Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman/ Sultan Süleyman’ın Kayıp Kalbi
7 Ekim 2013 Pazartesi 10:31
yasar.karaduman@gmail.com
Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar kalelerini fetih etmek, Tokay ve Serencs şehirlerini geri almak, Erdel Hanlığını himaye etmek ve oğullarını boğdurması sebebiyle sarsılan imajını düzeltmek için 1 Mayıs 1565’te Avusturya’ya karşı ihtiyarlığına ve ölüm tehlikesine rağmen, ordusunun başında son seferine çıktı. Sultan bu kararı hayatı pahasına vermişti ve sağ olarak geriye dönemeyecekti.


Zigetvar Kalesinin Alınması
“Bu kal'a benüm yüreğüm yakmışdur"
1566 yılında Osmanlı ordusu Zigetvar kalesini kuşatmış, ancak kalenin ele geçirilmesinden birkaç gün önce Kanuni Sultan Süleyman hayatını kaybetmişti
Padişahın naaşı daha sonra İstanbul'a götürülüp defnedilmiş, iç organları Zigetvar şehri yakınında, Osmanlı karargâhının bulunduğu yerde toprağa verilmişti.


Padişahın ölümü 40 gün ordudan saklandı. Bu zaman zarfında kokmasın diyerek kalbi ve iç organları çıkarılarak ceset tahnit edildi (mumyalandı). İç organlar altın bir leğen içinde otağı hümayun’un (Padişlah Çadırı) nın içindeki yatağının altına gömüldü.
Babasından sonra padişah olan İkinci Selim bu iç organlarının ve kalbin gömüldüğü yerin üzerine bir türbe yaptırmıştı.. Osmanlının bölgeden çekilmesinin ardından türbenin izi kaybolmuş olsa da, Macaristanda Sultan Süleyman'ın kalbinin" Zigetvar dolaylarında altın bir kaba konularak gömüldüğüne dair yaygın inanış halen devam etmektedir.

Osmanlı Ordusu, Eylül 1566'da kaleyi ele geçirdi. Osmanlı ordusu çok kayıp verdi verdi. Sultan Süleyman sayıları 100 bin kişilik ordu ile 1566 Ağustos'unun başlarında buraya geldi. Kale Viyana yolu üzerindeydi. Viyana'yı fethedeceğinden emindi.
Ama kalenin kumandanı Miklos Zrinyi ve 2300 adamı, o kadar cesur bir mücadele ortaya koydu ki, Türkleri durdurdu. Zrinyi, son saldırıda yanan kalede öldü.
Sultan Süleyman kalenin alındığı gece haberi almadan öldü, 72 yaşındaydı, bazı tarihçiler kalenin alındığını duyunca kalbi dayanmadı diye de yazarlar.
Cenazesi İstanbul'a götürüldü, ama kalbi buraya, gömüldü oğlu ikinci selim babasının iç organlarının gömülü olduğu bu yere bir türbe yaptırdı, Macarlar yüz sene sonra türbeyi yıkılarak yerine bir kilise yaptılar. (BBC) Zigetvar

Kanuni Sultan Süleyman 1526'da, yani tahta çıkışının henüz 6'ncı Macaristandaki Zigetvar kalesinin fethinden bir gün önce, 6 Eylül 1566'da hayata gözlerini yummuştu.
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa, Şehzade Selim gelip tahtı devralana kadar binbir oyunla padişahın ölümünü vezirlerden bile 48 gün gizlemiştir. Kanuni'nin naaşı, İstanbul'a bozulmadan taşınabilmesi amacıyla tahnit edildi (mumyalandı).
Kalbi ve iç organları çıkarıldı, misk ve amberle yıkanıp altın bir leğenle gömüldü. Naaş ise, geçici hümayun (saltanat çadırı) içindeki yatağın altından, İstanbul'a götürülmek üzere alındı. Ama iç organlar orada kaldı.
Turbek
Oğlu II. Selim, organların gömüldüğü yere 1573-1577 yılları arasında bir türbe yaptırdı. Gücünü kaybeden Osmanlı 1689'da bölgeden çekildi. 1693 yılında Avusturyalılar türbeyi yağmalayıp yıktı.
Bölgedeki bir tepede (Turbek) bulunan Szüz Maria Kilisesi'nin papazı 1913'te Avusturya-Macaristan ile aynı safta Dünya Savaşı'na girmeye hazırlanan Osmanlı'ya "Kanuni'nin türbesi buradaydı" diye dostluk mesajı verdi. Macarlar burada yapılan kiliseye halen Turbek kilesi derler. Turbek kelimesi “Türbe” den gelmektedir.

Kilisenin girişindeki yazı, bilgileri doğruluyor-
Zigetvar Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Turbek kilisesinin girişindeki duvarda yer alan bir yazı yazı, adeta Kanuni'nin kalbi ve iç organlarının burada defnedildiğini belgeliyor. 1913'te kilisenin girişine asılan yazıda, "Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin kalbi ve iç organları bu yerde gömülmüştür ve bir anıt dikilmiştir. Allah rahmet eylesin" ifadesi bulunuyor.
Kale on yıl önce 1556 da yine kuşatılmış fakat alınamamıştı, bu kaleye halk arasında o dönemde uğursuz kale adı da verilmiştir. Son kuşatmada, Osmanlı'nın büyük askeri üstünlüğüne ve üç büyük taarruzuna rağmen 33 gün alınamayan kale ve direniş Kanuniyi oldukça sarsmıştır, vefat etmeden önce söylediği son sözler üzüntüsünü anlatır: "Bu ocağı yanacak daha alunmadu mu? Bu kal'a benüm yüreğüm yakmışdur.Dilerüm hak'dan ateşlere yana"
Macarlar kaleyi savunan Zrinski'yi, kahraman olarak anarlar. Kalenin içinde, fetihten hemen sonra kanuni namına yapılan bir cami ve onun yanında 19. yüzyılda yapılmış konak vardır. Günümüzde bu cami ve konak müze olarak kullanılmaktadır.
Büyük kayıplar verilen kuşatmanın 80 bin askerle yapıldığı söylenir 33 günde 20 bin kayıp verilmiştir kaleyi koruyan 2.300 Macar askeri kahramanca çarpışıp hepsi ölmüştür.
Aslında amacın Viyana olmasına rağmen yani Viyana kuşatması olmasına rağmen, Kanuni sultan Süleyman'ın bu kuşatma sırasında ölmesi ve ordunun bu kuşatma için yetersiz durumda görülmesi üzerine Sokullu Mehmet paşa kararıyla kalenin fethinden sonra geri dönmüştür.
Ordunun morali bozulmasın diye sultanın ölümü saklı tutulmuştur, Kanuni'nin, mumyalandıktan sonra askerlere el sallatıldığını da yazar tarihçiler, bu seferle ilgili hikayelerden biri de, mumyalanan ve Kanuni nin ruhuna dualar okuyan imamların ve mumyalama işini yapanların da kısa süre içerisinde, sessizce Sokollu Mehmet paşa tarafından öldürüldüğüdür. (TARIK TEKEŞ)

Fethi Göremeden Öldü
Macaristan’daki Zigetvar Kuşatması’nın son perdesine girilirken rahatsızlığı daha da artan Kanuni Sultan Süleyman, 6-7 Eylül 1566 gecesi şehrin tamamıyla düştüğünü göremeden, yanında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Hekimbaşı Bedrüddin Mehmet Çelebi olduğu halde “Bu ocağı yanacak kale daha alınmadı mı” diye sorduktan sonra Similehov tepesinde ruhunu teslim etmişti ve 72 yaşının içindeydi. Ölümüyle birlikte 45 sene, 11 ay, 7 gün süren saltanatı da sona ermişti. Osmanlı padişahları içinde en uzun süre tahtta kalan, ömrünün 10 sene, 3 ay, 5 gününü seferlerde geçiren bu büyük Sultan, seferde ölen 4’üncü Osmanlı padişahı olmuştu.
Sokullu Mehmet Paşa bu durumu büyük bir dikkatle gizlemiş, olay sırasında orada bulunan Tarihçi Selaniki Mustafa Efendi’nin nakline göre, yeni padişah gelene dek ölümün gizli tutulmasına karar verilmişti. Padişahın iç organları o gece çıkarılarak, mumyalanmış ve Hekimbaşı, ağalar ve 12 askerle ilk cenaze namazı kılınıp geçici olarak tahtının altına geçici olarak gömülmüştü.
Kanuni’nin öldüğü gece kale komutanı Nicolas Ziriniy, yaralanarak yakalanmış ve idam edilmişti. Böylece 33 gün süren Zigetvar Kuşatması başarıyla sonuçlanmış ve Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa şehir ile kalenin tamir edilmesini emrederek padişahın ölümünden habersiz olan askeri oyalamaya başlamıştı. Osmanlı tahtının o sıradaki tek şehzadesi Kütahya Valisi Şehzade Selim’i saltanata davet için de bir haberci göndermişti.
Şehzade Selim haberi alır almaz derhal İstanbul’a gelmiş ve burada bulunan hükümet erkânı ve ulemanın biatiyle saltanatı ilan olunmuştu. Sadrazam Sokullu Paşa’nın ve hükümetin gördüğü lüzum üzerine derhal Belgrad’a gelmişti. Ordu, Belgrad’a doğru yola çıkmadan önce padişahın öldüğü söylentileri yayılmış ise de resmen ilan edilmediğinden dolayı asker hiçbir tepki vermemişti. Kanuni’nin tabutu gömüldüğü yerden çıkarılarak saltanat arabasına konmuş bütün vezirler, kumandanlar, çavuşlara padişah hayatta imiş gibi alkış tutturmuş ve askeri aldatmak için padişahın arabasına tıpkı kendisine benzeyen bir adam oturtulmuş ve bu adam Sultan Süleyman rolü oynamıştı.
Kanuni’nin kalbi ve iç organları nerede?
Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü yere ise daha sonra oğlu II. Selim tarafından bir türbe-makam yaptırılmıştı. Osmanlıların bölgeden çekilmesinin sonra türbe yıkılmış, padişahın kalbinin ve iç organlarının Macaristan da gömüldüğü konusu da günümüze kadar tartışıla gelmişti.
20 Eylül 2013’te internet sitelerinin ve ajansların birçoğunda “Kanuni’nin iç organlarının defnedildiği yer kilise çıktı.Türk heyeti incelemelerde bulundu.” şeklinde bir haber çıktı.
Macar tarihçilerin iddiası ise farklı bir yönde. Macar tarihçiler “Muhteşem Süleyman”ın söz konusu türbesinin ve organlarının kilisenin altında değil başka bir tepede yer aldığı görüşündedir.
Emre GÜL, Dünya Bülteni Tarih Dosyası

Türk bilim adamlarını Macar hükümetinden isteği ise iç organlarının üzerine yapılan türbenin yıkılarak yapılan kilisenin tabanında altın leğen veya kap içinde gömülen iç organlarını aramaktır.
Kaynaklar
İsmail Hami Danişmed, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.2, İstanbul, 2011.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c.2, Ankara, 1998.Bu Haber 2682 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI