Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Yaşar KARADUMAN/ TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? (8) İslam Dinini Kabul Etmeyen Türk Ulusları GökTan
19 2016 Pazartesi 12:05
“Türkler nasıl Müslüman oldular?“ adlı yazı serimizde bugün Müslüman olmayıp eski dinleri GökTanrı ve Şaman dininde kalan Türklerden bahsedeceğiz.

Anavatanları Orta Asya da Gök Tanrı dininde iken 650 yıllarından başlayarak din değiştiren Türklerin büyük bir çoğunluğu bugün Müslüman’dır.
Son Türk Boyu da 1266 yılında Müslümanlığa geçmiştir.
Ancak Müslümanlığı kabul etmemiş Türk ulusları da vardır. Bunlar Romanya Moldovya’daki Gagauz Özerk Cumhuriyetinde yaşan Gagauzlar - Gökoğuzlar Hristiyan, Litvanya’daki Karaim Türkleri Musevi, Çin sınırında yaşayan Uygur Türklerinin bir kısmı Budist ve halen Orta Asya ve Altaylarda yaşayan Türk ulusları Göktanrı ve Şaman dinindendirler.
Bugünkü konumuz Orta Asya’da GökTanrı dini ve Şamanizm’de kalan Türk Uluslarıdır. Bunların çoğunluğu bugün Rusya’ya bağlı özerk devletler olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.
Bunları araştırıp bulmak neredeler, ne kadarlar, nasıl yaşarlar, nasıl konuşurlar, Türk olduklarını bilirler mi, bizi ve diğer Türk devletlerini tanırlar mı, hiçbir araştırma yapılmadığı için hazırlamakta en çok zorlandığım bölüm oldu.

SİBİRYA BÖLGESİNDE
YAŞAYAN TÜRK BOYLARI

Batı Sibirya Tatarları
Obi nehrinin kolu olan Tobol nehri ile Altay ve Hakas Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgeye kadar olan Güneybatı Sibirya'da yaşamaktadırlar.
Özellikle Obi, İrtiş ve Tobol nehri vadilerinde ve bu vadilerde bulunan ToboJ, Tümen, Oms, Tomsk, Novosibirks, İrkutsk, Arhangelsk, Çikitinks, Kemerova ve Baraba şehirlerine yerleşmişlerdir. Nüfuslan 350.000 civarındadır. Şaman dininde kalmışlardır.

Telengit Türkleri
Altay Türklerinin bir kabilesidir. Altay dağlarının güney yamaçlarında Teleski gölü civarında yaşamaktadırlar. Şaman dinine bağlı olup nüfusları 5 bin civarındadır.

Şor Türkleri
Güney Sibirya'da Hakas Türk Cumhuriyeti'nin batısında Kemerova vilâyetinde yaşamaktadırlar. Nüfusları 16.800 civarındadır.
Yaşadıkları Türk yerleşim birimleri susuz, elektriksiz ve yolsuz bırakılmıştır. Sor Türklerinin elinden topraklan alınmış, kömür ocaklarında çalışmaya mahkûm edilmiştir. Bütün bunlara rağmen ata folklorunu, kültürünü ve dilini saklayarak, Türk kimliğini unutmadan bugünlere gelmesini başarmışlardır. Gök Tanrı Dininde kalmışlardır.

Televüt Türkleri
Telengitlerin bir kabilesidir. Güney Sibirya'da Kemerova vilâyetinde yaşamaktadırlar, sayıları bugün 2.800 kişiye düşmüştür.. Nükleer denemeler sonucu binlerce kişi hastalanmış, ölmüş, çocuklar sakat doğmuştur. Kömür ocaklarında çalışmaya mecbur edilmiş, kömürün taşıdığı radyoaktivite ve kömür tozlan ile yaşamaya mahkûm edilmiştir. Şamanizm de kalmışlardır

Tofa Türkleri
Moğolistan Cumhuriyeti kuzeyinde, Baykal gölünün doğusunda bulunan İrkuts vilâyetinde yaşamaktadırlar. Nüfusları kesin olarak bilinmemekle birlikte 2.000 kişilik bir kabile olduktan tahmin edilmektedir. Şaman ve Türkçe konuşmaktadırlar.

Kumarı Türkleri
Şor'da yaşamaktadırlar, nüfusları 6 bin kişi civarındadır. Göktanrı dininde kalmışlardır.

Başkurt Türkleri
Rusya Federasyonu içerisinde, Avrupa kısmında Orta İdil bölgesinde yer alan Başkurtistan'ın batısında Tataristan Türk Cumhuriyeti yer almaktadır. Nüfusu 3.944.000 olan Başkurtistan Cumhuriyetinde yaşamaktadır., Gök Tanrı dininde kalmışlardır.

Çuvaş Türkleri
Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Volga nehrinin orta bölgesinde çok önemli su ve kara yolları üzerinde yer almaktadır.
Çuvaşistan'ın Başkenti Çeboksarı olup, nüfusu 1.839 bindir. 2 milyonun üzerindeki Federe Cumhuriyet olan Çuvaşistan, SSCB'nin dağılması üzerine 24 Ekim 1990 yılında bağımsızlığını ilân etmiş, ancak Rusya Federasyonu'nun baskısı üzerine 1991 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet olmuştur. Şamanizm de kalmışlardır

Hakaslar
Hakaseli Kuzey-Batı ve Batı’da Kemerova Bölgesi, Kuzey-Doğu ve Doğu’da Krasnoyarsk Eyaleti, Güney-Batı’da Altay Cumhuriyeti ve Güney-Doğu’da Tuva Cumhuriyeti ile ortak sınırlarla komşuluk etmektedir. 1991 tarihinde Hakaseli, Hakas Cumhuriyeti statüsüne kavuşmuştur. 25 Mayıs 1995 tarihinde Hakaseli’nde ilk defa Hakas Cumhuriyeti Anayasası kabul edilmiştir. Şaman dininde kalmışlardır

Saha Türkleri
Doğu Sibirya'da Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir Türk cumhuriyetidir. Ülkenin yüz ölçümü Türkiye'nin 4 katı büyüklüğündedir.
Nüfusu 1.2 milyon olan cumhuriyetin Başkenti Yakuts olan Saha Cumhuriyeti'nde yaşayan Saha Türkleri Şaman olup, Müslümanlık yeni yeni yayılmaya başlamıştır

Tuva Türkleri
Orta Asya'da Sibirya'da Yenisey nehri boylarında Yukarı Yenisey havzasında yer almaktadır. Rusya, Hakas, Altay ve Moğolistan'la komşudur.
Tuva halkı Şaman olup, dili Türkçedir. 1940'lardan sonra Kril harfleri kullanmaya başlamışlardır.


Kundur Türkleri
Kafkasya'dan göç ederek İdil (Volga) nehri deltasında ve burada bulunan Astrahan şehrinde yaşamaktadırlar. Nogaylara yakın bir Türk boyu olup, nüfusları bilinmemektedir.

Mişer Türkleri
İdil-Ural Tatarlarının bir kolu olan Mişer Türkleri Tataristan ve Başkurtistan Özerk Cumhuriyeti ile bunlara komşu olan Udmurt, Mari Özerk Cumhuriyeti, Saratov ve Samarra bölgelerinde çoğunlukla yaşamaktadırlar, Şamandırlar

Soryatlar
Baykal gölü civarında yaşayan Türk topluluğudur. Dilleri Türkçenin Sayan Dilleri grubuna girmektedir. İnanç olarak ise ne Ortodoks ne de şamandırlar, ren geyiği avcılığı gibi çok eski Turan geleneklerini yaşatan bu halklar “Ata ruhlarını ve tabiat kuvvetlerini” kutsal sayan Animist kişilerdir.


Çulimler
Çulimler isimlerini Ob nehrinin kollarından biri olan Çulim ırmağından almaktadır. Çulimce, Hakasça ile akraba bir dildir. 18 yüz yılda Yenisey halkları ile Teleut ve Kırgızlarının karışımı sonucu oluştukları düşünülmektedir. Ciddi anlamda yok olma tehlikesinde bulunan Çulimler ve Çulim dili Türkçenin unutulmaya yüz tutan bir koludur. Şaman ve Gök Tanrı inancına inanmaktadırlar.

Gelecek Hafta:
Türklerin Eski Dinlerinden
Müslümanlığa taşıdığı
Ve İslamın yasakladığı şeyler..

Kaynaklar:
Dünya Dinler Tarihi
Yaşar ÇORUHLU- Türk Mitolojisinin Anahtarlar
Ü.Günay, H.Güngör: Türklerin Dini TarihiBu Haber 661 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI