidir.


Ancak bu sevgi makul, ölçülü ve mutlaka aklın ve vicdanın denetiminde bulundurulmalı… Sevgilerin başında da. Büyük Mevlana uyarınca, her türlü hayırlı ve yararlı davranışın ve başarının en güzel vesilesi olan Allah ve Peygamber sevgisi bulunmalıdır.  Not: Yeşilay arşivinden yararlandım

Bu Haber http://www.unyekent.com/arsiv/koseyazi/print.php?kyazino=4666 Adresinden 02.03.2021 Tarihinde Yazdırılmıştır.