Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / Rum-Romeio-Tourkoi - Bizans’ın Ünye’deki Bin Yılı
18 2014 Pazartesi 09:12
yasar.karaduman@gmail.com
Değerli okuyucular, Pazartesi günü bu sayfada “Ünye’nin Bin Yıllık Tarihi” adı altında Ünye’deki Rumları ve Roma İmparatorluğu’nu incelemiştik. Bu gün de Ünye’yi ve bölgeyi bin yıl elinde bulundurmuş Doğu Roma İmparatorluğuna sonraki adı ile Bizans’a ve halkına, buraya yüzyıllarca önce gelmiş yerleşmiş ve t Roma Vatandaşı demek olan Rum denilen Kuman Kıpçak, Peçenek ve Avar Türklerine bakacağız. Bu Türk toplulukları burada Hristiyan dinini benimsemişler çoğu kendi dilleri olan Türkçeyi unutarak devletin dili olan Eski Yunancayı öğrenmişlerdir. Yunanistan ise bu insanlara dilleri ve dinlerinden dolayı Yunanlı diye sahip çıkmış biz ise Rum diye önemsememişiz
Fakat Bu topluluklardan Karaman civarındaki Türk Boyları dillerini unutmamışlar Yunan Alfabesi ile Türkçe yazıp okumuşlardır.
Eğer sayfayı ilk defa okuyorsanız lütfen gelecek sayıları takip edin, hatta geçmiş sayıları da bulun okuyun.. Bu yazılarda Ünye’nin nerelerden geldiğini anlatmaya çalışıyoruz.. Özellikle bu araştırma yazılarını çocuklarınıza da okutunuz..
Bu gün Anadolu’yu içine alan ve Ünye’nin de bin yılı aşkın bir süre yönetiminde kaldığı, “Doğu Roma İmparatorluğu” diğer adı ile Bizans’ı inceleyeceğiz.

Bizans ne demektir?
Bizans ismi tarihçiler tarafından verilmiştir. Türkler onlara Rum onlar kendileri ise Romeioi (Romalı) derlerdi..
M.Ö. 660'larda da Trak kökenli komutan “Bizas” önderliğinde yola çıkan Megara'lıların bir kolu İstanbul’un bugünkü Sarayburnu mevkiinde bir kent kurdu. Megara'lılar, kente komutanlarının adına izafeten "Bizantion " adını verdiler.
“Bizantion” Doğu Roma’nın yönetim merkezi olarak seçildi.
Bizans devleti halkının anlamadığı zo bir dil olan Latince dilini, karışıklıklara yol açtığı için kaldırarak Bizans Devletinin resmi dilini Grekçe ( Eski Yunanca) yaptı.
Ünye, Türklerin bölgeye gelişlerine kadar bin yıla yakın bir zaman bu İmparatorluğun sınırları içinde yer alacaktı. Bizans İmparatorluğu’nun özelliklerinden biri uzun ömrüdür. İlk İmparator Konstantinos 1, (324-337), son impartor Konstantinos 11.Palaiologos ‘tur. (1425-1453)

Bizans, zenginliği, bilhassa stratejik ve önemi dolayısıyla tüm ulusların dikkatini çekmiş, 1453'e kadar bu şehri almak, mümkün olmamıştır.
İlk defa, dördüncü yüzyılın sonlarına doğru Hun Türkleri Bizans’ı tehdide başlamışlardır. Bu tehdit sonrası, 410 yıllarında İstanbul'un surları inşa edilmiştir. Hunlar başarılı Hunların yerini Avar Türkleri aldı. Avarlar, Çorlu'ya kadar geldiler ve 626 yılında İstanbul'u kuşattılar. Avar Hanı’nın Fatih Sultan gibi Haliç'e gemi indirme planları, Bizans’ın gemileri yakması ile sone erdi. Avarlardan sonra Peçenek Türkleri de Bizans’a saldırdılar ise de İstanbul'u alamadılar.
Hunlar ve Avarlardan sonra Müslüman Arap orduları da İstanbul’u kuşatmışlardır. Hz. Osman'ın halifeliği zamanında yapılan Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına Peygamberimizin sancaktarı Eyyub el-Ensari (Eyüp Sultan) da katılmıştı.
Uzun yolculuk ve soğuklar İslam ordusuna büyük zayiat verdirmiştir. İstanbul 668 yılında kuşatılmıştır. Surların son derecede dayanıklılığı karşısında bir yıl sonra kuşatma kaldırılmış Arap ordularını şehitlerini burada bırakarak geri dönmüşlerdir. Hz Eyyub’un kabri 754 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından bulunarak cami ve türbe yaptırılmıştır.

Yıkılış
Sahneye Osmanlılar çıkmış Yıldırım Beyazıt 1397'de İstanbul'u kuşatmıştır, kuşatma başarı ile bitecekken, Timur’un Anadolu’yu işgali üzerine kaldırılmıştır
Sultan İkinci Murat'ın 20 Haziran 1422'de sarsmaya başladığı İstanbul surlarının imdadına bu defa Şehzade Küçük Mustafa isyanı yetişmiştir.
Nihayet 1453 te Fatih Sultan Mehmet dünyanın bu en uzun ömürlü imparatorluğuna son vermiştir. 2 Nisan 1453 pazartesi günü 80.000 askerle kuşatılan şehri Hıristiyanlar ümitsizce savunmuşlar, 29 Mayıs, 1453 Perşembe günü de 53 gün süren kuşatmanın ardından İstanbul Osmanlıların eline geçmiştir. Son İmparator Konstantin Palaiologos muhafızlarıyla şehri terk etmeye çalışırken çarpışma sırasında ölmüştür.

Tourkoi, Bizans'lı Türkler
"Bizans İmparatorluğu'nun bin yıllık tarihi içinde Türkler, çeşitli etnik kökene mensup halk arasında büyük bir grup oluşturmaktaydı. İmparatorluğun bünyesinde 5ci yüzyılın ilk yarısından itibaren Hunlar, Avarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar Kıpçaklar gibi pek çok Türk boyları bulunuyordu. Bizans yazarları genelde Asya'dan gelen bu halk için Tourkoi terimini kullanmaktaydılar. Bugün halk arasında konuşulan yerel Ünye şivesinin Kıpçak Türklerinden kaldığı söylenir.

Haçlı Ordularının Bizans’a saldırması
Başından beri esas amacı doğu Roma yı ele geçirmek olan Haçlı seferlerinin dördüncüsü nihayet direk İstanbul üzerine yapılmış ve 1204 te kent ele geçirilerek yaklaşık 50 yıl boyunca, kurulan bir Latin krallığınca yönetilmiştir. Nikaie (İznik) konsülü İstanbul’u geri aldıysa beli bir daha doğrulmamıştır.
1453 tarihinde, Osmanlılar zaten 1204 te teorik olarak yıkılan Bizans bu sefer pratikte de ortadan kaldırmıştır.

Ünye’de esirlikten Bizans İmparatorluğuna

1183-1185 arasında Bizans imparatoru olan Andronikos Komnenos’un mensup olduğu Kommenos hanedanının Ünyeli olduğunu yazar bazı tarihçiler .. Andranikos Kommenos Ünye’de geçirdiği esaret yıllarından sonra Bizans Kırallığına kadar çıkmıştır.
Trabzon valisi bir suçtan dolayı Anronikos’u, karısını ve iki çocuğunu esir edip İstanbul’a göndermiş, Andronikos ailesini kurtarmak için İstanbul’a gelerek İmparator'dan affını istememiş, İmparator Andronikos'u affederek memleketi olan Ünye’de ailesi ile birlikte sürgüne göndermiştir. Kommenoi sülalesinin ortaya çıktığı yer olan Ünye’de (o zaman adı Oinaion) civarındaki bir kale içindeki sarayda kalmıştır.
Tarihçi Osman Doğan “Tarih Boyunca Ünye” adlı eserinde Andranikos Kommenos’un ailesi eşi ve kızlarıyla birlikte Ünye’de kalenin içindeki bir sarayda kaldığını kaldığı kalenin deniz kenarında olduğunu, kralın kızının her sabah sarayın balkonundan güneşin doğuşunu seyrettiğini yazar. Bu kayıp kale tahminen Yüzüncü Yıl Çay Bahçesinin olduğu yerdeydi.

Bizans’tan kalanlar.
Anadolu’a Roma İmparatorluğundan kalma köprü gibi bir çok eser halen kullanılmaktadır.. İstanbul’da ise Bizans’tan kalma çok daha fazla eser vardır.. Bunlardan en önemlisi Ayasofya müzesidir. Bunun dışında camiye çevrilmiş çok sayıda kilise vardır.
Ünye’de ise Bizans’a ait hiçbir eser günümüze ulaşmamıştır.

Bizans Tarihi Yazıları, Prof. Dr.Işın Demirkent
Tarih Boyunca Ünye, Osman Doğan
Yusuf Ayönü, Batı Anadolu'da Bizanslı Yerel Hâkimlerin Bağımsızlık Hareketleri
Vikipedia
Bu Haber 2122 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI