HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
ANKET
Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?
Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?
  • Gayet Güzel
  • Kullanışlı
  • Daha iyisi olabilirdi
  • Beğenmedim
HABER ARŞİVİ
Lütfen Bir Tarih Seçiniz
FINDIK BORSASI
25 Haziran 2019 Salı
Fındık Fiyatı


16 TL - 16,50 TL
PUAN DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
10 Aralık 2018 Pazartesi Saat: 08:27

TARİHİN SAKLADIĞI SIRLAR* (67) NOEL VE YILBAŞI YAZILARI Yılbaşı ve Noel’in çıkış noktası olan Hz. İsa’nın Doğumu ve İncil

Yılbaşına kadar devam edecek olan Yılbaşı ve Noel ile ilgili bir dizi yazıların bu bölümünde bütün bu olayların çıkış noktası olan Hz. İsa’nın doğumuna bakacağız.
TARİHİN SAKLADIĞI SIRLAR* (67)  NOEL VE YILBAŞI YAZILARI  Yılbaşı ve Noel’in çıkış noktası olan Hz. İsa’nın Doğumu ve İncil

Yeni yıl ve Noel ilgili gerçek hikaye halen çözülebilmiş değildir.

Yeni yıl, Noel kutlamaları, çam ağacı, yılbaşı ve Noel yemeğinde hindi yenmesi, bir kesimin tarafından halen günah sayılır.

Ülkemizde Yılbaşı ile Noel’in Bayramı birbirine karıştırılmıştır, Hristiyan dini, İsa’nın çarmıha gerilip, sonra göğe yükselmesine inanır.

Müslüman inancında çarmıha gerilmeyip doğrudan göğe yükseldiği bir benzerini çarmıha gerildiği  şeklindedir. 

Günümüze kadar gelen bu  inanç ve tartışmaların ana kaynağıni Hz İsa’nın doğumudur.

Hz. İsa’nın bugün Filistin Toprakları içinde kalan Roma İmparatorluğunun Yahudiye Eyaletinin Beytüllahim kentinde doğduğuna, inanılır.

Doğduğu yıl bölgeye Roma İmparatorluğu hâkimdi, imparatorluğun bir dini yoktu, eyaletlere göre pagan inançları ve başka inançlar vardı. (Paganizm, kökenleri doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimidir.).

Hz. İsa hakkında bilgiler çok az ve tartışmalıdır, Hristiyanların kutsal kitabı İncil zamanla bozulduğu ve birden çok sayıda İncil ortaya çıktığı için Hz. İsa'nın doğumuna ait çok net bilgi yoktur.

Ancak yine de Yuhanna, Matta ve Luka adlı İsa’ya ilk inanan havarilerin yazdıkları İncillerde az da olsa Hazreti İsa'nın doğumu anlatılır ve havarilerden Luka’nın yazdığı İncil’deki bazı bölümler  Kuran-ı Kerim ile uyuşur.. Luka incilindeki yazılanlar Kuran-ı Kerim'deki gibi Cebrail'in Meryem'e görünüşü ve ona bir erkek çocuğu getirdiğini söylemesi buna karşılık Meryem'in korkusunu anlatır.

Hristiyanları  kitabı olan İnci, bir vahiy değildir, yani Allah tarafından gönderilmemiştir. Daha çok İsa Peygamberin  konuşmalarından vaizlerinden oluşur. Bu vaizler ve konuşmalar Matta, Yuhanna ve Luka adlı Hz. İsanın yakınında olan birkaç kişi tarafından derlenip kitap haline getirilmişse de birbirine uymaz uyanı da  bozulmuştur.

 

Hz İsa Nerede Doğdu?
Hz. İsa hakkında tartışılan bir diğer bir konu da nerede doğduğudur. Kuran-ı Kerim İsa'nın doğu bölgelerinin birinde dünyaya geldiğini yazar yer vbelirtmez.. 

Havarileri Matta ve Luka’nın yazdıkları İnciller İsa'nın bugünkü Filistin topraklarında Beytüllahim kentinde doğduğunu iddia ediyor. Markos İncili ise Filistin topraklarındaki Nasıriye kentini gösteriyor.
Hz İsa’nın doğumu da tam bir sır, bir diğer sır da hangi tarihte dünyaya geldiğidir. Hristiyan dünyası İsa'nın sıfır yılında yani takvimin başladığı tarihte doğduğuna inanır.

Tarih konusunda kutsal kitaplar verilen ipuçları hem farklı hem de net değildir. İncil'deki tariflere göre İsa'nın bu günkü tarihten (MÖ) 4– veya MS 6 sonra  doğduğu anlaşılmaktadır.

Tarihçiler O’nun Eflâtun (MÖ y. 427-347) zamanında yaşadığını yazarlar. Bir başka bilgiye göre de Büyük İskender’in Babil’i fethinin üç yüz üç sene sonrasında (MÖ 28) İsa’nın doğduğuna inanırlar. Yahudiler, Hz. İsa'nın peygamberliğini tanımaz, böyle biri  hiç olmadı der.

 

Kur'an'a Göre Hz. İsa'nın Doğumu 
Kur'an'ı Kerim'de Hz. İsa'nın doğumu, Meryem Suresi'nde şöyle anlatılmıştır.

 “Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde

görünmüştü. Meryem, “Senden Rahman'a sığınırım. Melek Cebrail, “Ben  Rab'bin elçisiyim, sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi böylece Meryem çocuğa gebe kaldı. 

24-25 Aralık gecesi, Katolik, Protestan, Süryânî ve Rumlara göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilir. Rus, Balkan ve Ermeni kiliseleri doğumunu 6-7 Ocak gecesi kutlar.

Hristiyan tarihçi ve teorisyenlerin çoğu, İsa'nın  "Halkı isyana teşvik etmek" suçuyla, Yahudi din adamlarının tahriklerine kanan Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te 33 yaşında yani MS 33 yılında çarmıha gerildiğini yazar.

 

Miladî takvim,

İsa'ya göre düzenlenmiştir.

Sıfır yılı yani Milat, Roma imparatoru Ogüst'ün imparatorluğunun 28 ci yılıdır. Sıfır yılı Hristiyan geleneğinde İsa'nın doğum yılı olarak kabul edilir ve  bu yıl, takvimin başlangıç noktasını temsil eder.

İsa’dan önceki yıllara milattan önce (MÖ),  İsa’dan sonraki yıllara ise milattan sonra (MS) denir.. Bir kısım tarihçiler İsa’nın doğum yılının  MÖ 7 veya 6 olduğunu yazarken bir kısmı MÖ 4 tarihinde fikir birliğine varırlar.

Çoğu araştırmacı, İsa’nın MS 30 veya 33 yıllarında çarmıha gerildiğini tahmin etmektedir.

 

İsa’nın Havarileri

Havari, kelimesinden İsa peygamberin kendisine en önce inanan on iki kişi kastedilir.

Bu on iki havârinin adları : André, Jacques, Jean, Pierre, Philippe, Barthélémy, Matieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude ve Judas’tir.

Bunlardan, Lâtince’deki adlarına göre Petrus (Pierre), Yohanna (Jean), Mattâ (Mathieu) ve Toma (Thomas), birer İncil yazmışlardır. Bu İncillerde İsa’nın peygamber oluşu ve ümmetine tavsiyeleriyle keramet ve mucizeleri anlatılmıştır ufak tefek farklar olduğu için, dördü birden bir İncil sayılır.

 

Çarmıhta mı Öldü?

İsa Peygamber, daha sonra Yahudiler tarafından öldürülmek istenmişti. Hz.

İsa’yı yakalayıp çarmıha gerdiler.

Hristiyanlar İsa’nın çarmıhta öldüğüne çarmıhtan alınıp gömüldüğüne ve gömüldüğü yerden dirilerek göğe yükseldiğine inanırlar. Kuran ise çarmıhta bir benzerinin öldüğünü Hz. İsa’nın sağ olarak gökyüzüne çekildiğini yazar.

Hz. İsa hakkında doğruluğu kesin bilgiye ulaşabileceğimiz yegane kaynak,  Kuran'dır. Kuran'da, Hz. İsa'nın doğumu, hayatı, bu süre içinde karşılaşğı olaylardan örnekler, çevresindeki insanların durumu ve daha birçok konudan bahsedilmiştir.
Hz. İ
sa, öğretisini insanlara tebliğ için yanında 12 öğrencisi (Havarisi) olduğu halde insanları Allah'a iman etmeye davet etmek için yaptığı bu konuşmaları sırasında çeşitli mucizeler gerçekleştirmiştir. Hasta ve sakat insanları, iyileştirmiş, doğuştan kör olanların gözlerini açmış ve ölüleri diriltmiştir. Bu mucizeler Kuran ayetlerinde haber verilmektedir.

 

Hangi  Mevsimde  doğdu?
Hristiyanlar arasında da doğumu konusunda tam bir anlaş
ma yoktur. Bazı iddialara göre İsa kış mevsiminde doğmamıştır. Luka İncili'ne göre İsa’nın doğduğu zaman çobanlar çayırlarda sürülerini otlatmakta idiler. Bazı kaynaklara göre 15 Nisan’da doğmuştur.

Kur'an'a göre ise Meryem, hurmaların taze olduğu bir zamanda doğum yapmıştır.

Bazı kaynaklara göre Hz. İsa 24 Aralıkta değil de 6 Ocakta doğmuştur, bu nedenle bazı Ortodoks kiliseleri Noel’i yani doğumunu 6 Ocakta kutlarlar.  Bugün Hz İsa’nın doğumunda kullanılan çam ağacı, Noel baba figürü, hindi yemek gibi simgeler sonradan uydurulmuştur, bu konular gelecek haftalardaki yazılarda işlenecektir.

Gerçek şu ki Hz İsa iklimi çok sıcak olan bir ülkede Filistintin’de doğdu, Filistin çöldü çam değil hiçbir ağaç yoktu.

 

Asıl İncil Kayıp mı?

 Hz. İsa'nın tebliğ ettiği İncil, günümüzdeki İncil değildir. Günümüzdeki dört İncil, havarilerden Matta, Yuhanna, Luka ve Markos’un eliyle yazılmış kitaplardır.

Matta, Hz İsa ile gezerken gördüklerini, Luka Hz. İsa ile başından geçen olayları, Yuhanna, Markos... yine Hz. İsa ile olan anılarını, aynı olayı, birbirine zıt olarak anlatırlar.

Matta İncilini yazan Matta, Hz. İsa’yı son senesinde görmüş, ona inanmıştır. Ondan sekiz sene sonra İncil’i İbranice yazmıştır.

Luka İncili: Luka, Hz. İsa’yı görmemiştir. İncil’ini Hz. İsa’dan 40 yıl sonra yazmıştır.

Markos İncili: Markos, Hz. İsa’yı görmemiştir. Hz. İsa’dan 50 yıl sonra üçüncü İncili Latince yazmıştır. Kötü huylardan kurtulmayı anlatır.

Yuhanna İncili: Yuhanna, Hz. İsa’nın talebesidir. İncil’ini Hz. İsa’dan 50-60 sene sonra Yunanistan’ın Türkiye karşısındaki Samos Adasında Yunanca yazmıştır.

Hz. İsa gerçek İncil’de kendisi halka neyi anlatıyordu, bilinmiyor bu İncil kayıp, yani Hz İsa’nın anlattıklarını toplayan İncil ortada yok.

Bu haber toplam 904 defa okunmuştur

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler