İmecenin Sihirli Gücü

RECEP ÖZCAN
21 Nisan 2017 Pazar

Köyde yaşamak ayrı bir özellik taşımaktadır. Köy eskilerin geçimlerini sağladıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yerleşim alanlarıdır. Topraktan aldıkları ile yaşamaya devam ederek ömürlerini sürdükleri mekânlardır. Bu mekânlar; çoluk-çocukla zaman zaman mutlu, zaman zaman sıkıntılarla yaşamak zorunda kaldıkları yerlerdir. Bu yaşam içinde zorluklar, insanları bazı şeylere mecbur bırakmıştır. Bunlardan biri de imece usulü çalışmaktır. İmece; eskiden köyde önemli bir yer tutmaktadır.


Hayatta paranın bu günkü kadar yer almadığı günleri hatırladığımızda, aklımızda ve hatıralarımızda büyük yer işgal etmektedir. Aklımızda büyük yer tutan imecenin önemini, işlevinden öğrenmekteyiz. Bunu yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklardır.


Şimdiki gibi makinelerin hayatımızı kolaylaştırmadığı bu dönemde toprağı işlemek tek başına da zordu. İşte bu zorluklar insanları birbirlerine yakınlaştırmıştır. Aynı zamanda insanları yalnızlıktan da kurtarmıştır. Birbirlerine kaynaştırmıştır. Bu kaynaşmanın çokta faydaları görülmüştür. Bundan dolayı günümüze kadar hala devam etmektedir.


Yalnızlığın nasıl olduğu çekenler çok iyi bilirler. Gerçekten hiç kimseye tavsiye edilmez. Kimse zaten istemez. Bu nedenle dostlukların olduğu kalabalıklar güzel diye düşünüyorum. İmece ile bu dostlukları kazananlar hayatlarındaki zorlukları aşmışlardır. Dostlukların olduğu zamanlar güllük gülistanlıktır. Aynen “bakarsan bağ olur, bakmaksan dağ olur” gibi olmaktadır.


Köy ortamı aynı zamanda toplu yaşamadır. Toplu yaşarken insanlar birlikte hareket etmek zorundadır. Ortak yaşam alanlarında birlikte yapılması gerekenler yol yapılması, değirmenin tamir edilmesi, su kanalı kazılması, cami yapılması gibi işler var. Kim tek başına bunları yapabilir. Buna kimlerin maddi ve manevi açıdan gücü yetebilir. Köyde birlikte yapılan bir imece bunları çözer. Hem de şaka ortamında, mutlu bir şekilde çözer.


Köy yaşamında birlikte mısır kazma, mısır toplama, düğünler için odun taşıma, fındık toplama, çay biçme, ağaç taşıma veya başka işleri yapmak kolaylıkla yapılır. Tek başına zor yapılan bu işler birlikte kolay kılınır. Hem birliktelik sağlanır hem de mutluk sağlanır. İşte bunun adı imece usulüdür. Erkekler gibi kadınlarda imece usulü ile birçok işlerini birlikte yaparlar. Erkeklere yardımcı oldukları gibi, kendi aralarında da bu işleri yaparlar. Çünkü köyde bazı işleri sadece kadınlar üslenmişlerdir.


İki kişi bir araya gelince, birlikte işin ucundan beraber tutunca yüzlere gülümse gelir. İşi bitirince de mutlulukları yüzlerinden okunur. Kim mutlu olmayı istemez. Bu dönemleri yaşayanların bu hatıraları aklına gelmesi bile yüzlerini gülümsetir. İçlerinin gülmesi yüzlerine yansır. Bu da imecenin sihirli gücüdür.


Günümüzde imecenin eskisi kadar gücü olmasa bile hala önemi hissedilmektedir. Eskiye göre şekli değişse bile hala gücünü göstermektedir.


Köy insanın komşuluk ilişkileri samimidir. Köyde insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Bunun birçok nedeni vardır. Bence en önemli nedeni imecenin gücüdür. İmecenin sihri en derinden komşuluk ilişkilerine yansımasıdır. 

Bu Haber http://www.unyekent.com/arsiv/koseyazi/print.php?kyazino=7479 Adresinden 03.04.2020 Tarihinde Yazdırılmıştır.