Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / Hicri Yılbaşı
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:53
Bugün Yıl 1438, Aylardan Muharrem
İnsanlar ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek, zaman hesaplaması yapmışlar çeşitli dönemlerde çeşitli takvimler bulmuşlar ve kullanmışlardır.
Türklerin başlangıçta Orta Asya’da iken kullandıkları on iki hayvanlı bir takvimleri vardı


Bu 12 hayvanlı takviminde her yıla bir hayvan ismi verilir 12 aydan oluşurdu. Bu hayvanlar; sırasıyla sıçgan (sıçan), ud (sığır), bars (pars), tavışgan (tavşan), lu (ejderha), yılan (yılan), yunt (at), koy (koyun), bıçın (maymun), takuk (tavuk), it (it )ve tonguz (domuz) dur. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Moğollar tarafından kullanılmıştır, başlangıcı yoktur. 12 yılda bir devreder. Bu hayvanlar aynı zamanda o boyların totemidir yani simgesidir, kabilenin veya boy’un koruyucusu olarak kabul edilir.
Totem hayvanı kabile üyeleri tarafından avlanamaz, öldürülemez, ancak

Hicri Takvim
Türkler Müslüman olunca on iki hayvanlı takvimi bırakarak Hicri Takvimi kullanmaya başladılar. Hicri takvim 1925-1935 arasında gerçekleştirilen değişikliklerle saat, rakam sistemleri, ağırlık ve uzunluk ölçüleri, bayram ve tatil günlerinin düzenlenmesi ile birlikte kaldırıldı. Ocak 1926 yılının 1 Ocak gününden itibaren miladi takvim kullanıldı.

Hicri Takvim, Hz. Peygamber 'in 16 Temmuz 622 de Mekke'den Medine'ye hicretini tarih başlangıcı olarak alan takvimdir. Hicrî takvime İslâm takvimi de denir..Hz Ömer devrinde kullanmaya başlanılmıştır.
Medine'de İslam devletinin kurulmasından Hz. Ömer devrine kadar Müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekte idiler.
Bu, zaman zaman karışıklığa sebep oluyordu. Hz. Ömer bu karışıklığı gidermek amacıyla konuyu diğer sahabelerle istişare etti. Yılı belli olmayan vadesi Şaban ayı, diye kaydedilen bir senet Hz. Ömer’e getirilir, senette geçen Şaban ayının bu yıla mı, geçen yıla mı, yoksa gelecek yıla mı ait olduğu meselesi kesin olarak anlaşılmayınca senet ihtilafa sebep oldu ve konunun önemini ortaya çıkardı.
Sahabeler meseleyi görüşerek Hz. Ali takvimin hicretin başlangıç olsun önerisisni kabul etti. Ve Hicrî takvimin başlangıcı yani sıfır yılı 23 Temmuz 622 olarak tespit edildi. Hicret Hz Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği tarihtir. Hicrî yılın ilk ayı Muharrem ayı, son ayı Zilhicce’dir.
İşte biz simdi Hicri takvime göre Muharrem ayındayız, Hicri yıl i 1438 dir.

İslam dininde ibadetlerin takvime göre yapılması emredilmiştir. Bunun sebeplerinden biri, Ramazan ayıdır. Zira Ramazan ayı hicri aylardan olup, miladi seneye göre her yıl, 10-11 gün evvel başlamaktadır. Böylelikle 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmuş olmaktadır. Hicrî takvimin ayları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemâzielevvel, Cemâzielâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevvâl, Zilkade ve Zilhicce.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine kadar Hicri takvimi kullanmış, Tanzimat’tan sonra Hicri ve Rumi takvimler birlikte kullanılmaya başlanmış; ardından sadece Rumi takvim kullanılır olmuştu. Rumi takvimde Hicri takvimin biraz değiştirilmiş şeklidir.
Osmanlılar, diğer İslam devletlerinde olduğu gibi bütün işlerini Hicri tarih esasi üzerinde yürütüyorlardı. Daha sonraları bir takim, mali gerekçeler sebebiyle benzeri olan Rumi takvime geçilmiştir. Başlangıç tarihi M.S 594 tür. Mart ayı ile başlamaktadır.. Bu takvim Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar yürürlükte kalmıştır.
Bugün 12 Ekim 2016 Hicri Takvimde yıl 1438 aylardan Muharrem 11dir. Yani Hicri Yılbaşı gireli onbir gün olmuştur. Hicri Yılbaşı 1 Ekim e rastlayan Muharrem ayının biridir.

Halen Kullandığımız
Miladi Takvim
Milad doğum demektir. Hz İsa’nın doğduğu yıl sıfır yılı takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bundan önceki zamanlara milattan Önce MÖ, sonraki zamanlar için de MS, milattan sonra terimini kullanırız.
Hz. İsa'nın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul eden takvim de
bir yıl 365 gün 6 saat tır, 6 saatlik fark her dört yılda bir gün eder bu bir günlük süre, yirmi sekiz gün süren Şubat ayına ilâve edilmiş ve böylece her dört yılda bir Şubat ayının yirmi dokuz gün sürdüğü kabul edilmiştir.
. Ayrıca her yıl ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere dört mevsime ve 12 aya ayrılmış, elli iki haftaya bölünmüştür.
Türkiye'de Miladi Takvimi İlk olarak Osmanlı devletinde İttihat ve Terakki partisi zamanında Takvim-i Garbi ismiyle 1917'de kullanılmış Cumhuriyetin kurulmasıyla gerçekleştirilen devrimler sırasında resmen kabul edilmiştir.

Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve hicri 61/milâdi 680 yılı Muharrem ayının onuncu cuma gününde vuku bulan Hz. Hüseyin'in şehadeti meselesinden dolayı Şiilerce o gün matem günü sayılmıştır.

Hicri Yılbaşının Aşure günü ile ilgisi
Hicri yılbaşının ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde, tarihte pek çok önemli olayın meydana gelmiştir.. Bunlar arasında şu olayları saymak mümkündür:
Nuh'un gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturması bu güne rastlar. Bilindiği gibi bu olay, Hz. Nuh'a inananların bir gemi vasıtasıyla kurtulduğu ve inkarcıların da bütünüyle yok olup gittiği bir olay olmuştu.
Bunun yanında, Hz. Adem'in tevbesi,
Hz. İbrahim'in ateşten kurtulması ve
Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması
Hz. Musanın Kızızldenizi yarması
Hz İsanın göğe yükselmesi
Hz Hüsyinin Kerbeleda şehit edilmesi
Bugün Bu ayda yalnız bu aya mahsusolmak üzerere bu ayda vuku bulmuş olaların anısısna aşure diye bir çorba veya tatlı yapılır.


Kaynaklar:
Prof. Dr. İlhami Durmuş, "Eski Türklerde Zaman ve Takvimler",
Yavuz Unat, "İslâm'da ve Türklerde Zaman ve Takvim"
Hayrullah Örs “Yeni Türkiye'de İslamlık”Bu Haber 546 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI