Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar KARADUMAN/ Türklerin İlk Dinleri Ne idi?
25 Temmuz 2016 Pazartesi 08:57
Türkler neden, nasıl ve ne zaman Müslüman oldular?

Türklerin eski dinlerini terk edip Müslümanlığa geçmesi bir gecede
olmadı, bazı kavimler, savaşlarla, bazı topluluklar kendiliğinden, bazıları hiç Müslüman olmadılar bu geçiş 300- 400 sene sürdü. Bugün Orta Asya’da ve Rusya’da yaşayan birkaç Türk kavmi dışında bütün Türkler Müslüman’dırlar..


Bu konu “Türklerin Orta Asyada iken Müslüman olmadan önceki dinleri ve Müslümanlığa geçişlerini anlatmaktadır. Bu dosyanın hazırlanması sırasında zaman zaman konunun tarafsız uzmanlarının daha önce yazılmış olan eserlerinden yararlandık ve alıntılar yaptık.
Bu ilk bölümde genel bir bilgi verdikten sonra gelecek sayılarda daha detaylarına ineceğiz.
Anlatacağımız konu, halk arasında çok yanlış bilinmekte ve hatta hiç bilinmemekte kulaktan dolma bilgilerle yerli yersiz yorumlara neden olmaktadır..
Oysa her şey yüzyıllar önce yazılmış ve açıklığa kavuşmuştur. Tabi herkes bu ağır bilgileri içeren kitapları alıp okuyamaz, şu anda bizim yaptığımız, bunları daha anlaşılır ve sade şekilde size aktarmak ve bilgi sahibi olmanızı sağlamaktır.
Dediğim gibi bu bilgileri daha önce yazılmış ve araştırılmış tarafsız eserlerden sadeleştirerek toparladık.


Bütün Türkler Müslüman Değildir

Bugün ilk olarak, günümüzde halen yaşayan Ortaasya Şaman gelenekleri, Türklerin ilk dinleri, hakkında bilgilerle başlayacağız.
Türkler’in Müslüman olmalarının üzerinden bin yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Buna rağmen halen eski dinlerinden getirdikleri adetler bugün bile canlılığını korumakta ve Müslümanlığın içinde varmış gibi bilinmektedir. Önce bunu bir düzeltelim.
Türkler MÖ. Üçüncü ve dördünci yüzyılda Ortaasyada ortaya çıkmışlar ve uzun yıllar bu bölgede yaşamışlardır. Anadolu’ya daha öncede gelişler olmuş fakat asıl geliş 1071 Malazgirt Savaşından sonra başlamıştır.
Dünyada 250 milyona yakın Türk olduğu düşünülmektedir.
Dünyada Türkiye dışındaTürkler, 77-83 milyon, Azerbaycan Türkleri- 30-35 milyon, Özbekler- 28-30 milyon, Uygurlar- 20-25 milyon, Kazaklar- 16-18 milyon, Tatarlar- 10-12 milyon, Türkmenler- 8-9 milyon, Kırgızlar- 5-6 milyon, Çuvaşlar- 2.5 milyon, Başkırtlar- 2 milyon, Kaşkay Türkleri 1,5-2 milyon ve diğer Türk halkları 10-15 milyon nüfusa sahiptirler.
Halen Yaşayan Türk Irkları
Afşarlar,Ahıska Türkleri,Aymaklar,Azeriler,Balkarlar,Başkurtlar,Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Hamseler, Irak Türkmenleri, Kaçarlar, Kafkasya Türkleri, Kafkasya Türkmenleri ya da Stavropol Türkmenleri, Karadağ Türkleri
Karaylar, Karakalpaklar, Terekemeler, Karaçaylar, Kaşkaylar, Kayılar, Kazaklar, Kırgızlar, Kırımçaklar, Kırım Tatarları, Kosova Türkleri, Kumuklar, Makedonya Türkleri, Nogaylar ya da Nogay-Tatarları, Salarlar,
Hakaslar, Dolganlar, Yakutlar ya da Saha Şorlar, Teleütler, Tuvalar, Tofalar ya da Karagaslar Çulimler ya da Çulümler Barabalar Şahsevenler Suriye Türkleri Tatarlar, Çuvaşlar, Türkiye Türkleri, Türkiye Türkmenleri, Türkmenler (Doğu Oğuzları da denir) Uygurlar, Azeriler, Kırgızlar, Kazaklar, Yugurlar,Öngütler,
Özbekler, Kalaçlar, Kıbrıs Türkleri, Gagavuzlar, Beltirler, Delikanlılar, (İran'da yaşayan Türkçe konuşan küçük halk) Kamasinler, Zagajlar, Çulım Tatarları Kaçlar (Kaçalar) Koyballar. Hazar Türkleri
Bütün bu Türk hakları Türkçe konuşmaktadırlar. Ancak bazılarının Türkçelerin ibiz anlayamayız. Anlayabildiğimiz uluslar birkaç tanedir. Bize en yakın Türkçeyi konuşan uluslar: Azerbaycan, Gagauzlar, Uygurlar, Balkan Türkleri, Kırım Türkleri.. Bazılarının Türkçesi hiç anlaşılmaz bazılarını dikkatli dinlediğiniz zaman anlarsınız.
Bütün bu Türklerin hepsi Müslüman değildir. Moldovyada yaşayan Gagauz Türkleri Hristiyan, Litvandaya yaşayan Karaim Türkleri Musevi, Çin sınırında yaşayan bazı Uygur Türkleri Budist, Ortasyada yaşayan Çuvaş Türkleri, Başkurtlar, Terekemeler, Türklerin ilk dinleri olan Şamanizm, Kırım Türklerinden bazıları Musevi dinine inanmaktadırlar.
Bizde din ile milliyet birbirine karıştırılmaktadır. Her Türk Müslüman değildir, Türklük ve Müslümanlık ayrı kavramlardır. Biri mensup olduğumuz ulus, biri mensup olduğun inanış şeklidir. Her Müslümanın Türk olması, ve ye her Türkün Müslüman olması diye kavram yoktur.

Türklerin İlk Dinleri
Türk’lerin Anadolu’ya gelmeden önce anavatanları Orta Asya’daki dinleri Şamanizm’di. Şamanizm tek tanrılı bir dindi. Gök Tengri denilen bir tanrıya taparlardı. O nedenle göğe doğru yükselen her şeyi, ağaçları ve yüksek dağları ulu sayarlardı.
Altıcı yüzyılda Arabistan yarım adasında çıkan Müslümanlık ile tanıştılar, Müslüman Araplar, Orta Asya’ya doğru yaptıkları akınlarda Türk diye bir ulusla karşılaştılar. Savaşçı ve sert tabiatlı olan Türklerden çok korktular, birkaç kere karşı karşıya geldikleri savaşlarda ağır yenilgiler aldılar.
Bu karşılaşmalar Türklerin Müslüman geçmelerinin başlangıcı oldu.
İlerideki bölümlerde daha detaylı anlatacağımız bu konu çok karışık ve çok kritik olup tarihçiler arasında bile halen tartışma konusudur.
Bizim bu dosyamızın amacı bu karmaşık ve az bilenen konuyu daha sade bir şekilde aktarmaktır. İşin büyük tarafı uzman tarihilere aittir.
Türklerin eski dinlerini terk edip bu dine geçmesinin bir sürü nedenleri vardır. Hepsi bir gecede Müslüman olmamışlardır, bazı kavimler, savaşlarla bazı topluluklar zahmetsizce bazıları hiç Müslüman olmadan bu geçiş 300 400 sene sürmüştür. Bugün gelinen nokta birkaç Türk kavmi dışında bütün Türkler Müslümandırlar..
Devam edecek.

Kaynaklar:
Cemal ŞENER, Türkler'in İslamiyet’ten Önceki Dini.
Mehmet Kurtoğlu, Türk Mitolojisinin Anahtarları.
Yaşar ÇORUHLU, Türklerin Dini Tarihi

Bu Haber 900 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI