Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / TARİHTE ÜNYE'DE YAŞAMIŞ ULUS VE KAVİMLER (6) Tarihte İlk Mezar Taşı Kullanan Ulus
28 Kasım 2016 Pazartesi 09:05
Türklerin ataları kabul edilen Kimmerler yazılı tarihin bize aktardığı Ünye ve çevresine yerleşmiş ikinci Türk topluluğudur. İlk yerleşenler yine Türklerin ataları kabul edilen Kaşgalardır.
Ünye’yi kurdukları iddia edilen Yunan asıllı Miletlilerin Ünye’ye yerleşmeleri ile aynı dönemlerde Kafkasya ve Hazar Denizi arasındaki “Kimmeriya” denen bölgede yaşamakta olan Hazar ve Kıpçak Türklerinin ataları olan "Kimmerler" aynı soydan gelen İskitlerin istilasına uğradılar. İskit Türkleri M.Ö. 720 yılında Kimmerler’i Karadeniz’e doğru sürdüler.
Sarı saçlı, kumral, mavi gözlü Kuman tipinde olan Kimmerlerin Karadeniz boyuna yayılarak yerleşmeleriyle Ünye’yi de içerisine alan bölgeye ikinci kez Türkler gelmiş oldu. Yani o yıllarda Karadeniz’de yalnız Yunan asıllı halklar yoktu Türk ve Kafkas halkları da gelmişlerdi. Hatta Kimmerler Yunan asıllı Miletlilerin Karadeniz boyunca ticari koloniler kurmasında onlara engel olmaya çalışmışlardır.

Gimiroi - Kimmeroi- Kimmerler
Hititlerin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Ünye Friglerin hakimiyetine girmişti, Frigleri önceki hafta yazdık, coğrafyacı Strabon'a göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadolu'ya gelmelerinden önce “Brigler” olarak anılıyorlardı..
Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerler, Frigleri ortadan kaldırmışlar ve Ünye civarı Kimmerler’in hakimiyetine geçmiştir.. Prof. Dr. Taner Tarhan, "Kimmerler Eskiçağ'daki "Türk Kültür Tarihi"nin, ilk temsilcileridir, adları günümüze kadar ulaşmış olan ilk Türkler ve ilk Türk devletidir” demektedir. Antik Grek kaynakları onlara Kymerio demiştir..
Kimmerler Giresun- Amasra arası yerleştiler ve Sinop’u başkent yaptılar. Daha sonra batı'da Heraklia Pontika (Karadeniz Ereğlisi), Doğu'da ise Amisos (Samsun) Onea (Ünye) Kotyora (Ordu) Krezus (Giresun) Trapezos'a (Trabzon) kadar kıyı bölgesinde yayıldılar.
Bu aynı zamanda Egeli Yunanlı bir halk olan Miletlerin de gelerek buralarda yerleştikleri ve ticaret kolonileri kurduğu yıllardır.
Kimmerler, korkusuz ve cesur savaşçılar olarak ün salmışlardır. Çok iyi kılıç kullanırlar, ok atma ve balta kullanma da ustaydılar. Düzenli bir devlet kuramadıkları için zaman içinde güçlerini yitirmeye başladılar. Önderleri Dugdamme’nin bir savaşta ölmesi, üzerine Lidya Kralı Alyattes tarafından M.Ö. 595’te büyük bir yenilgiye uğratılarak dağıldılar.

Kimmerler Türklerin Atası mı?
Asurluların Gimirai dediği ve Tevrat’da da Gimiraya, Antik Grek kaynaklarında Kymerio olarak geçen Kimmerlerin Türk kökenli olduğu iddialar arasındadır.
Hazar Türklerinin Hakanları da kendi atalarını sırasıyla “Nuh-Yafes-Kimmer-Togarma” şeklinde göstermişlerdir. Kimmer’ in oğlu Togarma ise bütün Türklerin atası sayılmaktadır. Kimmerlerin Karadeniz Bölgesindeki varlığını gösteren arkeolojik ve filolojik kanıtlar mevcuttur.
Ünye'de bulunan gümüş bir kap arkeolog Ord. Prof. Dr.Ekrem Akurgal tarafından Kimmer sanatının son eserlerinden biri olarak nitelendirilmiştir..

Kimmerler, Tunç Çağının yaşandığı M.Ö. 3000 – 1000 Yılları arasında yaşamış, derin kültürel miraslar bırakmış, günümüzde efsane ve masal karakterlerine konu olmuşlardır..
Tarihte Ünye ve Terme civarında yaşadıkları söylenen Amazon kadınlarının da Kimmerler olduğu artık bilinen bir gerçektir.
Amazon Kadınları, katıldıkları savaşlarda üç düşman öldürmeden evlenememekte, çok iyi ok kullanan bu savaşçılar daha iyi ok atabilmek için sağ göğüslerini keserlerdi.

Kimmerler’in Dili
Kimmerler İskitler'in diline yakın bir dil konuşmakta idiler, çünkü dil ve ırk olarak aynı kökenden geliyorlardı. Ele geçen bilgilere göre fiiller Türkçe'dir, Orta Asya Türk lehçelerinde halen kullanılmaktadır. (anira, onamak), (arat oturmak) (daldu, doldurmak) (dut, dutmak) (götürürmek götürmek) (kappika kapama) (katzavana, kazımak) (kutta, katmak); gibi
Kimmerlerin ölülerini kayalara oyulmuş mezarlara ve tümülüslere gömerlerdi. Bir mezar odasının üstüne taş veya toprak yığılarak yapılan yapay tepeciklere kurgan veya tümülüs adı verilirdi.
Tarihte ilk meza rtaşı Kimmerler tarafından kullanılmıştır..
Kimmerler’den sonra Ünye’ye Lidyalılar hakim olmuş onların peşinden Persler, (İranlılar), Helenler (Yunanlılar) Pontus, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gelmişlerdir.

Türk Kimmerler
Kimmerler hakkında Türk Kimmerler / Kimmerya adlı bir kitap yazan Ahmet Haldun terzioğlu kitabının tanıtım bilgilerinde şunları yazmaktadır.
Kimmerler, tarihçilerin Proto-Türkler olarak tanımladıkları, Ural - Altay kökenli ulusların, batı kolunu oluşturan Türklerdir. M.Ö. 2300 yıllarından itibaren yaşadıklarını gösteren, varlıklarını kanıtlayan bilgiler ve eserler bırakmışlardır.
Ulaştıkları medeniyet seviyesi ile bronz çağının aşılmasına, demir çağının başlamasına öncülük etmişlerdir. Kurdukları devletin adı Kırım’dı, Kırım adı, Kimmerlerden gelmektedir.

Arkeolog H. T. Okutan'a göre Kimmerler'e ait yapıtlara Şebinkarahisar'da rastlanmaktadır. Bazı yer adları Kimmerlerden kalmıştır. Tarih sahnesinden çekildikleri halde yüzyıllarca devam etmiş ve kullanılmıştır. Trabzon’daki Kimmerus Dağı Batı Anadoludaki Kimmer Boğazı, Kimmeris ,Kimmerikum, Kimmerika gibi.
Amerikalı yazar Robert Ervin Howard tarafından yaratılmış çizgi roman kahramanı olan Barbar Kimmeryalı Conan ‘ın serüvenleri tüm dünyada yayınlanmış ve insanlarda Kimmerler hakkında merak ve ilgi uyandırmıştır.
Belki Conan geçmişte Ünye’de yaşamıştı.

Gelecek Hafta:
LİDYALILAR

Kaynaklar:
DURMUŞ İlhami Anadolu’ da Kimmerler ve İskitler Türk Tarih Kurumu
Gökhan Tok, “Ölülerin Anlattığı Tarih”
Belkıs Dinçol, “Eski Doğu’da İnsanın Yaradılışı.Bu Haber 871 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI