Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / TARİHİN SAKLADIĞI SIRLAR: *23 Göktanrı İnançları
22 Ocak 2018 Pazartesi 08:38
Anadolu’da bugün halen doğum olaylarında Türklerin Orta Asya’da Müslüman olmadan önceki dinleri olan Gök Tanrı ve Şamanizm inancından gelen adetler ve ritüeller halen canlı olarak yaşamaktadır.
Türkler Müslümanlıkla 650 yıllarında tanıştılar, Müslümanlığa geçmeleri 400 yıldan fazla sürdü. Bizim içinde olduğumuz Oğuz Türkleri 1000 - 1100 yıllarında Müslüman oldular. 1071 de Malazgirt Savaşında daha İslam’a geçmemiş Türk boyları vardı. Türklerin tamamen Müslüman olmaları 1300 yıllarına kadar sürdü.
Fakat halen bu süreçte Müslüman olmayan Türkler vardır. Bunlardan Moldovya’da Gagauz Özerk Bölgesinde yaşayan Oğuz Türklerinden Gagauz-Gökoğuz Türkleri Hristiyandırlar, konuştukları Türkçe Türkiye Türkçesine en yakın dildir. Litvanya da yaşayan Hazar Türkleri Musevidirler, Orta Asya’da kalan Altay, Tuva gibi Türk boyları halen Şamanizm dininde kalmışlardır. Çin’de Uygur Özerk Bilgesinde yaşayan Uygur Türklerinin bir bölümü Budisttirler, dilleri yine bize en yakın dildir.
Anadoluyu yurt edinen Türklerde aradan bin yıldan fazla geçmesine rağmen bile bugün halen yaşayan eski dinden gelen yüzlerce öge vardır. Biz bunları İslamiyet’te varmış gibi biliriz, İslamiyet bunları kabul etmez ve yasaklar, Bu günde bu inançların doğumla ilgili bölümlerine bakacağız..

Anadolu’da doğumla ilgili
Eski dinden gelen adetler:
Eski dinimiz olan Göktanrı İnancından getirdiğimiz bugün doğumda ve ölümde halen yaşayan ve uygulanan şeyler vardır. Bugünkü konumuz bunlardan doğumla ilgili olanlarıdır. Anadolu’da halen doğum olayında Göktanrı İnancı ve Şamanizm kökenli bu inançlara sıkça rastlanmaktadır.

Doğu Karadeniz bölgesinde
doğum öncesi Göktanrı inançları
Giresun'da çocuğun beşiğinin münasip yerine kömür ve kül torbacıkları asılır. Kömürün ve külün çocuğu kötü ruhlardan koruduklarına inanılır.
Ordu'da ocaktan alınan kül bir torbaya konarak çocuğun beşiğine asıldığında çocuk al basmasına karşı korunur.
Rize'de kırklı çocuğun yanına girenlerin ellerini demir zincire sürerler bunda demirin koruyucu gücü ile ilgili eski Tük inançlarının izleri vardır.
Trabzon'da cenaze yeni doğan çocuğun evinin yakınında taşınmaz.
Ordu'da kırkı çıkmamış bebeği loğusa kadın ziyaret edince bebeği al basmaması için yukarı kaldırırlar.
Bu uygulamaların temelinde koruyucu, kurtarıcı en büyük gücün gökte, yukarıda olması inancı vardır. Gök tanrı inancında Tanrı gökte bulunmaktadır.

Çocuğu Olmayanlar
Bazı mekanların kutsiyetinden yararlanmak için buralar ziyaret edilir ve çocuğu olmayanların çocuğu olacağına inanılır. Bunun derinliklerinde Türklerin eski inançlarının izleri vardır. Kısırlığın giderilmesi için, mezarlardan yardım bekleme inanışı da eski Tük Göktanrı inancına dayanmaktadır.
Trabzon'un Şalpazarı bölgesinde çocuğu olmayan kadınlar Sis dağındaki Hâl Evliyası'na giderler. Evliyanın mezarının çevresi taşlarla çevrilidir. Çocuğu olmayan gelin önce abdest alır, namaz kılar, sonra mezarın yanında yatar ve elini taşların altındaki deliklerden birine sokarak bir avuç toprak çıkartır.

Hamilelik Dönemi
Hamileliğin önemli konularından birisini de çocuğun cinsiyetiyle ilgili yapılan yorumlardır.Anadolu’da konuyla ilgili olarak, kadının fiziksel görünümüne, yediklerine , davranışlarını dikkate alınarak çeşitli yorumlar yapılmaktadır..
Kadının hamile kaldığı andan itibaren çocuğun annenin tüm davranışlarından etkileneceği bilimsel olarak kanıtlanmış olup, bu konuyla ilgili olarak eski Türklerde çok yaygın olan inanış sistemi aynen günümüze gelmiştir..Hamile kadın, ayıya, maymuna, deveye bakmaz, balık, tavşan, paça, kelle yemez, sakız çiğnemez, cenazeye gitmez..

Doğum Öncesi İnançları
Hamile kadına, bebeğini kolay dünyaya getirsin diye kocasının ayakkabısına su doldurulup içirilir. Hamile kadın, un eleyen birine bakarsa bebeğinin beyaz olacağına inanılır..
Hamile kadının doğum sancıları başladığında elmayı dişletip bıraktırılır. Hamilenin dişlediği bu elma bebeği olmayan bir kadına verilir ve yemesi sağlanırsa onunda bebeği olacağına inanılır. H. A. Başal..

Al basması
Bin seneden beri Müslüman olmuş Türklerde hâlâ İslam öncesi inançlarının izleri arasında en önemlilerinden birisi “Al Basması” inancıdır. Göktanrı inancına göre al basmasının nedeni “Alkarısı” denen kötü bir ruhtur. “Alkarısı” tüfek sesinden, demirden ve kırmızı renkten korktuğundan ondan korunmak için loğusanın başına al kurdela ya da yazma bağlanır, kırmızı altın takılır, loğusaya kırmızı şeker hediye götürülür, kırmızı renkli loğusa şerbeti içirilir..
Anadolu’nun bazı bölgelerinde, ye¬ni doğum yapmış loğusa kadınlara görü¬nen, onların korkmasına, neden olan kötü bir cin vardır. Bu cin yeni doğmuş bebeklere de zarar verir. Bu cinin değişik adları ol¬masına rağmen al karısı ve al basması adı en yaygın olanlarıdır. Erzurum’da, Alkarısı, Malatya’da, Hıbilik, Bingöl’de Kapoz, Elazığ’da Hafdar, Gaziantep’de Tepegöz adıyla da bi¬linmektedir.

Kırklama
Doğumdan kırk gün sonra çocuğu ve anneyi arıtmak, topluma katılmalarını sağlamak ve hastalıklardan, uğursuzluklardan korumak amacıyla “Kırklama” (Kırk Çıkarma) yapılır.
Kırklama’da vücut yıkandıktan önce ya da sonra su baştan aşağı dökülür. Suyun içine altın, gümüş yüzük, küpe, anahtar, ustura, yumurta, kırk adet arpa ya da buğday, çakıl taşı, fasulye, fındık, demir anahtar, tespih gibi şeyler konabilir.

Ad verme
Eski Türkler arasında çocuklara ad verilmesinde bazı konulara önem verilirdi. Çocukları yaşamayan aileler, yeni doğan çocuklarını, çocukları ölmeyen bir aileye para karşılığı satıp bir süre sonra geri alırlardı.
Bu çocuklara Satı, Satılmış, Satıbal, Satılgan, Satkın gibi adlar verilirdi. Çocuğun uzun ömürlü olması için Tokta, Toktamış, Yaşar, Durmuş, Dursun, Durdu, Temel, adları verilirdi. Kaynak: Prof. Dr. Murat Yurdakök

Doğum Sonrası
Bebeği Tuzlama töreni
‘Tuzlama töreni’ doğumdan hemen sonra birkaç saat içinde gerçekleştirilir. Kimisine göre bebek ‘ter kokmasın’ diye, kimisine göre ise ‘beyaz tenli olsun’ diye yapılan bu törende bebeğin üzerine tuz serpilir. Ardından kara bir kalemle bebeğin ‘kaşı çekilir’ ve alnının ortasında nazar değmesin diye çivit mavisiyle mavi bir leke yapılır.

Doğum Sonrası
Yeni doğan bebek yirmi günlük olduğu zaman, bebeğin yıkanacağı suyun içine yumurta kabuğu ve herhangi birisinin altın yüzüğü konulur ve kırk defa su dökülür. Anne ve bebek bu suyla yıkanır.
Bebeğin göbeği düştükten sonra okul bahçesine gömülürse çocuğun okumuş, cami bahçesine gömülürse çocuk imanlı, evin bahçesine gömülürse çocuk evcil olurmuş Bebeğin göbeği evde kalırsa büyüyünce evine bağlı, dışarı çıkmak istemeyen biri olur.
Bebeğe ilk gittiği yerde, evlerine dönerlerken hırsız olmasın diye yumurta, kısmetli olsun diye ekmek verilir. Bebek ilk kırk gün korkmaması için dışarıya çıkarılmaz. Bebek sabırlı olsun diye doğduktan sonra üç vakte kadar süt verilmez. Kaynak: Handan Asûde Başal Uludağ Üniversitesi
Gelecek hafta. Ölümde Anadolu da Göktanrı ve Şamanizm İzleri

Kaynaklar ve alıntı:
Handan Asude Başal, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Yurakök


Bu Haber 1345 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : Kırk basması Tarih : 27 Ocak 2018 / Pazar Üye Adı :yaşar Kalafat
Al Ruhu/al karısı ile Al basması arasındaki bağıntının bir boyu da Al ocağıdır. Al Karısı yakalanır yakasına iğne takılır ise Al Ocağı olur. Al ruhunun zararından korunmak için Al Ocağı'na gidilir. Al renk kızıl renk ve Alevi, kızılbaş arasında önemli bağ vardır. Alevilik şamanizm ile İslamiyetin bazı konular bakımından sentezi konumundadır, denilebilir. Al karısından kırklı bebeğin ve kırklı annenin korunması için al renkli giysilerden yararlanılırken, al ocağından alınmış al karısının elinin değdiği kumaş parçası da koruyucu olur. Sadece kırklı anne ve kırklı bebekler birbirlerini basmazlar kırklı ölü, kırklı hayvan eti kırklı bitki de kırklı kadını basabilir. hatta tabanca gibi silahlar toplu paralar da kırklı kadını basabilirler. Özetle kıkr basması nebadat, hayvanat, insanat arasında olabildiği gibi cemadat, cansız bilinenler arasında da olabilir
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI