Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / TARİHTE ÜNYE’DE YAŞAMIŞ ULUS VE KAVİMLER (5) Kalipler-Musonikler-Driller ve Tibare
21 Kasım 2016 Pazartesi 09:01
M.Ö. 400 yılında Doğu Karadeniz’de yaşamış bu kavimlerin hiç biri Yunan asıllı değillerdir. Karadeniz’e Orta Asya ve Kafkasya’dan geldikleri varsayılmaktadır.
Bu konu, Pazartesi günleri bu sayfada yeni başladığımız tarih dizimiz olan TARİHTE ÜNYE’DE YAŞAMIŞ ULUS VE KAVİMLER adlı seri yazımızda ara bir konudur..
Ünye’nin bu güne kadar yazılmış bir tarihi yoktu. Yaptığımız bu çalışma, daha iyisi yapılana kadar bir boşluğu doldurmak amaçlıdır. Bir gün gelecek yeni kuşak araştırmacılar bu temel bilgileri bulacak ve daha iyilerini yazacaklardır..

KALİBİYA-HALİBİYA- ALİBİYA
Ünye’de yeni yapılan beş yıldızlı büyük turistik otele KALİBİYA adı verilmiştir.
Kalipler Ünye ve civarında yaşamış ve yöreye sonradan gelen kendinden büyük kavimler içinde erimiş bugün hiçbir izi bulunmayan bir topluluktur. KALİBİYA, Halibiya, Alibiya bu yörenin milattan önceki adıdır, hatta Ünye’nin eski isimlerinden biri de “Alibe” dir.
Amasyalı tarihçi Stroban (M.Ö 400) Ünye'de demirci Kalip kavminin yaşadığını belirtmektedir. Bölgenin yaşayan diğer kavimleri, Tiberenler, Mosinoiklerdir, bu kavimlerin bakır, kalay ve demiri işlemeye başlamaları, bölge halkının yaşam ve uygarlık düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmuştur.


Bir başka yerde de Kalipler hakkında şu bilgiler vardır:
İmparator II ci John zamanında (1280-1297) Ünye (Halibiya) yöresini ele geçiren Türklerin Sinop Çepnileri olabileceği düşünülmektedir.
Yunan tarihçisi Ksenophon'nun “Onbinlerin Ricatı” yeni adıyla “Onbinlerin Dönüşü”, adlı eserine göre. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde, M.Ö.400 yılında Sinope (Sinop) ve Kerasos'tan (Giresun) sonra doğuda çoruh ırmağının ağzına değin uzanan kıyı kesiminde Khalib, Tibaren, Tabal, Makron (yada Tzan) Behir, Bizer, Ekehir, Muşki (Moskoi) Mosinek, Kokon, Mariandin diye anılan topluluklar yaşıyordu.
Kaynak:http://www.ordudefterdarligi.gov.tr/ilimiz/ordu_tarih.htm

Kumlardan Demir
Timur’a elçi tayin edildikten sonra, 1404 yılında yolculuğunun güzergahında olan Ünye’den geçen RUY GONZALES DE CLAVİJO anılarında Ünye civarına denize yakın olan bir köyde, birkaç nalbant dükkanı bulunduğunu, olasılıkla bu nalbantların denizin getirdiği siyah kum tanelerinden demir elde ettiklerini yazmış, demir ve çelikle ilgisinden dolayı bölgeye Chalybia dendiğini açıklamış ve Kalipler, demiri işleyen ilk kavimdir demiştir...
Yine seyyah Hamilton’da Ünye’yi ziyaretinde Haliplerin sahildeki kumlardan kireç taşı kullanarak demir elde ettiklerini, arkeolog Antoni Bryer ve Davit Winfield de çalışmalarında, Ünye ve Halibiya bölgesinden, Haliplerden söz ederler. Kaynak: İrfan Işık

MÖ 800 de Karadeniz sahillerinde deniz kavimlerinin öküz arabalarıyla gelerek her yeri ateşe verdikleri günlerde yok olan uluslardan arta kalanların, çoğalarak çok ilkel, küçük topluluklar oluşturdukları, M.Ö. 600 yılından sonra Karadeniz sahillerinde kolonileşmek isteyen İonlara mani olmağa çalışan, topluluklarından biri de Haliplerdi.
Ve ancak M.Ö. 400 yıllarında geliştirdikleri arıtma sistemiyle demiri işleyip dış satım yoluyla Perslere, Yunan kolonilerine daha sonra da Pontos’lulara, Roma’ya satmışlardı. Terme’den Bolaman’a kadar olan küçücük bölgeye adlarını vermişlerdi. Kaynak: İrfan Işık
Bu zaman Ünye’nin güneyden gelen Yunan asıllı denizcilerin Ünye’yi kurdukları yıllardı. Ünye’den başka Karadeniz’de Sinop’tan başlayarak bir çok ticari amaçlı yerleşim yeri kurmuşlardı. Buralardan aldıkları ürünleri Akdeniz ülkelerine satıyorlardı. Tarih bu ticari kolonileşme sürecini Ünye’nin kuruluşu kabul eder.
Fakat bu yıllarda Terme’den Bolaman’a kadar olan şeritte Kalipler vardı ve bölgeye KALİBİYA denilmekteydi, Ünye’nin adı da Alibe idi.

Ksenofon’un Anabasis adlı eserinde anlattığı “Onbinlerin Dönüşü”, o zamanki Doğu Karadeniz halkı ve kültüründen halklarından bilgiler vermesiyle öneml bir kaynaktır.
M.Ö. 400 yıllarında, Pers İmparatorluğu’nun başına geçmek için kardeşi ile savaşan Keyhüsrev’i desteklemek amacıyla 13.000 kişilik paralı bir Yunan ordusu getirtilir.
Savaşın kaybedilmesi ve büyük komutanlarının ölmesiyle başsız kalan bu ordu, Ksenofon’la birlikte Erzurum üzerinden Trabzon’a inmiştir. Buradan Ordu’dan gemilerle ve bir kısmı da yaya Ünye’den geçerek Sinop’a ve oradan gemilerle Trakya’ya ulaştıklarında geri dönenler sadece 6.000 kadardır.
Bu yolculuğun yazarı olan ünlü tarih yazarı Ksenofon’un tespitlerine göre; Doğu Karadeniz’de M.Ö.400 yıllarında; Haldiler, Halibler, Makronlar, Mosinekler, Tibarenler, Kolhlar ve Driller gibi kabileler yaşamaktadır, her birinin farklı dili olan bu kabilelerle ancak tercüman aracılığıyla konuşabilmiştir.

KALİBLER
Bir başka kaynakta ise şu bilgiler vardır:
Kalipler, milâttan yüzlerce yıl önce, Asya’dan Anadolu’ya göçerek, Hitit Devleti’nden ayrı, müstakil bir topluluk halinde yaşamakta idiler. Karadeniz’in güney kıyılarında, M.Ö. VII. Yüzyıl’da yerleştikleri için, bu bölgeye KALİBYA adı verilmiştir. Kalibler, demircilikte ustalıklarıyla tanınmışlardır. Çeliği de onlar bulmuşlardı.» Kaynak Aydınlık Ufuklar sitesi
Chalybia, genelde, Thermodon (Terme Irmağı) Nehri ile Jason (Yason) Burnu arasında bulunan, yaklaşık 70 km genişliğinde ve 30 km derinliğinde bir alan olarak tanımlanmaktadır.
Alt eteklerinde çoğunlukla ağaçlık alanlar bulunmakta, Doğu’ya gittikçe daha yoğun bir nüfus görülmektedir. Güney’e doğru gittikçe, Batı’dan Doğu’ya uzanan Pontus Dağları’nın yüksek kesimlerindeki yaylalar nedeniyle ormanlar ve sürekli oturulan köyler yer almaktadır.
Kaynak: Aydınlık Ufuklar Sitesi

1835-42 yılları arasında Osmanlı ülkesini gezen, “Küçük Asya Araştırmaları, Pontus ve Ermenistan” (1842) isimli eserde Hamilton, Haliplerin sahildeki kumlardan kireç taşı kullanılarak demir elde ettiklerini yazar.
İngiliz arkeologlar Anthony Bryer ve David Winfield’in Ünye ve Kalibya Bölgesi’ne değindikleri çalışmalarında demir madeninden ve Haliplerden söz ederler.

GELECEK HAFTA:
Orta Asya’dan Gelen
Türk KimmerlerBu Haber 834 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI