Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Ünye’den Neron’ da geçti? Roma İmparatorluğu
21 Aralık 2009 Pazartesi 12:52
ARAŞTIRMACI GAZETECİ - YAŞAR KARADUMAN
Ünye ve çevresi, Pontus’un yıkılışından sonra bir müddet daha Pontus adıyla
Roma İmparatorluğu sınırları içinde yer alacaktır.. İtalya’nın küçük bir bölgesinde oluşan ve kısa zamanda Avrupa Asya ve Afrika’yı egemenliği altına alan Roma bir müddet sonra tarihten silinecek, Ünye MS. 395 yılından 1200 yıllarında Türk’lerin bölgeye gelmesine kadar Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalacaktır.

Roma tarihinin büyük bölümü efsanelere dayalıdır. İkiz erkek kardeş olan Romulus ve Romus bir beşik içerisinde Tiber Irmağı'na bırakılırlar. Bebekleri bir dişi kurt bulur ve onları sütü ile besler. Büyüdüklerinde bir şehir inşa ederler. Bu şehir Roma olur.
Roma İmparatorluğuna geçmeden geri dönüp şu Pontus ve Yunan ve Rum sözcüklerine tekrar bakalım.

Pontus’un Mirası
Midrebolu..
Yunanlılar,“Pontus Krallığı”na sahip çıkmaktadırlar.. Oysa Pontus’un kurucusu Mitridat, bir kısım tarihçilere göre Pers, bir kısmına göre de Türk’tür. Pontos’un Ünye ile ilgisi Beşinci Mitridat’ın Ünye’yi başkent yapmak istemesidir. Bugün “Midrebolu” denilen yer Mitridat’ın kurmaya çalıştığı “Mitrapolis” şehridir.

Anadolu
Yunanlı değildir.
Yunanlılar Anadolu’da yaşamış birçok ulus ve kavimden sadece biridir. Kendilerine “Helen” derler. “Yunanlı” ve “Grek” denilmesine kızarlar. Bizim kullandığımız “Rum” ismi de yanlıştır. “Rum” Roma İmparatorluğu vatandaşı demektir.

Grek-Yunan- Helen-Rum
Ne demektir?
Grek:
Yunanlılara “Grek” diyen Avrupalılar, bu adı eski Yunan’ı anlatmak için kullanırlar. Latince sözlüklerde “Grek” kelimesi hırsız, hilekar demektir.. Bu nedenle Yunanlılar, “Hellen” adını kullanmaktadırlar.
Yunan:
Batı Anadolu’yu (İyonya’yı) ele geçiren Persler, buradaki halka “Yauna” demişlerdir.. Bu ad zamanla Yunan halkı için kullanılmıştır.. Türkler de, bu adı kullanmışlardır. “İyonlar”, Yunanistan’dan Anadolu’ya göç etmiş bir halkın ismidir.
Helen:
Hellen", Yunan mitolojisinde bir kahramanın adıdır. Eski Yunanistan halkı, kendine ve kültürel yakınlığı olanlara "Hellen" adını vermiştir.
Rum:
“Rum” Arapların Roma İmparatorluğunda yaşayan halkların hepsine verdiği isimdir.
Bize de oradan geçmiştir. "Yunanlılık" ve "Rumluk" ayrı şeylerdir..

Roma İmparatorluğu
Roma İmparatorluğu, Yunan, Ermeni, Arap, Got, Slav, Yahudi, Türk gibi çok uluslu bir toplumdu..Tüm bunları birleştiren, ortak dil Yunanca, din ise Hıristiyanlıktı.
İtalya’nın Latium bölgesinde, kurulmuş birkaç köyden oluşan Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi
Roma şehri ve çevresinde kurulduktan sonra bütün Akdeniz ülkelerine hakim olan Romalılar gittikçe güçlendiler ve Doğu Akdeniz havzasına da yerleştiler. Mekadonya ve Yunanistan'ı hakimiyetleri altına aldılar. İspanya işgal edildi. M.Ö. 1. yüzyıl boyunca yeni yeni bölgeleri Suriyeyi ve Filistin'i işgal ettiler. Oktavianus, Roma'da cumhuriyet devrini kapatıp, imparatorluk devrini başlattı.

Doğu ve Batı Roma
Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın doğuşu ve kavimler göçü sebebiyle M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı kısmı Gotlar’ın, 397 de Adriyatik kıyılarını ve Frankların da Galya'yı işgali üzerine 5ci yüzyılda Germen’ler tarafından tarihten silindi. Merkezi İstanbul olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, 1453'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar bin yılı aşkın süre daha yaşadı.. Fatihin İstanbul’u almasıyla Doğu Roma’da tarihten silinmiş oldu.

Ünye’den Neron da geçti..

Dr. Mürselin Güney, (Ünye Tarihi) Roma İmparatorluğu’na geçen Ünye ve çevresi “Pontos Polemenya” adı ile bir uydu devlet haline geldi. Zalimliği ve garip davranışları ile ünlü olan Neron imparator olmadan önce bu bölgeyi yönetmişti Bizans döneminde de “Ünye çevresi, yönetim merkezi Niksar olan “Pontos Polemonya” adındaki bölgede yer aldı” diye yazar.
İ.Ö. 66 yılında Roma yönetimine giren Ünye ve Pontus Marmara bölgesinde kurulan Bitinya Krallığı’na bağlandı ve “Pontus-Bitinya Eyaleti” oldu. Daha sonra Roma İmparatoru Antonius zamanında Ünye ve Fatsa yöresinde kurulan “Pontus-Polemonya Krallığı” na verildi. Pontos-Polemonya bir müddet sonra İmparator Neron tarafından Galatya-Kapadokya Eyaletine bağlanarak Pontos Kırallığı ve ismi tarihten silindi.

Ünye’de Roma İzleri
Ünye’de Romalılardan fazla bir iz yoktur. Hıristiyanların kaçak olarak ibadetlerini yerine getirdikleri ilk döneme ait Ünye’nin tepelerinde kayalara oyulmuş mağaralarda kiliseler ve duvarlarda İsa, Meryem ve aziz figürleri vardır. Bu mağaralardan biri de Beşpınar köyü Demirkaya denilen yerdeki “”saklı kilise mağarası” dır. Hıristiyanlığın ilk yıllarında İsa’ya inananlar sıkı takibe uğradıkları ve öldürüldükleri için ibadetlerini ulaşılması zor yerlere yaptıkları mağara-kiliselerde yerine getirmişlerdir. Mihmandarımız, zirvede çocukluğunda rahip ve papaz mezarlarının olduğunu söyleyerek, şimdi kaybolmuş mezarların yerini göstermiştir.. Burada yaptığımız araştırmada kayalara oyulmuş mağaraları ve İsa-Meryem ve aziz resimlerini bulduk, fakat resimler tahrip edilmişti.. Bunun dışında Saraçlı Mahallesinde bir yol çalışması sırasında bulunan ve halen iskelenin başında duran taştan oyulmuş çocuk lahitlerinin de Romalılar dönemine ait olduğu sanılmaktadır.
(Definecilere hedef göstermemek için yer isimleri değiştirilmiştir.)

KAYNAK:
Muzaffer Erendil “Yunanlıların Kökeni Ankara 1986,
Antropolog Timuçin Binder
Vikipedia
Dr. Mürselin Güney (Ünye Tarihi)
Osman Doğan, Tarihte Ünye


Bu Haber 3279 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : ? Tarih : 27 Nisan 2016 / Pazar Üye Adı :yahya
abi roma!nın ortak diliyunanca değil delatince olsa gerek. yunanca taaa 1000'li yıllarda doğu roma'da (bizans) resmi dil oldu. roma'nın dili latinceydi dini de hristişyan değil paganizm idi. selam ve saygılar.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI