Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ VE ÜNYE
2 Temmuz 2010 Cuma 11:19
Ünye Tarih Araştırma Grubu Ahmet Kabayel-Ahmet Derya Varilci
8 Ekim 1999 tarihinde Strazburg’ta (Fransa) kurulan Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne Türkiye henüz kuruluş aşamasındayken davet edildi. Toplantılara Türkiye adına Bursa Büyükşehir Belediyesi gözlemci üye olarak katıldı.
2000’li yılların başında Bursa’da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Tarihi Kentler Birliği” kuruluş çalışmaları yapıldı. Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası Tarihi Kentler Birliği Türkiye yapılanmasına çok önemli katkılarda bulundular.
Sonuçta Türkiye Tarihi Kentler Birliği, Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi olarak bu oluşumun içinde yer aldı. Türkiye Tarihi Kentler Birliği, eş zamanlı olarak Avrupa Tarihi Kentler Birliğiyle birlikte kuruluş hazırlıklarını tamamlayarak faaliyete geçti. Dünya tarihsel mirasının, ulusal tarihin ve kent tarihlerinin korunmasını amaçlayan Tarihi Kentler Birliği (TKB), bugün Ünye’nin de içinde bulunduğu, üye sayısı 224'ü bulan bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil Toplum Kuruluşu olmasına rağmen, yarı resmi bir statü kazandırılmış, yasal çerçevesi son çıkan çevre kanunlarıyla genişletilerek resmi kurulumlarla olan bağlantısı güçlendirilmiştir.
Tarihi Kentler denildiğinde; kırsal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarıyla birlikte geniş bir bölge kastedilmektedir. Sanat ve tarih değeri taşıyan yapıların korunması yalnızca önemli anıtlar için söz konusuyken, 19. yüzyılın sonunda tarihi çevre ve hatta bazı yapı kümeleri korunma altına alındı. Avrupa’da İkinci Dünya savaşı sonrası hızlanan kentsel ve kırsal koruma çabaları, daha çok sanayileşmenin getirdiği kentsel dokunun deformasyonuna karşı bir önlem olarak ortaya çıktı. Kent nüfusundaki hızlı artış, kentsel büyümeyi sağlıksız ve düzensiz bir hale getirirken, kentlerin tarihsel dokusu kaybolmaya başladı. 1964’te kabul edilen Venedik Tüzüğü ile çeşitli koruma önlemleri alındı. UNESCO, ICOMOS ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşların sağladığı fonlarla desteklendi.
Başlangıcından itibaren TKB sürecine katılan Türkiye’de Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası’nın katkıları oldukça büyüktür. TKB’yi oluşturan üyelerin coğrafi dağılımı tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Ancak bazı illerin ilçeleriyle birlikte yer aldığı üyelik sayısı hayli kabarıktır. Türkiye Tarihi doku açısından bazı iller öne çıkarmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Nevşehir ve Kayseri illeri ilçeleriyle birlikte kalabalık bir üye konsepti oluştururken, Karadeniz kıyısındaki iller ancak iki üyelikle (il bazında kendileri ve bir adet de ilçeleriyle birlikte) katılım sağlamışlardır.

Tarihi Kentler Birliği üyesi Ünye

Ordu ilindeki iki üyelikten biri Ordu Belediyesi adına sayın Başkan Seyit Torun’a, ilçelere ait olan diğer üyelik Ünye Belediyesi adına sayın Başkan Ahmet Arpacıoğlu’na aittir.
Karadeniz kıyısındaki Tarihi Kentler Birliği projelerinin en önemlilerinden biri Ordu kent merkezine aittir. “200 Ortak 200 Eser Projesi” kapsamında kentsel sit alanı içinde bulunan Menekşe Sokak ve çevresindeki tarihi yapılar projelendirilmiş ve 5 adet evin restorasyonu bu projeye dahil edilmiştir. 2007 Yılında tasarlanan proje için önsel olarak 2008’de 15.000 TL. ödenmiştir. (Ayrıntılı Bilgi için Bakınız: TC Tarihi Kentler Birliği 2008 Yılı Faaliyet Raporu, s.36)
Demek oluyor ki, Ünye Belediyesi’nin de üyesi bulunduğu Tarihi Kentler Birliği Ordu’da önemli bir projeye önderlik etmiştir.
Ünye’de kentin tarihsel dokusunu yeniden kazanmaya yönelik bazı girişimler söz konusudur. Eski yapıların restorasyonu, sokak ve arasta iyileştirmeleri gibi projeler gündeme gelmektedir. Çoğunlukla kamu kuruluşlarının tasarrufunda ortaya çıkan bu girişimlerden zaman zaman söz edilse bile, kaynak bulunamadığı için başlatılması mümkün olamamıştır. Bakırcılar Çarşısı’nın yeniden tanzimi, Kadılar Yokuşu sokak iyileştirme çalışmaları ve Müze Ev projesi bunlardan bazılarıdır.
Ünye Kalesi’nin yüzey temizliği Kültür Bakanlığı tarafından finanse edilirken, Müze Ev girişimini Belediyemizin kendi imkanlarıyla başlatılmıştır.
Şüphesiz sokak iyileştirmeleri ve tarihi eserlerin restorasyonu için ulusal ve / veya uluslararası düzeyde yardım sağlayan bir çok kuruluş ve fon mevcuttur. Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş amacı ve faaliyetleri tam da bu tip girişimleri tespit ve teşvik etmek içindir. Ünye’de tarihi eserlerin varlığı ve restorasyonu konusu sivil kuruluşlardan sokaktaki vatandaşa, kamu kuruluşlarından devlet erkanına kadar her düzeyde ele alınmakta ama yukarıda arz ettiğimiz nedenden dolayı bir türlü faaliyete geçilememektedir.
Tarihi eserlerin korunmasına yönelen ciddi bir proje olmadığı gibi, Ünye’nin kentsel büyüme stratejileri salt imar planlarına indirgenmiş durumdadır.
Şehir imar planına ilişkin Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanan birçok karar, maalesef ilgili yasalarla aykırılık içermekte; açılan davalar nedeniyle bazı projeler tamamlanamamaktadır. Örneğin; son günlerde alınan bir Meclis kararı “Kıyı Kanunu”na ilişkin hükümleri açıkça ihlal etmektedir. Ekonomik yetersizlik nedeniyle tamamlanamayan, karkas halinde bırakılan yahut sıvasız, boyasız kalan inşaatlar nedeniyle, şehrin neredeyse tamamını şantiye görünümündedir. Ünye’nin iç kesim görüntüleri, sıradan bir Anadolu kasabasını yansıtmaktadır.
Karadeniz kıyı şeridinde 80 civarında tescili yapılmış tarihsel yapıyla ön sırada yer alan Ünye, sadece bu yönüyle dahi resmi-sivil tüm kişi ve kuruluşların dikkatini çekecek düzeydedir. Gün geçtikçe yıkılıp yok olan bu tarihsel yapılar sahiplerinin tasarrufuna terk edilmiş vaziyettedir. Daha kötüsü ehil olmayan ellerde “restorasyon” adı altında yeniden ama aslıyla alakası olmayan binalar inşa edilmektedir. (Restorasyon sahiplerine minnettarlığımızı her fırsatta ifade etmeyi borç sayarken, restorasyon işinin daha ehil ellerde yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağı ayrı bir yazı konusudur.)

Sonuç

Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği içinde Ünye Belediyesi adına sayın Başkan Ahmet Arpacıoğlu tarafından temsil edilmekteyiz. Ünye’nin sahip olduğu tarihsel konum ve yitip gitmekte olan tarihsel yapı, bu çerçeveden ele alınarak Ünye için neler yapılabileceği bu Birlik çatısı altında tartışılmalıdır. Sadece kaynak bulmak amacıyla değil, elde ettiğimiz “tarihi kent” olma niteliğinin ve bunun sonucu haklı olarak ortaya çıkan Tarihi Kentler Birliği üyeliğinin gereği Ünye için acilen gerçekleştirilmesi gereken projeler görüşülmelidir. Ki, bu sayede başlama olanağı bulunmayan bir çok girişim için yeni bir gerçekleşme şansı doğsun, yanlış başlatılanlar yahut hiç başlatılamayanlar için bir çözüm imkanı ortaya çıksın.


Haftaya: Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Ünye


Bu Haber 3107 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI