Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
“Orda bir köy var…”Ünye Sahil Köy
17 2011 Cumartesi 10:53
Kaynak :Canik Dergisi /10. Sayı
Her sayıda bir köy, başlığı altında yaptığımız çalışmada bu kez, Sahil Köy’ü inceledik. Sahil Köy Ünye’nin batı tarafında Ünye’ye yedi km. uzaklıktadır. Samsun’a 85 kilometre, il merkezi Ordu’ya atmış kilometredir. Köyle ilgili yaptığımız çalışmada bize muhtar Mehmet Şensoy yardımcı oldu. Mehmet Şensoy’la yaptığımız şöyleşiyi aşağıda veriyoruz.


Köyün eski adı olan “Göbünalcı” Sahilköy olarak ne zaman değişmiştir?
Köyün eski adı “ Göbünalcı” 1996 yılında Sahilköy olarak değiştirilmiştir. “Nalcı” bu bölgede yaşayan Alevi vatandaşlara verilen addır. Köyde Sünni vatandaşlar da yaşadıkları ve ayrımcılığa neden olmaması için bu değişikliğe karar verilmiştir.

Göbü ne anlama gelmektedir?
Göbü’nün anlamı altın, mücevher, define bulunan yerlerin bulunduğu “Gömü” nün söylene söylene halk arasında “Göbü” ye dönüşmüş halidir.

Eski adındaki “Nalcı” ne anlama gelmektedir.?
Eskiden bu köyde yerleşenler at nalı yaparlarmış. Hala arazilerde tarlalar işlenirken nal yapmakta kullanılan “ cüruf” diye tabir edilen metal veya demire yakın parçalara rastlanılmaktadır. Bu yüzden bu insanlara nalcı denilerek hem burada yaşayanların meslekleri hem de zamanla “Alevi” inançta olmaları anlatılmak istenmiştir.

Köyde nal yapan atölyeler mi vardı?
Eskiden köyde nal yapan körükler kurulurmuş. Bu körüklerde nal yapmakta kullandıkları cüruf denilen madeni topraktan ayrıştırılıp körükte yüksek ateşte eriterek nal yaparlarmış.

Hangi hayvana nal yaparlardı nasıl yaparlardı, nalları kime satarlardı? Eşek semeri, katır semeri, süpürge veya başka bir şey yapan kimseler var mı?
Nallar genellikle atlara, katırlara ve eşeklere yapılırmış. İhtiyacı olan hayvan sahiplerine satarlarmış. Bu hayvanlar binek ve yük hayvanlarıdır. Hali hazırda nal yapan kimse yoktur. Semercilik, süpürgecilik gibi meslekler devam etmektedir. At, katır ve eşek semeri yapılmaktadır. Bunun dışında kadınlar ellerinde çorap, eldiven, kilim, ip ve dastar ( bir nevi kilim) gibi el dokumaları yapmaktadırlar.

Eskiden köyden Ünye’ye katırlarla yakacak odun getirildiği bilgisine ulaştık halen bu iş yapılıyor mu?
Doğru, eskiden bu köyden Ünye’ye katırlarla odun ve kömür getirilerek satıp geçimlerini sağlarmış. Günümüzde buna gerek kalmadığı için artık yapılmıyor. Gerek yakacak odun, gerekse mangal kömürü artık başka yollarla karşılanıyor.

Yine köyde mangal kömürü yapıldığı ve çuvallarla katırlara yüklenip Ünye’de satıldığı bilgisini edindik, halen yapılıyor mu? Köydeki insanlar geçimlerini nasıl ve ne ile temin ediyorlar?
Köyde yaşayan insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak, bir kısmı da Ünye’de çalışarak ve ticaret yaparak sağlamaktadırlar. Bazıları da emekli olup köye dönerek yaşamlarını idame ettiriyorlar. Gençler genellikle okuyup yüksek tahsil yapıp bir iş bulup dışarıda yaşamaktadırlar.

Köyün en yaşlısı kadın ve erkek kimdir ve kaç yaşındadır.
Köyün en yaşlı kadınları Fatma (Fadik) Karaşin ve Emine Baran’dır. En yaşlı erkekleri ise Yusuf Parlak ve Hüseyin Dalgıç’tır.

Köyde geçmişte veya yakın tarihte yaşanmış önemli bir tarihi ve sosyal bir olay var mı?
Hangi yılda Muhtar seçildiniz.
Yakın geçmişte 1983 yılında Gölevi orman deposu’nun köyümüze konuşlandırılması sorunlara yol açmış ve tepkiyle karşılanmıştır. Bu olaya gösterilen tepki ve direniş gösterilmiş, olay sonucu köyden bir kısım kadın ve erkekler tutuklanmışlardır Yakın gelecekte ise köyü ve tüm çevresini, yapımı devam eden “Doğalgaz Çevrim Santrali” ve faaliyete geçecek olan “Petrol Boru Hattı Dolum Tesisleri hem çevresel hem yaşamsal hem de fiziki olarak derinden etkileyecektir.

Muhtar seçildiğinizdeki köyün durumunu kısaca anlatır mısınız?
2009 yılı 29 Mart’ta muhtar seçildim. Muhtar seçildiğimde köyün yolları bozuk, bağlantı yolları sorunlu. İdi. Sular köyün bir kısmına yazları akmıyor, bir kısmı belediyeye borç yüzünden sık sık kesilme tehdidi altında, elektrik hatları bakımsız ve bir vaziyette idi

Köyde, okul, içme suyu şebekesi, kanalizasyon, PTT şubesi, sağlık ocağı, sabit telefon, elektrik, cami, cem evi var mıdır.
Köyümüzde şu anda su şebekesi ve sabit telefon hattı vardır. Kanalizasyon, PTT ve sağlık ocağı yoktur. Bunlardan kanalizasyon proje aşamasındadır. Elektrik hatlarının bazıları düzeldi, bazı hatlarda sorunlar devam ediyor. Köyümüzde bir cami ve iki cem evi bulunmaktadır.


Kaç hane ve kaç nüfus vardır. Şehirle ulaşım nasıl sağlanır. Üniversitede okuyan ne kadar öğrenci vardır?. Kadın ve arkek nufüs sayısıs ve yaş ortalamaları nedir?
Sahilköy köyü 430 hane ve 1000 nüfusa sahiptir. Kadın nüfusu 503 erkek nüfusu 497 dir. Yaş ortalaması 40 civarındadır. Öğrenci sayısı 160 tır. Şehirlere ulaşım dolmuş hatları ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Üniversitede 50 civarında öğrencimiz vardır. Bunlar genellikle Karadeniz ve büyük kentlerdeki okullarda öğrenim görmektedir.

Köyden göç edenler İstanbul’da hangi semlerde hangi işleri yaparlar?
Eskiden köyden çalışmak için İstanbul’a gidenler genellikle Ümraniye, Karaköy, Kadıköy, Avcılar, Şişli, Gebze, Kıraç gibi semtlerde garsonluk, aşçılık, fabrika işçiliği ve kapıcılık gibi işlerde çalışmaktadır.

Köyden çıkmış başarılı işadamları, yüksek rutbeli subay, doktor avukat ve ünlü birir var mıdır?
Köyümüzden İstanbul’da Azim Ticaret Adem Dağıdır iş adamı olarak başarılıdır. Yine Ali Koşulgan (Fındık Ali) subay olarak albaylıktan sonra pilot olarak, Dr. İlhan Şensoy, Dr. Murat Dağıdır, Dr. Onur Parlak ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fahrettin Özkan başarıyla göğsümüzü kabartmaktadırlar. Yine eski Ünye belediye Başkanımız Necip Avcı köyün ünlüleri arasındadır.

İklim şartları, yaz, ilkbahar, sonbahar ve kış nasıl geçer?
İklim Şartları klasik kıyı Karadeniz iklimidir. Çok sert bir iklime sahip değildir. Çok ağır kış şartları görülmez. Yazları Temmuz, Ağustos hariç çok sıcak geçmez.

Akarsu, ırmak, dağ ova, var mıdır?
Sahilde yer alması sebebiyle kıyıda yer alan arazi düzlük olup kısmen ovayı andırır. En yüksek yeri 170 rakım ile Kırıklı Tepesi’dir. İki tarafı sınır olmasa da ırmaklarla çevrilidir. Batısı Gocuklu köyü sınırında Akçay Irmağı, Doğusunda Göbü Köyü sınırında Cüri Irmağı bulunmaktadır. Kuzeyi Karadeniz, Güneyi Çaybaşı Karayolu ile çevrilidir.


Köy tarihte nasıl kurulmuştur ilk yerleşen kimlerdir. Hangi ürünler yetişir, hangi tarım yapılır?
Köyün kuruluşu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Köyde en eski yerleşim 200 sene öncesine dayanmaktadır. Köyün yüksek kesimlerini oluşturan Kırıklı,Tepeköy, Töngellik, ve Alan Mahallelerinin bir “ Çerkez” yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Kırıklı adı da Kırım’dan gelmektedir. Köyde genelde fındık, mısır, fasulye, pancar,üzüm gibi ürünler yetişmektedir.Ticari ürün olarak fındık başta gelmektedir. Seracılık yaygındır.Tarım dışında hayvancılık yaygın olarak yapılan uğraşlar arasındadır.Hayvancılık,sera,meyvecilik,tarım dışında kışları yaşlı kadınlarımız el sanatları ürünleri üretmektedirler. Köyde, üretilip dışarıya satılan fındık dışında semer ve süpürge yapılmaktadır.

Genç kızlar ve genç erkekler köyde ne yaparlar? Evlenme yaşı ve oranı nedir?
Köyümüzde okuma-yazma oranı yüksektir. Genç kız ve erkeklerin tamamına yakına okumakta, okuyamayan az miktarda genç ise çalışma hayatına atılıp çıraklık yapmakta ya da bir iş bulup çalışmaktadır. Evlenme yaşı 25-30 arlığındadır. Köyden bazı kişiler süt, yoğurt,yağ, peynir ve çökelek gibi ürünleri pazara indirip satarak geçimlerini sağlamaktadırlar..

Köyde acil yapılması ve çözülmesi gereken bir konu var mı, köyün ihtiyaçları nelerdir ve bunlar için kimlere başvurulmuştur?
Köyün şu anda en acil çözüm bekleyen sorunu 2-B arazileridir. Bu öylesine acil bir sorundur ki hazinenin ‘ecrimisil’ tehdidi altındadır, kentin kenarında yer alması nedeniyle yapılan ve yapılacak kamu yada özel sektör yatırımlarının talan alanı durumundadır.2-B konumundaki arazilerin çokluğu nedeniyle vatandaş bu durumdan çok etkilenmekte ve mağdur olmaktadır. Bunun dışında kanalizasyon şebekesi de acil bir ihtiyaç olarak kendini dayatmaktadır. Köyün diğer ihtiyaçları olan yol, su, elektrik gibi sorunlarının giderilmesi için mücadelemiz sürmektedir. Bunlarla ilgili Özel İdare, Köy-Des, Kaymakamlık, Orman, İller Bankası, gibi kuruluşlarla irtibatımız sürmektedir. Orman Müdürlüğü ile ,çamlık piknik alanı sahilin Köy Tüzel Kişiliğine mesire alanı olarak verilmesi için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir..

Köye en son yapılan iş nedir.
-Köyümüze en son yol çalışmalarımızın yanında piknik alanı ve mesire alanı kazandırmak için çalışılmaktadır. Su ve elektrik hizmetlerinin aksayan yanları giderilmeye çalışılmaktadır.

Muhtar olarak bize söyleyeceğiniz son bir şey var mı?
Muhtar olarak köyümüzün fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında ülkemizdeki mağdur olan tüm toplumsal kesimlerin taleplerinin karşılanacağı demokratik ve özgürlükçü hakça bir düzenin tesis edilmesi en büyük dileğimdir.

Bu Haber 7298 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : köy yolları Tarih : 30 Eylül 2012 / Pazar Üye Adı :aziz usta
köy yollarını bir an evvel muhtarımız gözetiminde yapılmasını temenni ederim saygılarımla.
Başlık : Merhabe Mehmet Tarih : 10 Nisan 2012 / Pazar Üye Adı :Celal ÇALIŞ
(Sayın yönetici bu yorumu Mehmet ŞENSOY'a ulaştırırsanız sevinirim) Sevgili Mehmet, Yıl 1973'mü 74'mü, farketmez. Sana bir fotoğraf; http://www.facebook.com/photo.php?fbid=223377224341&set=t.686489341&type=3&theater Bu Batı'nın son icadı bilgçalar teknolojisinin sosyal alanı olan facabokdan işimize gelen kısmı kullanmakta sakınca yok. Eski arkadaşlardan en son ulaşabildiğim sen oldun. Umaraım yorumu okursun. Çevreci hareketini kutluyorum. Dileğim, bu sınırlı destekli oluşuma geniş halk kesimlerini katarak, siyaset üstü bir görünüme sokarak, uluslararası sermayeye Karadeniz'in MERKEZİNDEN okkalı bir tokat atılmasıdır. Öyle bir tokat ki, her Ünyeli'nin, her Termeli'nin bir eli yüzlerinde şaklasın. Bu desteğin, Ünye ve Terme'de yaşanlardan çok, dışarıdaki Ordululardan gelebileceğini hatırlatmak isterim. Çünkü oralardakileri besler, korkuturlar. İstanbul, Ankara ve İzmirdeki, hatta yurt dışındaki Ordulular daha bilinçli, gurbet ezikliği ve özlemiyle daha mantıklı davrabilen kişilerden oluşur. Sırtları ve yürekleri daha kalındır.. Görüşmek dileğiyle, Celal ÇALIŞ İzmir Ordulular Derneği Başkanı 0505 5154 79 38
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI