Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR TÜRKLERİN ESKİ DİNLERİ (4)
15 Aralık 2014 Pazartesi 08:33
yasar.karaduman@gmail.com
İslamiyet Öncesi Türklerin Dînî

Türkler Ortaasyada bazı tarihçilere göre 3 bazılarına göre 7 bin yıl önce ortaya çıktılar. İlk kurdukları devlet Büyük Hun İmparatorluğudur. Uzun yıllar burada yaşadılar, ilk Türk ismiyle kurdukları devlet ise Göktürk İmparatorluğu olmuştur.Değerli okuyucular, birkaç sayıdır, hiç bilmediğiniz, hatta şaşırdığınız bir konuyu yazıyoruz:
Türkler Neden, nasıl ve ne zaman Müslüman oldular?
Sanıyordunuz ki Türkler Müslümanlığın doğuşundan beri Müslümandılar.
Hayır öyle değil.
Türkler daha önce anavatanları olan Ortaasyada iken Gök Tanrı Dini ve Şamanizm adlı bir inanç sistemine inanırlardı. Müslümanlıkla Halife Hz Ömer zamanında Arapların Türkistan’a yaptıkları akınlar sonunda tanıştılar. Müslüman Araplar bütün bu akınlarda Türkler karşısında ağır yenilgiler alarak geri çekildiler ve bu savaşçı Türklerden çok korktular.
Türklerin tamamen Müslümanlığa geçmeleri 650 yılından başlayarak 350 yıl sürmüştür. 1071 yılında Malazgirt ovasında Bizans Orduları ile yapılan Malazgirt Savaşı kazanılıp Anadolu’ya yerleştiklerine bazı Türk boyları henüz yeni Müslüman olmuşlardı ve Anadolu’daki hayatlarında uzun yıllar eski dinlerinden getirdikleri örf adet, gelenek ve usulleri kullandılar.
Bu eski dinden gelen adetler bugün bile Müslümanlığa uydurulmuş şekli ile halen gündelik yaşamımızda devam etmektedir.. Biz onları Müslümanlıkta varmış gibi biliyoruz. Bunları ileride bir sayı tam olarak yazacağız. Ancak birkaç örnek vermek gerekirde evliya mezarlarında dilek dilemek, bez bağlamak, mum yakmak, nazar, büyü,birinin peşinden su dökmek, tahtaya vurmak gibi.

Ortaokul ve lise yıllarında bize bunları öğretmediler tamamen yüzeysel bir tarih okuduk. İnsanlar bu yazdıklarımızı okuyunca dehşete kapılıyorlar, sanki biz Türkler tarihin başlangıcından beri hep Müslüman olarak yaşamışız gibi biliyorlar..
“Nasıl Müslüman olduk?” Türkler neden Müslüman oldu dediğimizde ve yazdığımızda şaşırıyorlar.
Biz yazsak ta yazmasak ta, siz bilseniz bilmeseniz de bunlar dünyanın bildiği bizimde bilip öğrenmemiz bilmemiz gereken konulardır.
Bunların bazıları kasten bizden saklandı, öğrenmemiz istenmedi. Yazdıklarımız bu konuda bilinenlerin bir tekrarıdır, biz yeni bir şey eklemedik, bilinmesinde fayda vardır, korkmayın kimse dinden çıkmaz.

Bilim adamları Türklerin Müslüman olmalarını, Müslümanlığın daha önceki dinlerine çok benzediği için kabul ettiğini yazmaktadırlar, bazıları ise zorla Müslüman yapıldıklarını yazar. Bu iki din madem birbirine benziyordu o halde Türkler niye Müslüman oldu? Araplar Şaman olamaz mıydı? Diye bilim adamları arasında görüş ayrılığı vardır.

Türkler
Tarihte Türklerin ilk kurduğu imparatorluk Hun İmpatorluğudur. Hun İmparatorluğunun kuruluşu hakkında kesin bilgi yoktur. MÖ 220 yılında Teoman Han tarafından kurulduğu kabul edilir. Teoman'dan sonra devleti büyüten Mete'dir
Türk adı ile kurulan ilk devlet ise Göktürk Devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan’dır
Hunlar'ın dini, Şamanizm ve Tengricilikti, Göktürkler ise Gök Tanrı inancında idiler. Bundan başka Türklerin İslamiyet’ten önceki boy boy ve yer yer mensup oldukları dinler çeşitli idi. Şamanlık, Budha, Mâni, Zerdüştlük ile Hristiyan ve Musevi dinlerine inanmışlardı. Avrupa’ya İslamiyet’ten önce göç eden birçok Türk kavmi ise Hıristiyanlık içinde eriyerek kimliklerini kaybetmişlerdir.


Türk Irkı Kökeni ve Özellikleri
Atatürk’ün manevi kızı olan Prof. Dr. Afet İnan önderliğinde, Türk milletinin ırksal yapısının tespiti amacıyla 1937 yılında büyük bir araştırma yapılmıştır, buna göre Türkler, Beyaz Alpin Irkındandırlar.
Türkler genellikle açık renk gözlü bir ırktır. Türkler arasında kahverengi ve ela göz rengi oldukça yaygındır. Türklerin yüzde yirmisi ise mavi veya yeşil gözlüdür. Yüzde 70’i beyaz ya da buğday tenlidir. Yüzde 14’ü sarışın ise de çoğunluk kumral veya açık kumraldır. Kalan nüfusun çoğu ise hafif esmerdir. Özet olarak Türkler, sarışın-kumral ve açık tenli bir Irk’tır.
Türklerin kökenleri konusunda ise değişik görüşler vardır. Gerek Çin , gerekse batı kaynaklarında Türkler genellikle “Moğol” tipine yakın bulunmuştur. Ancak son araştırmalar, Türklerin “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur...
Türk tipinin özellikleri; beyaz renk, düz burun, yuvarlak yüz yapısı, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyıktır.

İslamiyet Öncesi
Türklerde Din ve İnanış
Türklerin İslamiyet'ten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler; Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı Cennet'e UÇMAĞ, cehenneme ise TAMU diyorlardı.
Bunun yanında bazı dağ, ırmak, vadi gibi varlıklarda gizli güçlerin olduğuna inanıyorlardı. Güneş ve Ay'da kutsal sayılmıştır.
Dünyanın üst üste gelen katlardan oluştuğuna inanılmıştır. Gök'ün onyedi, yerin altının ise yedi kattan oluştuğuna inanırlardı. Bu ikisinin arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunurdu. Tek tanrı inancına bu dönemde ulaşılmıştır. Bütün evren göğün en üst katında oturan Tanrı'ya itaat ederdi.
Tanrı'ya ; Tengri, Ugan, Bayat ve Ulu Yaratgan da demişlerdir. Bazı kutsal saydıkları yerlerde Tanrı'ya dua edip, kurban kesmişlerdir.

751 yılında Müslüman Araplarla Çinliler arasında gerçekleşen Talas savaşında, Çinlilere ezelden beri düşman olan Türkler Arapların yanında yer almış ve Çinlileri püskürtmüşlerdir.
Bu olaydan sonra Araplar ve Türkler birbirleriyle yakınlaşmışlar, Arap Müslümanların yaşayış tarzları ve inançları, o zamanlar Göktanrı dinine inanan Türklerin inanç kavramlarıyla çok fazla benzemesi nedeniyle zamanla Müslümanlık benimsenmiştir.
Devam edecek..

Kaynaklar:
Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültürünün Çağları
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,
Türk Tarih Kurumu
Mustafa ÖZTÜRK, Tarih Felsefesi
Erol GÜNGÖR,; Tarihte Türkler
Alıntılar: Kudret EMİROĞLU, Suavi AYDIN,
Ahmet Yaşar Ocak “İslam Öncesi İnanç Motifleri”,Bu Haber 1498 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI