Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
YAŞAR KARADUMAN / TARİHİN SAKLADIĞI SIRLAR: *28 Osmanlıda Yahudiler
26 Şubat 2018 Pazartesi 08:43
Ayrı Giyinmek Zorunda İdiler Osmanlıda giyim, büyük bir önem taşıyordu. Fermanlarda Müslüman olmayanların yeşil ve beyaz renk giymeleri kesinlikle yasak ediliyordu.
Osmanlı’da Müslüman olmayanların yaşayış biçimleri Müslümanlardan ayrılmış ve bunların Müslümanlara benzememeleri konusuna önem verilmiştir.
Türklerin Müslüman olmayanlara olan üstünlüğüne büyük bir özen gösterildiği kadar Osmanlı Müslüman olmayanların merasimlerdeki yerini de düzenlemiştir..
Önde Rumlar olmak üzere sonra Ermeniler ve daha sonra da Yahudiler gelmiştir.
Müslüman olmayanların kıyafetleri saraydan çıkan hükümlerle belirlenmiştir., onlar bu hükümlerin belirlediği kıyafet dışında elbise giyemezlerdi, aksi halde cezalandırılırlardı.
Müslüman olmayanların kıyafetleri de birbirinden farklı idi.
Müslüman olmayan halkın farklı giyinmeleri isteniyordu bu nedenle Osmanlı Yahudileri Müslümanlardan ayırt edilecek şekilde giyinirlerdi.
Fermanlarla Müslümanlar ile Müslüman olmayanların giyinişleri arasındaki ayırımları gözetmek ve adetlere uygun giyim tarzını korumak hedef alınmıştı, daha koyu renkli giysiler ve ayakkabılar giymeye zorlanıyordu.
Yahudi cemaatleri de özellikle fazla gösterişli giyinişi yasaklayan kurallar çıkarmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu’na İspanya’dan gelen Yahudi erkeklerinin başlangıçta giydikleri, yanlarında getirdikleri giysilerdi. Gitgide şalvarı ile geniş yenli koyu renkli cüppesiyle, geniş dokuma kumaş bağlamış entarileriyle yerli giyimi benimsediler.
Osmanlıda kıyafet kişisel zevkten öte bir konuydu ve Müslüman kesim ile gayri Müslim arasındaki farkın belli olması ve Müslüman olmayanların giyimlerinin daha gösterişli olmasını önlemek için padişahlar yayınladıkları fermanlarda şu konulara dikkat çekmişlerdir.

Yeşil ve Beyaz Giymek Yasaktı
İslam dininde kutsal olan yeşil renk Yahudilerde yasaktı. Beyaz özellikle Müslümanlar tarafından başlıklar için kullanılırdı. Yahudilerin özellikle dış sokak giysileri genelde koyu renk veya siyahtı. Ayakkabılara da kısıtlama getirilmekteydi. Müslümanlar sarı, Yahudiler siyah renk ayakkabı giyiyorlardı.
Yahudiler tarafından kullanılan kumaşlar Müslümanların kullandıkları kumaşlardın daha lüks veya kaliteli olamazdı.
Başlıklarda kullanılan kumaş uzunluğu ve cübbenin genişliği belli ölçülere uymak zorundaydı.

Yahudiler de bu Ayrımı İstiyorlardı
Aslında bu kıyafet ayrımını Yahudiler de istemekteydi. Kutsal kitapları Tevrat’ta “Oturduğun toprakların alışkanlıklarını taklit etmeyeceksin ve adetlerini uygulamayacaksın” diye bir emir vardı.
Yahudi erkekler Yahudi olmayanlardan sadece elbiselerinin rengi ve taktıkları başlıklarla ayırt edilmekteydiler. Başlarına yukarı doğru silindir şeklinde bir başlık takmaktaydılar. Başlığın alt kısmı renkli bir türbanla çevriliydi. Yahudi kadınları, koyu renk cübbe, başlarını örten geniş şal giyerlerdi. Gün içinde şalvar ve elbise gibi rahat giysiler tercih edilirdi ve bu giysilerin türleri yöreye göre değişirdi.

İspanyadan Gelenlerin Kıyafeti
Osmanlı topraklarına 1490’larda İspanya’dan Osmanlıya sığınan ve İstanbul’a yerleşen Yahudilerin de kıyafetleri kendine özgüydü. Yahudi kıyafetinin gelişiminde üç unsur etkili olmuştur.
Bunlardan biri Anadolu topraklarında yaşayan Bizans Yahudilerinin (Romaniyot) geleneksel kıyafeti, diğeri İspanya’dan Osmanlı topraklarına sığınan Yahudilerin beraberinde getirdikleri İspanyol giyim tarzı bir diğeri ise Osmanlı Türk giyim anlayışıdır.

Yahudi kadınların giysileri
Kadınların ilk dönem giysileri yeterince bilinmemekle beraber,18.yüzyılda artık Türk üslubuna göre giyindikleri anlaşılmaktadır.. Giysileri genellikle bütün kadınlarınki gibi ferace, entari ve şalvardı. Ev giysileri ile sokak giysisi arasında çok fark vardı. Koyu, genellikle kahverengi feracesi, büyük ‘mahrama’sı ve koyu renkli ayakkabıları, kadının Yahudi olduğunu gösteriyordu. Evde giyilenler çok daha renkliydi. Saçlar tümüyle örtülürdü. Bu amaçla ‘mahrama’ adlı uzun eşarp kullanılmaktaydı.19. yüzyıla kadar giyimle ilgili bilgilere, fermanlar, cemaat belge ve kaynakları, ecnebi seyyahlar tarafından çizilen resimler ve seyahatnameler kaynakça oluşturur.
Taşra kasabasındaki Yahudiler ise, 20. yüzyılın başlarına değin eskisi gibi giyindiler. Kıyafetleri, şalvardan kumaş kuşakla bağlanan ‘sayo’ ve entari denilen giysiden, cepkenden, geniş kollu bir cüppeden ve deri ayakkabılardan oluşur, kışın ise kürk denilen ve içi kürk astarlı olan bir cüppe giyilirdi. Yahudi kadınlar da Avrupalı giyime gitgide her bölgede değişik bir şekilde ve hızla geçtiler.
1568 tarihinde İkinci Selim bir fermanla Müslüman olmayan halkın kıyafetlerini birtakım kayıt ve şartlara bağlanııştır.
Bu fermandaki kayıtlara göre, hiçbir Yahudi, Hıristiyan ve diğer Gayrimüslimler üstün kaliteli ve hazır elbise giymeyeceklerdi. Yalnız siyah renkli, yassı yüzlü içi astarsız ayakkabı giyebileceklerdi.

Ermenilerin kıyafeti de Yahudilerin kıyafeti gibi olacak, yalnız Ermeniler başlarına, yine fazla olmamak şartıyla, alaca kuşak saracaklar ve diğerleri gibi Ermeni kadınlar da ferace giymeyecekler..
Her iki toplumun da sarık sarmaları yasaklanıyor ve şapka giymek zorunda bırakılıyorlardı.
Kaynak: Prof. Dr. Yavuz ERCAN, Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Giyim Mesken ve Davranış
Osmanlıda Yahudiler
İstanbul'un Türkler tarafından fethi sırasında şehirde üç farklı Yahudi grubu vardı. Bizans döneminde saptanan geleneksel (rabinik) ve Karay cemaatlerinin oluşturduğu Romaniyotlar, Genova ve Venedik kökenli Yahudiler ile Orta Avrupa kökenli Aşkenazlar.
İstanbul'un fethinden sonra, 15ci yüzyılın ortalarında Fatih Sultan Mehmet, savaşlar nedeniyle nüfusu azalmış şehri yeniden canlan¬dırmak amacıyla hem Anadolu'dan hem de Rumeli'den Müslüman ve Hıristiyanlarla beraber, Yahudileri de İstanbul'a getirtmişti.

İspanyadan Kovulan Yahudiler
1492 yılında, Kral Ferdinand ve Kraliçe İsabella'nın emriyle İspan¬ya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'ya sığınmasıyla, İstanbul'daki sosyal değişmişti.
Şehre gelen İspanyol ve Portekizli göç¬menler de kendi mahallelerini oluşturdular.
Her biri kendi içine kapalı olan bu cemaat¬ler arasında zamanla yakınlaşma olmuştu. Padişahların ılımlı yakla¬şımı sonucu, cemaatler arasındaki ilişki, evlilik yoluyla da artmıştı. 18. yüzyıldan itibaren cemaatlerin özgün yapısı değişmiş ve artık şehirde İspanyol kökenli Sefarad Yahudileri egemen hale gelmişti. Balkan Savaşları sonrasında göçmen olarak Balkanlar ve Kafkaslar ile adalardan gelen Yahudilerin de kıyafetleri farklı idi.


Bu Haber 956 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI