Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman/ TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR VE TÜRKLERİN ESKİ DİNLERİ (2)
1 Aralık 2014 Pazartesi 08:39
yasar.karaduman@gmail.com
Türklerin İl Dinleri: Gök Tanrı Dini ve Şamanizm

Altaylardaki bazı Türk boylarının Gök Tanrı inancında Müslümanlıkla bire bir bağdaşan kurallar vardır. Dünyanın sonu olduğu günün birinde yıkılacağı inancı vardır.
“Kalkın ey ölüler” diye bağırıldığında, bütün ölüler yattıkları yerden kalkacaktır.

Biz Türkler bugünkü yaşadığımız yerlere yani Anadolu’ya ve diğer bölgelere Orta Asya’dan geldik. Bu geliş en fazla akınlar halinde 1071 de Bizans Ordusu ile yapılan Malazgirt Savaşından sonra oldu. Anadolu’nun bazı yerleri boştu bazı yerlerinde çeşitli uluslardan karmaşık bir halk vardı ve topraklar Bizans İmparatorluğuna aitti.
Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Türk Boyları akın akın Anadolu’ya Karadeniz’e ve diğer bölgelere gelerek yerleştiler ve Anadolu yüzyıllar içinde Türkleşti

Türkler Ana yurtları Ortaasya’da Müslümanlıkla 600 yıllarının sonlarına doğru Müslüman Arapların Ortasya’ya yaptığı seferler esnasında karşılaştılar. Müslüman Araplar Türklerin çok iyi savaşmaları ve sert mizaçları karşısında çok korktular ve Türklerle yaptığı bütün savaşları kaybettiler.
Türklerin
Müslümanlıktan Önceki Dinleri
Geçen sayı başladığımız bu yeni konu Türklerin Müslüman olmadan önce Ortaasya’da iken dinlerini ve nasıl ve neden ve ne zaman Müslümanlığa geçtiklerini anlatmayı amaçlamaktadır.
Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan atalarımızın dini, Gök Tanrı = Kök Tengri inancı idi. Eski Türkçe'de Tanrı sözcüğü Tengri biçiminde söylenirdi, ayrıca Tengri kelimesi, gök anlamına da gelirdi. Eskiden Kök olarak söylenen gök sözcüğünün Oretaasya Türkçe’sinde üç anlamı vardı: Biri, gök, gökyüzü; biri mavi renk, biri de, ulu, yüce, kutsal.

İslamiyet öncesi Türkler, güneş doğarken çadırlarının önünde ellerini açıp şükür için (Tengri)'ya dua ederlerdi. Ağaçları suları dağları gökyüzünü evin ocak başlarını bazı hayvanları, kutsal biliyorlar, ormanları koruyor sulan kirletmiyor , konuk sever ve cesur bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün ve İslâmiyet'i kabul etmeden önce de zengin bir kültüre sahiptiler.

Türklerin İslamı Kendi
Dinlerine Yakın Buldular

Türkler Müslümanlıktan başka diğer dinlere de zaman girmişlerdir. Fakat Musevilik, Hıristiyanlık ve Budizm gibi dinler Türkler’e cazip gelmemiştir..
Kendi Tanrı” anlayışlarına ters düşmeyen İslam’ı kabul etmişlerdir. Hz. Muhammed'in Türkler hakkındaki hadisleri, Türkler arasında İslam peygamberine karşı bir sempati ve yakınlığın doğmasına sebep olmuştur.

Türklerin İlk Dinleri
Gök Tanrı Dini:
Türklerin ilk dinleri hakkında en önemli bilgiler Göktürklerden kalma Orhun yazıtlarında okunmuştur. Yazıtlara göre Türklerin ataları Gök Tanrı’ya inanmaktadır. “Üstte mavi gök altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğulları yaratılmış” denilmektedir.
Gök Tanrı dininde ana unsurlardan biri tabiata saygı ve bağlılıktır. Altay Türkleri, ormandan kestikleri kereste ve odun için bir şükran olarak ağaçlara, giysilerinden kopardıkları bez parçasını bağlarlardı. Bu uygulama, Anadolu’ya kadar taşınmış, bez bağlanan ve kutluluğu var sayılan ağaçlar ortaya çıkmıştır. Gök tanrı dini günümüzde (Saha, Yakut, Altay, vb.) bazı Türk topluluklarında, yaşatılmaktadır.
Altaylardaki bazı Türk boylarının Gök Tanrı inancında Müslümanlıkla bire bir bağdaşan kurallar vardır. Dünyanın sonu olduğu günün birinde yıkılacağı inancı vardır. Bu inanca göre, yeryüzü yaşamı sürekli değildir; günün birinde sona erecek ve insanlar, hayvanlar, bitkiler yok olacaktır. İyilik simgesi Bay Ülgen’le, kötülük simgesi Erlik arasında oluşacak büyük savaşın sonunda, Bay Ülgen dışında bütün savaşanlar ölecektir. Bay Ülgen bütün canlıların öldüğünü, yeryüzünde kendisinden başka kimse kalmadığını görünce “kalkın ey ölüler” diye bağıracak, bu çağrı üstüne bütün ölüler yattıkları yerden kalkacaktır.

Şamanizm
Şamanizm, ata ruhlarına, doğa varlıklarına dayanan eski bir Asya dinidir.. Şamanlığın başta Orta Asya ve Kuzey Asya halkları olmak üzere, Tunguzlar’da, Moğollar’da, Mançular’da, Laponlar’da, Eskimolar’da, Vogullar’da, Ontiyaklar’da, Samoyedler’de, Kafkaslar’da, Hindistan’da, Çin’de, Japonya’da, Endonezya’da, Malezya’da, Polinezya’da, Avustralya’da, Büyük Okyanus’un öbür adalarında, Alaska’da, Grönland ve İzlanda’da, Kuzey Amerika’da, Guyana’da, Amazon bölgesinde ve Afrika’nın birçok yerinde (ufak tefek ayrılıklar bir yana) temel ilkeler değişmemek koşuluyla az yada çok kalabalık cemaat’ın bulunmasıdır.
Türklerin ilk dinleri denilince Şamanizm akla gelmiştir. Gök Tanrı dini ve Şamanizm aynı coğrafyada ortaya çıktıklarından ve benzerlik gösterdiklerinden bazı yerlerde birbiri ile karışmıştır.
Türklerin dinleri Gök Tanrı dinidir.. Şamanlık sonradan bu dinle karışmıştır. Ancak eski Türkler arasında yaygın bir inanış biçimi haline geldiği muhakkaktır.

KAYNAKÇA
Erol GÜNGÖR,; Tarihte Türkler, Ötüken Yayınları, İsanbul, 2000
TÜRK KÜLTÜRÜ VE ANADOLU MÜSLÜMANLIĞI İLİŞKİSİ
Bilinmeyen Türk Tarihi
Alıntılar: Kudret EMİROĞLU, ve Suavi AYDIN,
Ahmet Yaşar Ocak “İslam Öncesi İnanç Motifleri”,
Bu Haber 1611 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI