Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar Karaduman / TARİHİN SAKLADIĞI SIRLAR (23) / Allahın On Mucizesi
19 Ekim 2015 Pazartesi 09:08
Aşure ve Muharrem ayına saklanan
Allahın On Mucizesi
Bugün, Hicri Takvimde tarih 6 Muharrem 1437

Arapça bir kelime olan Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem “Haram” sözcüğünden, Aşure ise “on” anlamına gelen “aşara” sözcüğünden türemiş Arapça kelimelerdir.
Muharrem’in sözlük karşılığı haram olan, yasaklanan anlamınagelmektedir. Allah bu ve peşinden gelen birkaç ayda savaşmayı yasaklamıştır.
Bu aya Aşure ayı da denilmiştir. Bu ayın onuncu günü Aşure adında bir çorba yapılır ve dağıtılır.
Bu günde birçok önemli olayın meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet verilir. Bu yıl Aşure günü 23 Ekim gününe rastlamaktadır.
“Allah, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, melekleri, Hz. Ademi Aşure Günü yaratmıştır. Hz. İbrahim bugün dünyaya gelmiş, oğlunun yerine kesmek için, koç bugün gönderilmiştir.
Bîr hadiste şöyle denir:: "Her kim Aşura Günü’nde ailesine, akraba, yetimler, kimsesizler ve komşularına ikramda bulunursa, Allah onların rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.

Muharrem Ayı’nın
Onuncu günü olan
Aşura Günü’nde Neler Oldu.

Peygamberin torunu Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) bugün Irak sınırları içinde bulunan Kerbelâ'da Hz Ailen sonra İslamın başına geçen Muaviye’nin oğlu Yezid'in ordusunca susuz ve aç bırakılarak katledilmiştir.
Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesi bugün kabul edilmiştir.
Hz. Nuh'un gemisinin tufandan bugün kurtulmuştur,
Hz. İbrahim bugün doğmuştur
Hz İbrahime kesmesi için oğlunun yerine koç bugün gönderilmiştir.
Ateşe bugün atılan Hz. İbrahim'in ateşte yanmamıştır
Hz. Yakup oğlu Yusuf'a bugün kavuşmuştur
Hz. Eyyub’un hastalıkları bugün iyileşmiştir,
Hz. Musa’nın Kızıldeniz'i bugün yararak kavmini firavun'dan bugün kurtarmıştır,
Hz. Yunus balığın karnından bugün çıkmıştır
Hz. İsa bugün doğmuş ve ölümden kurtarılıp göğe bugün yükseltilmiştir.

O nedenle Muharrem ayı ve onuncu günü olan Aşure Günü bütün Müslümanlar için önemli bir gün sayılmaktadır. Ogün bütün bu olaylara atfen Aşure isimli bir çorba yapılır. Aslında Aşure çorbasının çıkışı Nuh Tufanı’nın sona ermesi olayıdır.


Hicri Takvim ve Hicri Yılbaşı
Bizim de 1924 ‘e kadar kullandığımız Hicri Takvimin ilk ayı olan
Muharrem ayı, İslam ülkelerinin kullandığı Hicri takvimin ilk ayıdır. Hicrî Takvim’in başlangıcı, yani sıfır yılı Hz. Muhammed’ in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar, o zaman diğer takvim olan Miladi takvimde yıl 622 dir.
Biz Hicri takvimi 1924 yılında bıraktık ve bütün dünyanın kullandığı Miladi Takvime geçtik.
Miladi Takvim’in başlangıcı,ise yani sıfır yılı Hz İsanın doğduğu yıldır. Hicri Takvimde yıl bugün 6 Muharrem 1437, Miladi Takvim de ise 19 Ekim 2015 Pazartesi’dir
Hz. Ömer devrine gelinceye kadar Arapların bir takvimi yoktu. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği yıl İslâmî takvimin başlangıç o zaman kabul edildi. Hicri Takvimin diğer ayları ise şöyledir: 1. Muharrem, 2 Safer, 3 Rebiülevvel, 4 Rebiülahir, 5 Cemaziyelevvel, 6 Cemaziyelahir, 7Recep, 8 Şaban, 9 Ramazan,10 Şevval, 11 Zilkade, 12 Zilhicce

Alevi inancında Aşûre Günü
Kerbela Olayı
ve Muharrem Mâtemi
Muharrem ayının onuncu günü İslam Tarihinde bir facia yaşanmıştır.
Hz. Muhammed'in 632 yılında vefat etmesinden sonra Müslümanlar Ebu Bekir'in halifeliğini kabul ettiler. Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Ömer, Osman ve Ali, Aliden sonra Muaviye halife oldu, Muaviye ölünce oğlu Yezid başa geçti. Yezid Hz Alinin oğlu Hüseyin’e kendisine itaat etmesini, aksi takdirde bunu canıyla ödeyeceğini bildirdi. Hüseyin bu teklifleri ciddiye almadı ve
Kerbelâ'da Yezid'in adamları işle meydana gelen savaşta, Hicret 61 yılında Muharrem'in 10 cu günü bizim takvim ile 10 Ekim 680 yılında Hz Hüseyin 55 yaşında iken şehit edildi.
Bu nedenle 10 Muharrem, Müslümanlarca yas günü sayılmıştır.
Aleviler bu günü daha farklı yaşarlar, Hüseyin'in Kerbelâ'daki acısını anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutarlar. .
Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez, hiçbir canlıya eziyet edilmez, kalp kırmamak, kimseyi incitmemek, dedikodu yapmamak Matem Orucu'nun temel ilkesidir, sağlıklı olanlar oruç tutarlar.
Matemden amaç anmak ve unutmamaktır, matem, 12 gün orucun ardından Aşûre Günü ile sona erer, aşûre yenilir ve dağıtılır.


Aşure’nin hikâyesi
Âşûre adlı tatlının çıkış noktası daha çok Hz. Nûh`un gemisinin bugün tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturduğunu anlatan söylentilerdir..
Gemidekiler o günkü yemeği geminin ambarında arta kalan erzaktan karıştırıp bir çorba pişirmişler. İşte aşûre pişirme âdeti buradan doğmuştur.
Aşure gününde Aşure Çorbası pişirmek bir yükümlülük ve ibadet değildir, o gün oruçta tutulur, Sünnilikte Muharrem Orucu sünnettir..
Peygamberimiz Muharrem ayının 9 ve 10 cu günleri yani aşure günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu söylemiştir.
Alevilerde ise bu oruç oniki gündür, amaç, İmam Hüseyin'in ve Kerbela Şehitleri'nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde, kalbinde ve gönlünde duymaktır.

Kaynak:

Prof. Dr. Süleyman Ateş
Halil ALTUNTAŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Milliyet, Hürriyet
İslamiyet.gen.tr


Bu Haber 1339 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI