Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / TARİH BOYUNCA ÜNYE’DE YAŞAMIŞ ULUSLAR VE KAVİMLER (11) Doğu Roma-Bizans (2)
3 Ocak 2017 Salı 10:28
Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye ayrılınca Ünye Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Bu dönemde Orta Karadeniz’de ve dolayısı ile Ünye’de çeşitli dinlere inanan her ulustan insanlar yaşıyorlardı
M.Ö. 63 yılında Romalı General Pompei’nin Pontus İmparatorluğunu yenmesi sonucunda Karadeniz bölgesi Roma İmparatorluğuna bağlandı.
Tarihin en uzun süreli devleti olan Roma, MÖ 753'de kuruldu ve MS 395'de, batı ve doğu olarak ikiye ayrıldı.
General Pompei Ünye Kalesi de dahil Mitridatın Karadenizdeki bütün kalelerindeki hazine ve silahları alarak kalelerin dehlizlerini büyük kayalarla kapattı.

Bu bölümde Doğu Roma İmparatorluğu ve bu zamanda ortaya çıkan tek Tanrılı bir din olan Hristiyanlığa ve onun peygamberi Hz. İsa’ya bakacağız.
Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye ayrılınca Ünye Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Bu dönemde Orta Karadeniz’de ve dolayısı ile Ünye’de çeşitli dinlere inanan her ulustan insan vardı, Ortaasya Türk kökenli kavimler, İranlılar, Kafkas kavimleri, Yunanlılar Gürcüler, Lazlar İmparatorluğun vatandaşları idiler her biri ayrı bir dine inanıyorlardı, konuştukları dil Yunanca idi. .

Doğu Roma
İmparatorluğu-
Bizans (395-1453)[
Batı Roma İmparatorluğu'nun MS 476 da yıkılmasına karşılık Doğu Roma 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Konstantinopolis'i (İstanbul) fethetmesine kadar yaşadı. (Kaynak: Vikipedia)
Doğu Roma İmparatorluğu’na başkentlerinin Bizans (İstanbul) olması nedeniyle Bizans İmparatorluğu da denilmiştir. Bizans, İstanbul’un Yunanca adıdır.
Doğu Roma yani Bizans, yeni bir dinin peygamberi olan Hz İsa’nın doğumuna kadar içinde barındırdığı her ulusun ve kavmin bir dini vardı, kimi Şamanizm, kimi Zerdüşt kimi Musevi, kimi putperest ti.
Tarih Sıfır yılına geldiğinde Filistin’de babasız bir çocuk dünyaya geldi.


Hz. İsa Doğdu
Yıl sıfır.
Batılı tarihçiler Hz. İsa’yı Filistin’de doğdu, 33 yıl yaşadı ve MS.28’lerde göğe kaldırıldı diye yazar. Günümüzde kullandığımız takvimin başlangıcı olan sıfır yılı Hz. İsa’nın doğduğu yıldır.
Hz. İsa’nın doğduğu geceye Christmas veya Noel adı verilmiştir. Christ, Hz. İsa’nın Yunanca ismidir, Fransızca ismi Noel’dir.
Hz. İsa ile ilgili mucizelerden biri, annesi Hz. Meryem'in ona hamile kalma şeklidir. Kuran'da bu konuyla ilgili pek çok detay verilmekte ve Meryem Suresi'nde Cebrail'in Meryem'e görünmesi anlatılmaktadır.
Cebrail Meryem'e hamile kaldığını müjdelemiştir. Hz. İsa bir babası olmadan dünyaya gelmiştir.
Cebrail'in kendisine hamile kaldığını müjdelemesinden sonra Allah bu dönemde de Meryem'i koruması altına almış, psikolojik, fiziksel açıdan ihtiyacı olabilecek her türlü imkanı onun için yaratmıştır. Onu ıssız bir bölgeye yerleştirerek, bu durumu kavrayamayacak insanların verebilecekleri her türlü zararı önlemiştir. (Kaynak: Kur’an, Meryem Suresi, 20- 22), (Al-i İmran Suresi,) (Enbiya Suresi, 156-157) (Enbiya Suresi, 91)

Çarmıha Geriliş
Romalılara göre İsa, milattan sonra 33 yılında çarmıha gerilmiştir. Çarmıha gerilmesinin nedeni dini ve sosyaldir. Hz. İsa Musevi ve diğer tüm dinlerde yaşayanların yanlış yolda olduklarını sürekli söyler. Bu durum huzursuzluk yaratır. İnsanların bir kısmı ona inanır. Roma imparatorluğuna karşı İsa'nın ayaklanma çıkaracağı bilgisi verilir. Bunun üzerine İsa ölüme mahkum edilir. Roma İmparatorluğu vatandaşı olmayanlar çarmıha gerilerek öldürülür.
Kur’an, Hz. İsa’nın öldürüldüğünü ve çarmıha gerildiği tezini reddetmektedir. O öldürülmemiş, çarmıha gerilmemiştir. Allah onu kendi katına yüceltmiş ve yükseltmiştir (Nisâ Suresi157-158)

Kuran’da olay şöyle anlatılır:
Hz. İsa için, Kuran'da çok açık bir ifadeyle, "Onu öldürmediler ve asmadılar ifadesi kullanılarak hiçbir öldürme şekliyle öldürülmediği vurgulanmaktadır. Hz. İsa'nın bir benzerinin gösterildiği ve onun Allah katına yükseltildiği bildirilmektedir. Al-i İmran Suresi'nde onu Kendi katına yükselteceği bildirilmiştir. İslam bilginlerine göre de, çarmıha gerilerek öldürülen kişi Hz İsa’ya benzeyen birisidir. (Kaynak: See more at: http://www.kitabimukaddes.com/incilde-ve-kuranda-carmih.html#sthash.4rjzX7Ep.dpuf)

Yaşamı ve Soyu
H. İsa, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Roma İmparatorluğu'na bağlı olan Filistin’de Nasaret kasabasında dünyaya gelmiştir. Kendisinin, soyunun ve müritlerinin Aramice konuştuğu, bunun yanında İbranice ve Yunanca'yı da anladığı ifade edilir. Hz. İsa Musevi bir toplumda doğup büyüdüğü halde, Museviler tarafından sahte peygamber kabul edilir.. (Kaynak Vikipedia)
Hıristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa, Yahûdilerin şikâyeti üzerine, Romalılar tarafından çarmıha gerilmiş ve haç’ta ölmüştür. Gömülmesinden üç gün sonra dirilmiş, havârilerine görünmüş, onlarla yemek yemiş ve sonunda göğe yükselerek Allah’ın yanına çıkmıştır.
Kıyâmetten önce dünyaya gelecek, dünyayı sulh ve adâletle dolduracak, kendisine inanmayanlardan öç alacak ve saltanatı ebedî olarak sürecektir Kaynak: İncil, (Korintoslulara 1. Mektup, 15/22 vd.).

Yeni Din Sorunu
Roma İmparatorluğu yeni dinle sorunlar yaşayacak ve sonunda onu diğer dinler gibi resmen kabul etmek zorunda kalacaktır.
İmparatorluğun bu köşesinde de yani Ünye’de de insanlar bu yeni dine geçecek ve bir daha geri dönmeyeceklerdir. Ortaasyadan gelen Türk kavimleri, İranlı Zerdüşt ve Ateşperestler, Putperesler, Şamanlar, yüzyıllar içinde Hristiyan olacaklardır.
Yine yüzyıllar içinde ana kimlikler unutulacaklar Yunan dili ve alfabesi ile okuyup yazan Rum- Romeika (Roma Vatandaşı) diye halk oluşacaktır. Bunlar günümüze kadar gelecek, son kalanların Hristiyan olanlarını 1924 yılında Lozan Anlaşması gereği Yunanistan’a gönderecektik.
Şimdi az bir miktarda Rize ve Trabzon taraflarında yaşayan birkaç Müslüman Rum kalmıştır.
Hz. İsa’nın doğumundan 571 sene sonra Arabistan’da Hz. Muhammet dünyaya gelecek ve Müslümanlık dini ortaya çıkacaktır.
Gelecek:
Ünye, Doğu Roma ve Hz. İsa.


Bu Haber 668 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI