Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman/ Ünye’nin Bin Yıllık Tarihi
15 2014 Cuma 09:30
yasar.karaduman@gmail.com
Ünye’de yaşamış olan Rum’lar kimlerdir?
Rum ve Yunan aynı millet midir?

Bugün tarih köşemizde biraz eskiye gideceğiz
Ünye’de bin yıllardır yaşamış ve bizim Mübadelede Yunanistan’a gönderdiğimiz Rum dediğimiz insanlar kim di?

Ünye ve çevresi, Pontus’un yıkılışından ( Milattan Önce 63) sonra bir müddet daha Pontus adıyla Roma İmparatorluğu sınırları içinde yer alacaktır. Avrupa, Asya ve Afrika’yı egemenliği altına alan Roma, bir müddet sonra tarihten silinecek, Ünye, MS. 395 yılından 1200 yıllarında Türklerin bölgeye gelmesine kadar bin yıla yakın Doğu Roma -Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalacaktır. Doğu Roma İstanbul’u yani Bizans’ı başkent yaptığı için Bizans İmparatorluğu da denilmiştir. Bizans’a Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında son vermiştir.
Roma tarihinin büyük bölümü efsanelere dayalıdır. İkiz erkek kardeş olan Romulus ve Romus bir beşik içerisinde Tiber Irmağı'na bırakılırlar. Bebekleri bir dişi kurt bulur ve onları sütü ile besler. Büyüdüklerinde bir şehir inşa ederler. Bu şehir Roma olur.
Roma İmparatorluğuna geçmeden geri dönüp şu Pontus ve Yunan ve Rum sözcüklerine tekrar bakalım.

Pontus’un Mirası: Midrebolu
Yunanlılar, “Pontus Krallığı”na sahip çıkmaktadırlar. Oysa Pontus’un kurucusu Mitridat, bir kısım tarihçilere göre Pers, bir kısmına göre de Türk’tür. Pontos’un Ünye ile ilgisi Beşinci Mitridat’ın Ünye’yi başkent yapmak istemesidir. Bugün “Midrebolu” denilen yer Mitridat’ın kurmaya çalıştığı “Mitrapolis” şehridir.

Anadolu Yunanlı değildir
Yunanlılar Anadolu’da yaşamış birçok ulus ve kavimden sadece biridir. Kendilerine “Helen” derler. “Yunanlı” ve “Grek” denilmesine kızarlar. Bizim kullandığımız “Rum” ismini Roma vatandaşı anlaınsa Araplar söylemişler bizde onlardan almışızdır. “Rum” Roma İmparatorluğu vatandaşı demektir. Romalılar ise kendilerine Romeio derlerdi.

Grek-Yunan- Helen-Rum ne demektir?
Grek: Yunanlılara “Grek- Grec” diyen Avrupalılar, bu adı eski Yunan’ı anlatmak için kullanırlar. Latince sözlüklerde “Grek” kelimesi hırsız, hilekâr demektir. Bu nedenle Yunanlılar, Grek adını kullanmazlar kendilerine “Hellen” derler.

Yunan: Batı Anadolu’yu (İyonya’yı) ele geçiren Persler, buradaki halka “Yauna” demişlerdir. Bu ad zamanla Yunan halkı için kullanılmıştır. Türkler de bu adı kullanmışlardır. “İyonlar”, Yunanistan’dan Anadolu’ya göç etmiş bir halkın ismidir.

Helen: Hellen, Yunan mitolojisinde bir kahramanın adıdır. Eski Yunanistan halkı, kendine ve kültürel yakınlığı olanlara "Hellen" adını vermiştir.

Rum: Rum, Arapların Roma İmparatorluğunda yaşayan halkların hepsine verdiği isimdir.
Bize de oradan geçmiştir. "Yunanlılık" ve "Rumluk" ayrı şeylerdir.Rum Yunanlı değildir.
Ancak Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılınca Anadolununda içinde yer aldığı Doğu Roma Bizansı İstanbulu başkent yaptı ve Bizan İmparatorluğu adını aldı. Bu ara kullanılması ve anlaşılmnası zor olan Latin dlilini bırakarak Eski Yunancayı kullandı. Bu nedenle bu halka dillerinden dolayı Yunanlılar sahip çıktı.

Roma İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu, Yunan, Ermeni, Arap, Got, Slav, Yahudi, Türk gibi çok uluslu bir toplumdu. Tüm bunları birleştiren, ortak dil Yunanca, din ise Hıristiyanlıktı.

Doğu ve Batı Roma
Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın doğuşu ve kavimler göçü sebebiyle M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı kısmı Gotlar’ın, 397 de Adriyatik kıyılarını ve Frankların da Galya'yı işgali üzerine 5ci yüzyılda Germen’ler tarafından tarihten silindi. Merkezi İstanbul olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, 1453'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar bin yılı aşkın süre daha yaşadı. Fatihin İstanbul’u almasıyla Doğu Roma da tarihten silinmiş oldu.

Ünye’den Neron’da geçti
Dr. Mürselin Güney, (Ünye Tarihi) Roma İmparatorluğu’na geçen Ünye ve çevresi “Pontos Polemenya” adı ile bir uydu devlet haline geldi. Zalimliği ve garip davranışları ile ünlü olan Neron, imparator olmadan önce bu bölgeyi yönetmişti. Bizans döneminde de “Ünye çevresi, yönetim merkezi Niksar olan “Pontos Polemonya” adındaki bölgede yer aldı.” diye yazar.
İ.Ö. 66 yılında Roma yönetimine giren Ünye ve Pontus, Marmara bölgesinde kurulan Bitinya Krallığı’na bağlandı ve “Pontus-Bitinya Eyaleti” oldu. Daha sonra Roma İmparatoru Antonius zamanında Ünye ve Fatsa yöresinde kurulan “Pontus-Polemonya Krallığı” na verildi. Pontos-Polemonya bir müddet sonra İmparator Neron tarafından Galatya-Kapadokya Eyaletine bağlanarak Pontos Kırallığı ve ismi tarihten silindi.

Ünye’de Roma İzleri
Ünye’de Romalılardan fazla bir iz yoktur. Hıristiyanların kaçak olarak ibadetlerini yerine getirdikleri ilk döneme ait Ünye’nin tepelerinde kayalara oyulmuş mağaralarda kiliseler ve duvarlarda İsa, Meryem ve aziz figürleri vardır. Bu mağaralardan biri de Beşpınar köyü Demirkaya denilen yerdeki “saklı Kilise Mağarası”dır. Hıristiyanlığın ilk yıllarında İsa’ya inananlar sıkı takibe uğradıkları ve öldürüldükleri için ibadetlerini ulaşılması zor yerlere yaptıkları mağara kiliselerde yerine getirmişlerdir. Mihmandarımız, zirvede çocukluğunda rahip ve papaz mezarlarının olduğunu söyleyerek, şimdi kaybolmuş mezarların yerini göstermiştir. Burada yaptığımız araştırmada kayalara oyulmuş mağaraları ve İsa-Meryem ve aziz resimlerini bulduk, fakat resimler tahrip edilmişti. Bunun dışında Saraçlı Mahallesinde bir yol çalışması sırasında bulunan ve müze evin bahçesine konulan çocuk lahitlerinin de Romalılar dönemine ait olduğu sanılmaktadır.
(Definecilere hedef göstermemek için yer isimleri değiştirilmiştir.)


KAYNAK :
Muzaffer Erendil “Yunanlıların Kökeni, Ankara 1986,
Antropolog Timuçin Binder
Vikipedia
Dr. Mürselin Güney (Ünye Tarihi)
Osman Doğan, Tarihte Ünye


Bu Haber 2208 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI