Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? (10)
2 Şubat 2015 Pazartesi 08:57
yasar.karaduman@gmail.com
Türklerin Müslümanlıktan Önceki Dinleri Olan
Gök Tanrı İnancı ve Şamanizm Nedir?
Gök Tanrı dini Türklerin İslam’dan önce inandıkları bir dindi. Müslüman olmadan önce de Türkler domuz
yemezler yalan, zina ve hırsızlık büyük suçtu.

Bu son dosyamız “Türklerin İlk Dinleri ve Nasıl Müslüman oldular?” adlı yazı serimizin onuncu bölümüdür.
Bundan önce, Müslümanlığı kabul etmeyip, Hıristiyan, Musevi ve Gök Tanrı dininde kalan Türkleri, geçen sayıda da Türklerin eski dinlerinden getirdikleri bugün halen yaşayan örf, adetleri yazmıştık.
Bu gün de, Türklerin Müslüman olmadan önceki dinleri olan GÖK TANRI ve ŞAMANİZM inancını anlatmaya çalışacağız. Ne oldu da Türkler eski dinlerini bıraktılar, eski dinleri nasıldı?
İslamiyet, Türklerin eski dinlerine çok bezemekte idi. En büyük özelliği tek Tanrıya inanmaları idi. Müslüman olmadan önce Türkler, Müslümanlar gibi domuz yemezler, yalan söylemek zina etmek ve hırsızlık büyük suçtu

Şamanizm
Eski Türklerin göçebe yaşam biçimi ve savaşçı bir hayat anlayışları vardı. Tabiattaki bazı unsurlara önem verirlerdi. Şimşek, ay, su, dağ gibi varlıkların ve bazı hayvanların da Türklerin dini hayatlarında önemli bir yeri vardı.
Şamanizm, ataların ruhlarına, doğa varlıklarını kutsal saymaya dayanan eski bir Asya dinidir. Bir dinden ziyade, temel ilkesi ruhlara, cinlere, perilere emir vermek, gelecekten haber almak düşüncesi olan bir çeşit sihirdir.
Şamanlık başta Orta Asya olmak üzere, Moğollar’da, Eskimolar’da, Kafkaslar’da, Alaska da, Grönland ve İzlanda’da, halkların ufak tefek ayrılıklarla inandığı bir inanç şeklidir. Şaman törenlerinde, farklılıklar olmakla birlikte mutlaka kurban adeti vardır. Yalnız At ve koyun dışında kan akıtılarak kurban edilir.
Kutsal sayılan bir yere bir şey sunmak, eşya adamak, kutsal ağaçlara bez bağlama, ritüelleri vardır. Eski Türklerin inançları, tek tanrıcılığa dayanır. Tarihin hiçbir döneminde Türklerin birden çok Tanrısı olmamıştır, putlara tapınma yoktur.

Gök Tanrı İnancı
Gök Tanrı, tektir, eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcıdır bilinen ve bilinmeyen her şeyi o yaratmıştır. İradesine uymayanları cezalandırır. İnsanlara kut ve ülüg (kısmet) bağışlar, canlılara yaşam verir.
Gök Tanrı inancına göre Tanrının eşi benzeri yoktur. Türkler bu inançlarından dolayı putlara tapmamıştır. Sadece dünyada var olan her şeyin yaratıcıdan insanlara bir hediye ve kutsal olduklarına inanmışlardır.
Altaylar Türkleri de bu Gök Tanrı inançlarından dolayı bir gün dünyanın sonunun gelip kıyametin kopacağını ve dünyanın sonuna doğru günahların artacağına inanmışlardır. Dikkat ederseniz Gök Tanrı İnancı İslam dinine bire bir benzemektedir.
Tek Tanrı inancı, tarihin erken devirlerinden beri Türklerde vardır. Başka kavimlerde görülen çok tanrı anlayışı Türklerde yoktur, tanrısal evliliklere rastlanmaz.
Çin kaynaklarına göre, Türkler beşinci ayın ortalarına doğru Tamir nehri kenarında toplanıp göğün tanrısına adak adıyor ve çok sayıda koyun ve at kurban ediyorlardı.
Gök Tanrı inancının bir Tengrisi bulunmaktadır, Tengri kelimesi, tüm Türklerde aynıdır, Hun ve Göktürklerde “Tengri”, Uygurlarda “Kün Tengri”, Yakutlarda “Tangara”, Kazan Türklerinde “Teri” denmiştir...Gök Tanrı kavramının eski Türk inanışında önemli bir yer tuttuğu konusunda daha belirgin örnekler de vardır:
Türk Hakanı Mete (Motun) Çin hükümdarına yazdığı bir mektupta, kendisini tahta Gök-Tanrı’nın çıkardığını bildirmiş, Gök Tanrının yardımıyla ve kendi askerlerinin ve atlarının çabalarıyla çevresindeki devletleri yendiğini belirtmiş devletin başına kağanı Gök Tanrının getirdiğini belirtilmiş, devletin ve insanların yönetimi de Gök Tanrıya mal edilmiştir.
Tanrı Türk’ün yaşamına doğrudan karışır, buyruklar verir, iradesine boyun eğmeyenleri cezalandırır, şafak söktüren ve bitkileri oluşturan da “Gök Tanrı”dır. O, yaşam verici ve yaratıcıdır, ölüm de Tanrı’nın iradesine bağlıdır.


Türklerin Müslüman olmasının Sebepleri:
Türklerin bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:Türkler, İslâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve O’na Tanrı (Tengri) diyorlardı. Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için Uçmağ cehennem için Tamu sözünü kullanmaktaydı.
İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.
İslâmiyet’in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışında da vardı.
Türkler’in inançları ile İslam inancı arasındaki benzerlik sadece bununla sınırlı değildi. İslamiyet öncesi Türkler ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanırlar ve kurban keserlerdi. Zina ve eşcinsellik kesinlikle yasaktı ve hırsızlık ağır ceza ile cezalandırılırdı. Kaynak: İ. Hami Danişment, Türk Irkı Neden Müslüman Oldu, s.17)

Gelecek Hafta:
Göktanrı İnancının
Günümüzde
Doğum ve Ölüm
Üzerindeki Etkileri

Kaynak ve Alıntılar:
Hikmet Tanyu- İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı.
Numan Durak Aksoy- Türk Yaratılış ve Türeyiş Destanları ve Dinî Motifler
Harun Güngör, “Eski Türklerde Din ve Düşünce”


Bu Haber 1338 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI