Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / Kutlu Kan
10 Mart 2014 Pazartesi 11:38
yasar.karaduman@gmail.com Kan Yere Akarsa Felaket Gelirdi
Orta Asya Türk İmparatorluklarında Kağanlar ve çocukları boğularak öldürülürlerdi.
Soyun kanı kutsal sayılır akıtılmaz, yere düşürülmezdi.
Osmanlı bu geleneği aynen uyguladı

Osmanlı’da kardeş ve evlat boğdurtmak, kardeş eş ve çocuklarını boğdurtmak ne anlama geliyor, neden boğularak öldürülüyorlar?.
Türk imparatorluklarında ve Osmanlıda her şehzade, taht konusunda kendisini kardeşler ile eşit hak sahibi görürdü. Bazı Türk hükümdarları devleti parçalara bölerek şehzadelere vermek yoluna gitmiş, küçük parçalara bölünen devlet düşmanlarına kolay yem olarak ortadan kaldırılmışlardır...Osmanlılar, bundan ders almış, devletin yok olmasını önlemek için kardeşlerini, evlatlarını torunlarını katletmişlerdir..
Bazı tarih yazarları “kardeş ve evlat katli Osmanlı Devleti’nin geleceği için yapılmıştır, Osmanlı padişahları, devletin bütünlüğünü ve devamlılığını kardeşlerin ve evladın hayatından üstün tutmuştu. Bu sebepledir ki en uzun ömürlü imparatorluklardan biri olmuştur” der. Osmanlı da babanın oğlunu öldürdüğü 4, kardeşin kardeşi öldürdüğü 50 olay mevcuttur.

Kutlu Kan
Osmanlılar Oğuz Hanın beş oğlundan biri olan Günhan’ın soyu olan Kayı boyundan gelmektedirler. Orta Asya Türk İmparatorluklarında Kağanlar, çocukları boğularak öldürülürlerdi. Bu geleneği Osmanlılar da aynen uyguladılar, boğma urganla, kayışla veya yay kirişi ile olurdu. Boyun-soyun kanı kutsal sayılır akıtılmazdı, yere dökülmezdi içe akıtılırdı.
Osmanlı Devletinde 50 şehzade öldürülmüştür, bunlardan yirmisı isyan ettikleri, diğerleri ise isyan edebilecekleri varsayımı ile boğdurulmuştur. Şehzadeler içersinde ise öldürülen ilk kişi ise Birinci Muradın oğlu Savcı Beydir.
Kardeş katli sistemi, ülkenin bütünlüğünü kardeşlere tercih meselesidir. Devletin varlığı ve birliği için kardeş katli kanunnamesi de acı bir reçetedir..

Yasa şöyledir:
“Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola (tahta çıkarsa) karındaşlarını (kardeşlerini) nizam-ı alem (devlet düzeni) için katletmek (öldürmek) münasiptir (uygundur).
Fatih Sultan Mehmet bu kanunname ile padişaha kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu. Bu 150 yıl, 1603 yılına kadar sürdü.
İkinci Murat’ın şehzadesi Üçüncü Mehmetin iki oğlundan büyüğü Birinci Ahmet olarak tahta çıkınca kendinden iki yaş küçük kardeşi Şehzade Mustafa’yı idam ettirmesi gerekirken öldürmemiştir.. Böylece bu hüküm rafa kaldırılmıştır. I. Ahmet kardeş katline izin veren yasayı kaldırmış. Yerine, “Padişah ailesi içinden aklı başında olan en yaşlı şehzade padişah olur” sistemini getirmiştir.

Son Katliamlar
Üçüncü Murat’ın oğlu olan ve taht sırası gelen III. Mehmet (1603), içlerinde kundakta olan çocukların da olduğu 19 kardeşini tahta çıktığı günün gecesi öldürttü, oğlu şehzade Murat’ı da boğdurttu. Bu son oldu.
Osmanlı da 1389’da başlayan kardeş katliamı 1603’e kadar 214 yıl devam etti. Daha sonra tek tük şehzade katli olayı olduysa da 1700 yılından sonra 1922 yılına, kadar 222 yılda hiç şehzade katliamı olmadı.

Neden Boğdurulurlardı?
Osmanlıda isyan eden şehzadeler ve hanedan mensupları neden boğdurularak öldürülürdü? Bu öldürme şekil nereden alınmıştı ne anlama gelirdi?

Kut
Bugün bizim halen kullandığımız “KUTLU OLSUN” kelimesinde “KUT” un Türk, Moğol ve Altay Şamanizminde ve halk inancında kutsal enerji, yaşam, güc, kutsal yaşam gücü, bereket, hayat verici, mübareklik, canlılık gibi anlamları vardır. Kutsamak, kutlamak gibi bereket ve esenlik bildiren kelimeler Kut (kutsallık, kutluluk) kökünden türemiştir. Bereket, yaşam gibi anlamlar içerir.. Kaynak:Vikipedia
Padişahların ve soylarının kanı kutlu sayıldığından, hanedandan birisi idam edileceği zaman boynu kılıçla vurulmaz, yay kirişiyle boğularak öldürülürdü.
Eski Orta Asya Türk ve Moğol inanışlarına göre yaşam kaynağı Göktanrı'dan gelir. Beyler ve Kağanlar, Hakanlar oğulları ve hanedan mensupları Göktanrı tarafından kutsanmıştır, yani kut verilmiştir, kut sahibidir. Göktanrının verdiği kutlu kan toprağa dökülmez, dökülürse büyük felaketler gelirdi.
Bu nedenle hanedanın öldürülme şekli bu inanışa uygun yapılır. Kanı yani kutu (Yaşam Gücü) akıtılmadan yay kirişiyle veya kayışla boğulurdu..
Çünkü kanın kendisinin ruh olduğuna), kanın toprağa dökülmesinin felaketler getireceğine inanırlardı.
Orta Asya Türklerinin Şamanizm inancından kaynaklanan anlayışa göre Türk Kağanı, Tanrı tarafından gönderilmiş ve Tanrı tarafından "Kut"ile donatılmıştır.
Kut’un yalnızca Kağan soyunda olduğu kabul edilir dolayısıyla ailenin bütün mensupları, bu kutlu kanı taşırlar ve kanları akıtılmaz. Hanedan azasının kanının dökülmemesi prensibi esastı. Kan yere dökülürse Göktanrı’nın öfkesi velaneti çekilmiş olurdu.(Kaynak: Fuat Köprülü, 1944: 1-9).

Moğol ve Türklerde
Kan Akıtmadan Öldürme
Orta Asya ve Türk/Moğol tarihi uzmanı Jean Poul-Roux "Altay Türklerinde Ölüm" eserinde:.
“Altay toplumlarında ruh birkaç yerde bulunuyordu. Bunlardan biri de "Kan"dı. Birçok Türk ve Moğol kaynağına göre bazı infazların kan dökülmeden yapılması gerekmektedir. Cengiz Han tarafından ölüme mahkum edilen Camoka “Beni kanımı dökmeden öldür!" der ve Cengiz Han arzusunu yerine getirir: "Seni kansız bir şekilde öldüreceğim."
Moğolların Gizli Tarihi'nde aktarılan bir bilgiye göre, Altay'lılar ölümden çok kanlarının akıtılmasından korkarlardı.
Altaylıların neden kan konusunda böyle bir hassasiyet taşıdıklarına dair en yakın değerlendirme Fuat Köprülü'nün değerlendirmesidir. Köprülü hanedan kanının kutsallık taşıdığını iddia eder, İskitlerde de öldürme işleminin kan dökülmeden, boğarak yapıldığını Herodot tarafından yazılmış olduğunu belirtir.

Kaynaklar:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi III. Cilt
Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları.
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Halit DURUCAN
Prof. Dr. Halil İnalcık
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Doç Dr. Erhan Afyoncu
Selahattin Bekki -Türk Mitolojisinde Kurban,
Vikipedia


Bu Haber 1970 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI