Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Mehmet Karayalman /Yüzbaşı Yusuf Ziya Işık, Mustafa Kemal Atatürk’ün Silah Arkadaşı
3 2015 Perşembe 09:00
Hasan Efendi’nin oğludur. Hacı Yusuf Ziya Efendi, 1888 yılında eski Akçaalan Köyü’nde dünyaya gel¬miştir.
Annesi Fatma Hanım’dır. 1904’te Ünye’de bulunan Sadullah Bey Medresesi’ne kaydolmuştur. İbtidaî Mektebi’nde ve Kumru’ya bağlı Pencik Medresesi’nde okumuştur. Hacı Ali Efendi medrese eğitimi alması için Sadullah Bey Medresesi başmüderrisi Hacı Yusuf Bahri Efendi’ye gön¬dermiştir. Yusuf Ziya Efendi Sadullah Bey Medresesi’nde Arapça, Farsça, dinî ilimler, akaid, feraiz, kelam gibi ilimleri tahsil etmiştir. Hacı Yusuf Bahri Efendi, Yusuf Ziya Efendi’yi medresenin kemerbaşı görevine yani medrese asistanlığına getirmiştir. Yusuf Ziya Efendi, Hoca Efendi’nin sevdiği talebelerin¬dendir.
Kitapları:
Medresede okuduğu Tahtavî, Cevheriye, Mülteka, Mizan, İbn-i Abidin, Keşf-i Pezdevî, Feraiz, İslâm Hukuku…


TRABZON KADISI
Yusuf Bahri Ziya, Sadullah Bey Medresesi’ndeki eğitiminden sonra İs¬tanbul’da yapılan Darü’l-Fünun imtihanlarına giriyor. Kadılık imtihanlarını kazanıyor. Diyanet Reisi Ahmet Hamdi Akseki’nin okul arkadaşıdır. Okul bittiğinde Trabzon Kadılığına tayini çıkıyor. Bu arada Cihan Harbi başlıyor.

YÜZBAŞI YUSUF EFENDİ
Cihan Harbi’nde askerlik görevine yedek subay olarak başlıyor. Üs¬teğmen olan Yusuf Bahri Ziya’nın emrine askerler veriliyor. Bölük komu¬tanlığı yaptığı zaman, bölük çavuşu da Kadılar Köyü’nden Kaşif Çetinkaya (Salih Çetinkaya’nın babası)’dır. Dört sene Cihan Harbi’nde kalıyor. Kur¬tuluş Savaşı’na üsteğmen olarak katılıyor. Topçu yüzbaşı pâyesi alıyor.


Kurtuluş Savaşı üç sene sürüyor. Mustafa Kemal’in silah arkadaşı olup Afyon/Kocatepe’de ilk topu atanlardandır. Aynı zamanda mayın imha et¬mekte Yüzbaşı Yusuf Ziya Efendi uzmandı. İnönü Savaşı’nda 26 Ağustos sabahı hücum emrini Mustafa Kemal Paşa veriyor. Yapılan son hücumda zafer nihayet Türk Ordusu’nun oluyor; 30 Ağustos

GAZİ ŞEREF MADALYASI ALMISDIR
İzmir’de Yunanlıları denize döktükten sonra Gazi madalyası ile terhisini alıyor.
Aynı gün Yarbay Naci Tınaz, subayların iaşesini dağıtır¬ken biraz zorlanır. Yüzbaşı Yusuf Ziya Işık Efendi de matematikten çok iyi anlıyordu. Yarbay Naci Tınaz’a yardım eder ve Mustafa Kemal’e bordrolar sunulur.
Mustafa Kemal Yarbay Naci Tınaz’ın yazı üslubunu bildiği için “Naci bunu sen yazmamışsın. Kim yazdı?” der. Yarbay Naci de “Yüzbaşı Yusuf Işık hesapladı” der. Mustafa Kemal Atatürk, Yusuf Ziya’yı çağırıp “Sen tezkere bırak, Paşa olarak kal.” demiştir; fakat Yusuf Ziya ailesini bahane ederek eğitimi tercih etmiştir.Müderrisliği ve Muallimliği
İlk tahsiline başladığı Pencik Medresesi’nde Müderrislik yapmaya baş¬lar. 1928’de Harf İnkılâbı ile birlikte müderrislik görevi düşer ve muallimlik yapmaya devam eder.
Pencik Medresesi’nde Harf İnkılâbı ile birlikte muallimlik görevine de¬vam eder.
Hz. Peygamber de bir mualimdir. Muallim olarak Yusuf Hoca’yı incele¬diğimizde; evvelâ onun toplum üzerindeki tesirinin başla¬masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Yeni kültür ve manevî değerlerin tebliğ ve benimsetilmesi işindeki rolünü açıkça “muallimlik” olarak belirlemiş, yeni dünya görüşü içinde, önceden önemsiz birçok kelime canlılık kazanarak, insan ve eğitim kavramları etrafında manalı ve tutarlı bir sistem oluşturmuştur binlerce ta¬lebe okutmuş yeni kurulan eğitim sistemine soy ismi gibi ışık olmuştur. Yu¬suf Efendi’nin görev yaptığı yerler sırayla Fatsa, Yassıtaş, Garbucak ve Kor¬gan’dır. 1950 yılında ise emekli olur.Hep gönlünde bir ukde olarak Arapça ve İslâmî ilimler okutmak vardır. İki yıl Kumru/Akçaalan Köyü’nde Arapça ve İslâmî ilimler öğretir. On¬larca talebeye ders okutur.
Bir yıl kendisinde okuyan Salih Çetinkaya anlatıyor; “Gece gündüz hiç durmadan sürekli ders okutttu. Onlarca talebeye Arapça öğretti.”

Müftülüğü:
Bir iş için Ankara’ya gider. (1951) Tevafuken milletvekili bir arkadaşı¬nın ısrarıyla müftülük imtihanına girer ve Ordu Müftülüğü’ne tayini çıkar. Ordu Müftülüğü’ne 21.09.1953 ile 11.11.1957 yılları arasında devam eder. 11.11.1957’de Hakk’ın rahmetine kavuşur. Kabri Yeniakçalan Köyü’ndedir. Ordu Müftüsü’nün oğlu Sabri Işık Bey’e yardımlarından do¬layı teşekkür ederim. Aşağıda görmüş olduğunu resim Ordu Müftülüğü ar¬şivi, personel defterinde kayıtlı olan Yusuf Işık Hoca Efendi’nin 21.09.1953–11.11.1957 yılları aralarında görev yaptığını gösteren hizmet cetveli arşivin¬den alınmıştır.Ordu Müftülüğü Emeklilik Personel Defteri
ARAŞDIRMACI YAZAR MEHMET KARAYALMAN


Bu Haber 1990 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI