Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Ünye’den Portreler
11 Haziran 2010 Cuma 09:41
ÜNYE TARİH ARAŞTIRMA GRUBU AHMET KABAYEL - AHMET DERYA VARİLCİ
Ünye kökenli olup kent tarihimizde yer almayan, unutulan tarihi portreler herhalde bildiklerimizden çok daha fazladır. Uzun yıllar dış ülkelerde ülkemizi temsil etmiş, bakanlık yapmış bir devlet adamı olan Feridun Cemal Erkin ve çağdaş Türk Müziğinin beş büyük bestecisinden biri olan kardeşi Ulvi Cemal Erkin bu portrelerden sadece ikisidir.


Erkin Kardeşler:
Feridun Cemal ve Ulvi Cemal

Erkin kardeşlerin babası Mehmet Cemal Bey 1869’da Ünye’de doğdu. Mülkiye’yi birincilikle bitirdiği için Padişah tarafından altın bir saat hediye edilerek ödüllendirilmiştir. Tahsil sonrası bulunduğu görev nedeniyle İstanbul’da ikamet etmiş, Osmanlı maliyesinde bürokrat ve yazar olan Samsun’lu Behçet Bey’in kızı Rukiye Nesibe Hanım’la evlenmiştir. Rukiye Hanım’ın annesi Nuriye Hanım Çarşamba, Ünye ve Bolaman’da tanınmış bir aile olan Haznedarlar’a mensuptur.
Haznedarlar Ünye tarihinde önemli bir ailedir. Canikli Ali Paşa’nın otoritesini Ünye ve Karadeniz’de devralan Haznedarlar, 1800’lü yılların başında ünlü Ünye Sarayını yaptırmışlardır. Sarayı yaptıran Süleyman Paşa’nın oğulları da Cumhuriyet ilanına kadar muhassıllık görevini sürdürmüşlerdir. 1864-68 Yılları arasında, kısa bir dönem Ünye sancak yapılmış ve Hazinedar ailesinden Nuri Paşa Ünye Sancak Bey’i olmuştur.[1]
Erkin ailesinin büyükbabası yani Mehmet Cemal Bey’in babası, Ünye’nin Osmanlı devlet adamlarından Osman Fehmi Efendi’dir. Ünye nüfus kayıtlarında Arap zade lakabıyla kayıtlı Osman Fehmi Efendi 1839 Ünye doğumludur. Ünye’nin önde gelen ahalisinden fahri Muhacirin Komisyonu Reisi Aziz zade İsmail Efendi’nin oğludur.
Osman Fehmi Efendi’nin yaşam öyküsü, Nadir Eserler Uzmanı İrfan Dağdelen tarafından “Ünye Doğumlu Osmanlı Devlet Adamları” isimli kitapta zikredilmiştir. Ünye doğumlu 53 Osmanlı memurunun anlatıldığı kitap Sicil-i Ahval Defterlerinden derlenmiştir. Kitabın yazarı İrfan Bey, yaşam öyküsünü aktardığı Osman Fehmi Efendi’nin ünlü Erkin ailesinin büyükbabaları olduğunu, elimizdeki bu çalışma sebebiyle öğrenmiştir. Tamamen Ünye Nüfus Müdürlüğünde yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu bağlantı, Dağdelen’in çalışmasıyla birleşerek anlam kazanmıştır.
“Mahalli Sıbyân Mektebinde ve Sadullah Bey Medresesinde mukaddime-i uluma talim ve tederrüs ettikten sonra Dersaadet’e gelerek Sultan Fatih Tetimme-i Sâni Medresesinde dahi sarf ve nahif, mantık ve fıkıh ve Farısî tederrüs etmiştir.” [2]
Aynı eserde “25 yaşında olduğu halde200 kuruş maaşla Ünye Sancağı Mal Müdürlüğü Muavinliğine tayin olduğu” yazmaktadır. Ahval Defterleri’ndeki bu ifaden de 1864’te Ünye’nin Sancak olduğu sonucu çıkmaktadır.
Ünye’de uzun yıllar memuriyette bulunmuş, Terme ve Fatsa’da benzer görevler ifa etmiştir. Nafia Komisyonu azalığından Ünye kazası Sertahsildarlığı’na kadar görev almış, 73 yaşındayken son görevi Fatsa Düyûn-ı Umûmîye Memuriyeti olmuştur.
Hacı Osman Ağa Camii bahçesindeki eski mezar taşları bu şekilde hayat sürmüş ve unutulmuş tarihi kişilerle doludur.
Haftaya: Feridun Cemal Erkin ve Ulvi Cemal erkin


ÜNYE TARİH ARAŞTIRMA GRUBU
AHMET KABAYEL – AHMET DERYA VARİLCİDipnotlar:

[1] Bilgi için Bkz. 12 Şubat 2010 Ünye Kent, Saray Hamamı-ÜTAG http://www.unyekent.com/konu/158/saray-hamami
[2] İrfan Dağdelen, Ünye Doğumlu Osmanlı Devlet Adamları, s.137 (Sıbyan Mektebi yahut Mekteb-i İptidai’ye devam mecburiyeti yaşı kızlarda 6, erkeklerde 7’dir. Osman Fehmi Efendi 4 Yıl öğrenim gördüğü bu okuldan takriben 1843 yılında medreseye geçiş yapmış olmalı. Demek ki, Sadullah Bey Medresesi’nin kuruluş tarihi 1843 yılı öncesine aittir.)


Bu Haber 3454 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI