Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / Müslüman Olmayan Türkler Musevi Karaim Türkleri
12 Ocak 2015 Pazartesi 11:56
yasar.karaduman@gmail.com
Yazar Arthur Koestler, "ON ÜÇÜNCÜ KABİLE " kitabında Hitler'in Yahudi diye Karay Türklerini yaktığını yazar..

Türklerin Müslüman olmadan önce Orta Asya’daki ilk dinleri Gök Tanrı dini ve Şamanizm’di. Türk boylarının yüzyıllar içinde inançlarında da önemli değişikler oldu, içinde bizim de bulunduğumuz bir kısım Türkler eski dinleri olan Göktanrı Dinini bırakıp, Müslümanlığı, bir kısmı Hıristiyanlığı, bir kısmı eski dinleri plan Şamanizm’de kaldılar, bir kısmı Budizm’i, bir kısmı da Museviliği seçti. Yani sanıldığı gibi her Türk Müslüman değildir.
Bugün sizlere Museviliği seçen Türk boylarından Hazar Hanlığı’nı ve onların günümüzde torunları kabul edilen “Karaim Türkleri” ni anlatmaya çalışacağız.

Hazar Türkleri
Göktürk İmparatorluğu"nun yıkılmasından sonra kalıntılarında 650 yılında Hazar Devleti kuruldu başkentleri, İtil, Etel veya Belencer’di. Hazarlar kendilerine Sabar Türkleri derlerdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu"ndaki yedinci yıldız ve yedinci bayrak Hazar Hanlığının bayrağıdır.
Bizanslılar, Hazarların yaşadıkları bölgeye Sabariya derdi. Buraya bugün Sibirya diyoruz..
Hazarlar, bizim de içinden çıktığımız Oğuz boyundandırlar, dört yüz sene Hazar denizi ile Karadeniz arasında devlet olarak varlıklarını sürdürdüler. Alfabe olarak Göktürk alfabesini kullandılar, Türk dilinin Kıpçakça lehçesini konuşurlardı. Bu lehçe Türk dili içinde Oğuz lehçeleri gurubunda en çok konuşulan gurubu oluşturur. Hakanlarına, Büyük Kagan, Kagan Beg, Hakan Beg, Şad Tarkan, Yabgu diye hitap ederlerdi. Şehirlerinin adları Saksın, Sakarkent, Yüzkent, Begkent (Beykent), Hakanlarının adları da, Bulan, Ubaca, Bünyamin, Yusuf ve Sabutay’dır.

“On üçüncü Kabile”
Karaim Türkleri
Türk Hazar devleti çağının ve doğu Avrupa’nın en önemli ve en modern devletlerinden biri idi. Tarihte kurulan on altı Türk devletinden biridir. Önceleri Gök Tengri ve Şaman inancına sahip olan Hazarlar 780 yılında, diğer Türk devletlerinin Müslümanlıkla tanıştığı yıllarda, bir taraftan Müslüman Arapların, diğer tarafta Hıristiyan Bizansın baskılarından kurtulmak için Museviliğin on iki mezhebinden biri olan Karaim mezhebini kabul ederek Museviliği seçtiler. Karaim mezhebi Hazar Türkleri’nin daha önceki dinleri Şamanizm’le benzerlikler göstermekte idi. Tarihte Musevi tek Türk topluluğudur.
Kendisi de bir Hazar Türkü olan Macar yazar Arthur Kösler "On üçüncü Kabile" adlı kitabında " Hazarlar sekizinci yüzyılda en parlak dönemini yaşamışlardır" der.. Çevredeki bazı komşu devlet ve krallıklar Hazar Hanlığına "Yahudi Krallığı" da demişlerdir.
Hazarlar Rusların saldırıları ile 980 yıllarında yıkılmışlar, Hazar Kağanlığının yıkılmasından sonra dağalan Hazarların bir kısmı, diğer Türk boylarına karışmış bir kısmı da Ukrayna, Litvanya, Macaristan Kırım ve Polonya’ya ve Romanya’ya dağılmışlar bir kısmı da İstanbul’un fethinden önce Bizans’a gelerek Karaköy civarında yerleşmişlerdir.
Litvanya Prensliği 1370 yılında Türkçe konuşan Karaim Türklerini Polonya ve Litvanya’ya yerleştirir ve geniş ayrıcalıklar tanır.

Karay Dili
Karayların konuştuğu dil Kıpçak Türkçesi grubuna dahildir..
Karay dilinin, Karaçay, Kırım Tatarcası, Nogay gibi öteki Kıpçak Türkçe lehçeleri ile birçok ortak özelliği vardır. Karaylar ibadetlerinde Karay Türkçesi konuşurlar. Karay Türkçesinin Trakay, Kırım ve Haliç şeklinde üç ağzı bulunmaktadır.


Hitler Yahudi Diye Türkleri mi yaktı?
Dağılan Hazarlar artık gittikleri yerlerde Hazar Türkü değillerdir. Bağlı oldukları Yahudi mezhebinden dolayı onlara Karaim Türkleri, konuştukları Türkçeye de “Karaim Türkçesi” denildi, bu mezhebin tamamı zaman içinde Türklerden oluştuğu için "Karaim" sözü bir mezhebi ifade etmekten çok, Musevi Türkleri anlatan bir terim olmuştur. Cumhuriyet devri yazarlarımızdan Refik Halit Karay’da bir Karay Türküdür..
Kendisi de, Hazar Türkü ve Musevi bir ailenin çocuğu olan yazar Arthur Köstler "On üçüncü Kabile" adlı kitabında Doğu Avrupa Yahudilerinin Türk kökenli olduklarını savunmuştur.
Arthur Köslere göre İkinci dünya savaşında Hitlerin Yahudi diye yaktığı insanlar aslında, Polonya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine dağılmış Hazar Türkleri idi..
Hazar İmparatorluğunun dağılması ile Kırım"a giden bir kol, buradan Rusların baskısı ile Romanya’ya oradan Edirne’ye gelir. Fatih Sultan Mehmet Edirne"ye gelen bu kolu İstanbul’a getirtir ve daha önce Bizansın fethinden önce gelenlerin oturduğu yer olan Karaköy’e yerleştirilirler. Karay"ların oturduğu yer anlamında halk buraya Karayköy der, sonraları Karaköy olur. 1560 yıllarında Eminönü’ndeki yeni Cami"nin yapımı sırasında Karaim Türkleri diğer Yahudi cemaatlerin yaşadığı Hasköy’e yerleştirilir.

İstanbul’da Son Karaimler
Bugün az da olsa küçük bir Karay Cemaati İstanbul Hasköy"de yaşamaktadır her Cumartesi buradaki ibadethanelerinde ayinlerini yapmaktadırlar. Allahı "Tengri" olarak anarlar.
Tarih boyunca on altı devlet kuran Türkler, son Türk devleti olarak olan Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanlığı forsunda bu 16 devlet birer yıldız birer bayrakla temsil edilir, cumhurbaşkanlığı forsundaki 7ci yıldız ve yedinci bayrak Hazar Türk devletini temsil eder.
Türkiye"de Karay Türklerinin sayısı 1985 yılında 150, 1995"te 90.
2000 yılında ben bu çalışmaya yaparken İstanbul Hasköy’de onları bulmuş ve konuşmuştum 70-80 kişi kalmışlardı.
Hasköy’de bugün bir ibadethaneleri ve mezarlıkları bulunmaktadır. Bu mezarlığa araştırma için özel izinle birçok defa gittim, çok ilginç mezar taşlarının fotoğraflarını çektim. Mezar taşları bazen Türkçe bazen İbranice yazılmıştı. İbadethanelerinde cemaat az olduğu için ayin yapılmıyordu ayinlerini izlemem mümkün olmadı.

Gelecek hafta: GÖKTANRI DİNİNDE KALAN TÜRKLER
Hiçbir dini kabul etmeyip kendi Gök Tanrı Dininde ve Şaman inancında kalan Türkler

Kaynaklar:
Doğan Avcıoğlu -Türklerin Tarihi c.2
Arthur Kösler, 13 cü Kabile
Türk Dünyası Araştırmaları


Bu Haber 2724 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI