Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yerel Tarih çalışmaları nedir, ne değildir? Ve Ünye Tarih Araştırma Grubu
4 Aralık 2009 Cuma 11:33
ÜNYE TARİH ARAŞTIRMA GRUBU AHMET DERYA VARİLCİ - AHMET KABAYEL
Yerel Tarih çalışmaları nedir, ne değildir?

“Tarih nedir?” ile başladığımız yazı dizisine; Sözlü Tarih, Yerel Tarih, Ünye Yerel Tarih Grubu ve Projeleri’nden sonra, yedinci ve son bölüm olarak yerel tarih çalışmaları nedir, ne değildir konusunu ve Ünye Tarih Araştırma Grubu’nun ortaya çıkışını yazacağız.

Yerel Tarih çalışmaları nedir?

Yerel tarih, tarihin ulusal anlatımdaki tek biçimliliğinden, bölgesel ya da yerel çeşitliliğe yönelişlerini ifade eder. Gündelik olanla, sıradan insanla ilişkisini kurmanın ve bu yolla da tarih yazımının demokratikleşmesinin bir yoludur. Ulusal ve uluslararası siyasi, askeri ve diplomatik gelişmeler kuşkusuz insanlık tarihinin bir parçasıdır ama sıradan insanın faaliyetleri ve çevresi de aynı şekilde tarihin bir parçasıdır.

Genel tanımıyla yerel tarih; belli insanların belli bir zaman ve yerdeki öyküleridir. Bizim için bu yer Ünye ve çevresidir. Ünye’nin bir köyü, mahallesi, sokağı yahut bir iş kolunda çalışan insanların düne ait öyküleridir. Kronolojik olarak yakın geçmişe ait olabileceği gibi, çok eski devirlerden kalma bir mağaranın, kaya mezarı yahut kalenin de öyküsü olabilir. Belli mekânların dışında toplumsal grupların, kentin veya mahallenin kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi konumu hakkında bilgiler içerir.

Yerle tarih çalışmalarından amaç, çevremizde tarih bilinci oluşturmak, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaktır.

Ünye örneğinde verdiğimiz proje çalışmalarından da açıkça görüleceği gibi, yerel tarih çalışmalarının kapsamı, içeriği budur. Belirlenen amaçlar doğrultusunda Ünye tarihine ve kültürüne ait veriler toplanmış, değerlendirilmiştir.

Neden Tarih bilinci?

Tarih, “yaşanmışlık” olduğu kadar, yaşanacak olandır. Ne yaşadığını bilmezsen, neler yaşayacağını tahmin bile edemezsin. Bir başka deyişle geçmişi olmayan toplumların geleceği yoktur. Yerel çaba içindeki tarih, bize birilerinin bizi anlatması biçiminde olagelen tarih anlayışından farklı olarak, tamamen kendi gözlemlerimize dayalı; belki naif ama daha “bize ait” bir tarih anlayışıdır. Yüzlerce yıl bir arada yaşayan hemşerilerimizin ortak kaderi araştırılırken, ne çok şeyin paylaşıldığı daha net ortaya çıkar. İddia edildiği gibi ayrıştırıcı olmanın aksine, aşınan geleneksel değerlerin yerini daha yetkin bir yurttaşlık bilinci alır.

Tarihi gerçekler, onu yaşamayanlar için fazla bir anlam içermez. Yaşayanlardan aktarılan tarih, diğer verilerle birleştiğinde üzerinde düşünülen, empati yaratılan ve kavranan bir gerçeklik halini alır. Sürekli yenilenerek farklı bir potada eritilen değerlerimiz, anılarımız, kültürümüz bize yeniden yurttaş olmanın yolunu gösterir.

Elimizdeki veriler bazen beş yüz yıllık bir caminin restorasyonunu dayatırken, bazen de yüzyıllardır bir arada yaşayan farklı dine mensup yurttaşların ibadethanelerine saygı gösterilmesini gerektirir.

Bazen de Ünye’de tesadüfen bulunan Çanakkale Cephesi’nden yazılmış bir Mehmetçik mektubu, 95 yıllık bir gecikmeyle adresine; Akkuş’un Çavdar köyüne ulaştırılır. Tarih bilinciyle ulus bilinci iç içe geçer. Yüz yıllık bir zaman dilimi ete kemiğe bürünür, ellerinizle tarih’e dokunursunuz.

Yerel Tarih çalışmaları ne değildir?

Azınlıkların ve gayrimüslimlerin çıkarlarına hizmet eden ve yabancı fonlar tarafından desteklenen bir faaliyet olduğu için yerel tarih çalışmalarına karşı çıkılmaktadır…

Oysa, ülkemizdeki azınlıkların ve gayrimüslimlerin böyle bir desteğe ihtiyacı yoktur. Zaten çağdaş ülkelerin yasalarında olduğu gibi, ülkemizdeki azınlıklar özel yasalarla korunur. Can, mal emniyeti ve ibadet serbestisi, her TC vatandaşı gibi Anayasal güvence altındadır.

Yabancı fonlara gelince…

Ünye Yerel Tarih Grubu bu fonlardan değil, Ünye Belediyesi’nden ve üyelerinden yararlanmıştır.

Buna karşın, ülkemizde ve Ünye’de yabancı fonlardan yararlanan kuruluşlar vardır:
Başta devletimizin Yürütme Organları uluslararası fonlarla iç içedir.
IMF, Portfolio, Unicorn, Alliance, Hsbc, Ing ve daha onlarca yabancı fon yanında Türk adı giydirilmiş yabancı kaynak taşıyan fonlar ulusal pazarımızın ve yatırım fonlarının merkezinde yer almaktadır.
Yerli ticaret ve sanayi sermayemiz, yabancı sermaye ile bütünleşmiş durumdadır.
Ve en vahimi ulusal savunma alanında mali ve teknolojik açıdan yabancılara bağımlı durumdayız.

Hal böyleyken, yerel tarih çalışmaları hakkında “ülke tapusu elden gidiyor!” yaklaşımında bulunmak demagojiden başka bir şey değildir.

Bir an için maksatlı verilen yabancı fonlarla yerel tarih gruplarının desteklendiğini farz edelim…

Sonuçta yerel tarih çalışmaları sadece Ünye’de değil, ülkemizin diğer yörelerinde de tarih bilincinin gelişmesine yol açmıştır. Azınlıklara beş yüz yıl önceki atalarımızın yaptığı gibi saygı gösterip, hakları korunurken; etnik unsurlarla daha da kaynaşma sağlanmış, yurt toprağına tarihsel bir bilinçle bakılmıştır. Sadece ülkemizdeki değil, Balkanlardaki kültürel mirasımıza da sahip çıkılmıştır.

Bütün bu faaliyetler sonrasında Ünye’deki eski mezar taşları dahi koruma altına alınmış, yıkılmaya yüz tutan onlarca tarihi eserde restorasyona başlanmıştır.

Yani, ileri sürülenin aksine “ülke tapusu” bir kez daha perçinlenmiştir.

Ünye Tarih Araştırma Grubu

Ünye Yerel Tarih Grubu’nun “ikinci dönem” olarak adlandırdığımız son dönemde, “Hikayemi dinler misiniz?” Sergisi dışında Tarih Vakfı ile doğrudan yahut dolaylı hiçbir temasımız olmamıştır. Zaten o yıllarda başta Rockefeller Vakfı olmak üzere, dış kaynaklı fonların çoğu Türkiye’deki çalışmaları yeterli bularak Afrika ülkelerine yönelmişlerdir.

Ünye Yerel Tarih Grubu bu anlamda misyonunu tamamlayınca, Ünye’deki tarih çalışmalarını aynı isim altında sürdürmek bize göre gereksiz hale gelmiştir. Grup üyeleri ise, son dönemde daha kişisel çalışmalara yönelmiş, başlangıçta yer alan kişi ve kurumların çoğunun grupla ilgisi kalmamıştır.

Bu koşullar altında yeni bir grup adıyla, Ünye Tarih Araştırma Grubu olarak çalışmalarımıza devam etme kararı aldık. Bir önceki grubun amaç ve faaliyetinden farklı olmayan bu yeni oluşum, bir anlamda eski grubun devamı niteliğindedir. Ünyelilerin internet üzerinden paylaşımda bulunduğu, Ünye Gönüllüleri Grubu dışında hiç bir grup, dernek, vakıf, siyasi parti, resmi yahut sivil kuruluşla doğrudan bağlantılı değildir. Ancak, Ünye tarihini değerlendirmeye çalışan her kişi ve kuruluş ilgi alanı içindedir. Tarihle ilgili akademik çevrelerle bağlantı içinde olsa da, Ünye’deki üyeleri asla tarihçi unvanına sahip kişiler değildir, amatör araştırmacılar düzeyindedir.

Amaçları dün olduğu gibi, bugün de Ünye’nin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmaktır.


Bu Haber 8867 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI