Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman/ Ünye’de İlk Türkler / Kimmerler - Kimeroiler
1 2014 Pazartesi 09:28
yasar.karaduman@gmail.com
Türklerin ataları kabul edilen Kimmerler yazılı tarihin bize aktardığı Ünye ve çevresine yerleşmiş ilk Türk topluluğudur. Bazı tarihçiler Ünye’ye ilk yerleşen Türk kavmi Kaşkalar’ı kabul eder.

Ünye’yi kurdukları iddia edilen Yunan asıllı Miletlilerin Ünye’ye yerleşmelerinden hemen sonra veya aynı dönemlerde Kafkasya ve Hazar Denizi arasındaki “Kimmeriya” denen bölgede yaşamakta olan Hazar ve Kıpçak Türklerinin ataları olan "Kimmerler" aynı soydan gelen İskitlerin istilasına uğradılar. İskit Türkleri M.Ö. 720 yılında Kimmerler’i Karadeniz’e doğru sürdüler. Sarı saçlı, kumral, gök gözlü Kuman tipinde olan Kimmerlerin Karadeniz boyuna yayılarak yerleşmeleriyle Ünye’yi de içerisine alan böl¬geye ilk Türkler gelmiş oldu. Yani o yıllarda Karadenizde yalnız Yunan asıllı halklar yoktu Türk ve Kafkas halkları da vardı.

Gimiroi - Kimmeroi- Kimmerler
Hititlerin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Anadolu ve Ünye Friglerin hakimiyetine girmişti. Frigler, bir topluluk olarak ilk defa MÖ 750'de ortaya çıkmış, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır. Hint-Avrupa kökenli oldukları halde kısa bir süre içinde Anadolulu bir kültür oluşturmuşlardır. Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabon'a göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadolu'ya gelmelerinden önce “Brigler” olarak anılıyorlardı..
Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerler, Frigleri ortadan kaldırmışlar ve Ünye civarı Kimmerler’in hakimiyetine geçmiştir.. Prof. Dr. Taner Tarhan, "Kimmerler ve İskitler Eskiçağ'daki "Türk Kültür Tarihi"nin, ilk temsilcileridir, adları günümüze kadar ulaşmış olan ilk Türkler ve ilk Türk devletidir” demektedir.
Antik Grek kaynakları onlara Kymmerioi/Kymmerio der.
Kimmerler’i Anadolu’ya iten İskit göçleri de Orta Asya'da, meydana gelen ve uzun süren bir kuraklıkla bağıntılıdır. Kimmerler Paphlagonia (Giresun- Amasra arası) bölgesine yönelerek Sinop’u başkent yaptılar. Daha sonra batı'da Herakleia Pontika (Karadeniz Ereğlisi), Doğu'da ise Amisos (Samsun) Onea (Ünye) Kotyora (Ordu) Krezus (Giresun) Trapezos'a (Trabzon) kadar kıyı bölgesinde yayıldılar. Kimmerler'in Karadeniz bölgesindeki varlığını gösteren birçok arkeolojik ve filolojik kanıtlar mevcuttur. Ünye'de bulunan bir gümüş kap (Phiale) Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından M.Ö. VI. yüzyılın sonuna tarihlendirilmekte ve Kimmer sanatının son eserlerinden biri olarak nitelendirilmektedir.
Kimmerler, korkusuz ve cesur savaşçılar olarak ün salmışlardır. Çok iyi kılıç kullanırlar, ok atma ve balta kullanma da ustaydılar. Düzenli bir devlet kuramadıkları için zaman içinde güçlerini yitirmeye başladılar. Önderleri Dugdamme’nin bir savaşta ölmesi, üzerine Lidya Kralı Alyattes tarafından M.Ö. 595’te büyük bir yenilgiye uğratılarak dağıldılar.

Kimmerler Türklerin Atası mı?
Asurluların Gimirai dediği ve Tevrat’da da Gimiraya, Antik Grek kaynaklarında Kymmerio olarak geçen Kimmerlerin Türk kökenli olduğu da iddialar arasındadır.
Hazar Türkleri de kendi atalarını sırasıyla “Nuh-Yafes-Kimmer-Togarma” şeklinde göstermişlerdir. Kimmer’in oğlu Togarma Türklerin atası sayılmaktadır. Filmi yapılan Canon’da bir Kimmer savaşcısıdır. Ünye’de de yaşamı olabilir? Conan; uzun siyah saçları omuzlarına dökülen, korkunç bakışlı, iriyarı, bronz tenli bir adamdır.
Hazar Türklerinin Hakanları da kendi atalarını sırasıyla “Nuh-Yafes-Kimmer-Togarma” şeklinde göstermişlerdir. Kimmer’ in oğlu Togarma ise bütün Türklerin atası sayılmaktadır. Kimmerlerin Karadeniz Bölgesindeki varlığını gösteren arkeolojik ve filolojik kanıtlar mevcuttur.
Ünye'de bulunan gümüş bir kap arkeolog Ord. Prof. Dr.Ekrem Akurgal tarafından M.Ö. 6. yüzyılın sonuna tarihlendirilmekte ve Kimmer sanatının son eserlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. (Kaynak Vikipedia)

Kimmerler’in Dili
Kimmerler İskitler'in diline yakın bir dil konuşmakta idiler, çünkü dil ve ırk olarak aynı kökenden gelmekte idiler. Ele geçen bilgilere göre fiiller Türkçe'dir, Türk lehçelerinde halen kullanılmaktadır. (anira onamak), (arat oturmak) (daldu doldurmak) (dut dutmak) (götürürmek götürmek) (kappika kapama) (katzavana kazımak) (kutta katmak); gibi
Kimmerlerin ölülerini ya kayalara oyulmuş mezarlara ya da tümülüslere gömerlerdi. Bir mezar odasının üstüne taş veya toprak yığılarak yapılan yapay tepeciklere kurgan veya tümülüs adı verilirdi. lk mezartaşı Kimmerler tarafından kullanılmıştır..
Kimmerler’den sonra Ünye’ye Lidyalılar hakim olmuş onların peşinden Persler, (İranlılar), Helenler (Yunanlılar) Pontus, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gelmişlerdir.
Türk Kimmerler
Kimmerler hakkında Türk Kimmerler / Kimmerya adlı bir kitap yazan Ahmet Haldun terzioğlu kitabının tanıtım bilgilerinde şunları yazmaktadır.
Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural - Altay kökenli budunların, batı kolunu oluşturan Türklerdir. M.Ö. 2300 yıllarından itibaren yaşadıklarını gösteren, varlıklarını kanıtlayan bilgiler ve eserler bırakmışlardır.
Ulaştıkları medeniyet seviyesi ile bronz çağının aşılmasına, demir çağının başlamasına öncülük etmiş büyük bir Türk Budunudur, Kimmerler. Kurdukları devletin Başkenti Kırımdaydı ve Kırım adı, onların anısına yaşamaktadır hala!

Kimmerya, Kimmer Ülkesinin adıdır.
Türklerin bilinen ilk Ataları olan Kimmerler, MÖ 800lü yıllara kadar Kimmeryada yaşamışlardır! Karadenizin kuzey kıyılarından, İdil Irmağına kadar, doğuda Hazar Denizinden ve batıda Tuna Nehri arasındaki geniş coğrafyanın adıdır, Kimmerya!
Daha sonraları, doğudan gelen Sakaların baskısı ile yurtlarını terk ederek Anadoluya göç edecek ve bu bölgede tarihin akışını değiştireceklerdir.

Kaynaklar:
DURMUŞ İlhami Anadolu’ da Kimmerler ve İskitler Türk Tarih Kurumu
Gökhan Tok, “Ölülerin Anlattığı Tarih”, Bilim ve Teknik Aralık 2001,
Akyurt, Metin, “M.Ö. 2. binde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri,” Ankara.
Belkıs Dinçol, “Eski Doğu’da İnsanın Yaradılışı, Yaşam ve Ölüm”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Sayı: 24 İstanbul
Vikipedia
Tahsin Özgüç, “Ön Tarihte Anadolu’nun Ölü Gömme Adetleri”, Ankara
Ahmet Haldun Terzioğlu


Bu Haber 2143 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI