Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
Kurultay izlenimleri - 2
4 2009 Salı 19:56
Ünye Tarih Araştırma Grubu / Ahmet Kabayel - Ahmet Derya Varilci

Geniş anlamıyla kurultay, ulusal yahut uluslararası düzlemde yapılan bilimsel toplantılardır.


Moğol dilinden Türkçe’ye geçen kurultay sözcüğü, eskiden Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisler için kullanılmakta ve Batı dillerinde kurultay, kongre sözcüğü ile karşılanmaktadır. Siyasi parti kongreleri olduğu gibi ki, delegelerin oluşturduğu kurulların toplanmasıyla yapılır, kent kurultayları, dil kurultayı, başlı başına tarih yahut turizm kurultayları düzenlenebilir.


Sayın Musa Kıroğlu’nun tarifini yaptığı Kurultay, tam anlamıyla siyasi bir parti kurultayı olup, kent kurultaylarıyla ilgisi yoktur.


Sözlük karşılığı olarak kurultay şudur:


Bir kuruluşun (yada kuruluşların); temel konuları veya gündemdeki sorunları konuşmak, görüşmek, çözüm yolları sunmak ve yeni yürütme organları oluşturmak amacıyla belli sürelerde veya gerektikçe yaptığı genel toplantılara kurultay denmektedir.


Ünye Kurultayı dendiğinde, resmi yahut sivil bir yahut birkaç kuruluşun belli sorunları konuşmak amacıyla yaptığı genel toplantılar akla gelir.


24 – 25 Temmuz 2009’da yapılan 4. Ünye Tarih, Kültür ve Turizm Kurultay’ı, adından da anlaşılabileceği gibi üç konuyu temel almıştır. Bu konularda Ünye adına  23 sunucu, 4 oturum halinde bazı konuları konuştular.


Bir dernek ve bir vakıf’ın, İstanbul’da mukim Ünye adıyla anılan iki sivil kuruluşun öncülüğünde ve bizim katkılarımızla düzenlenen 4. Ünye Kurultay’ı, tarih, kültür ve turizm konularını temel almakla birlikte, içinde bulunulan kriz ve yeni Fındık Kararnamesi nedeniyle Ünye’nin iktisadi hayatı özel bir oturumla gündeme alındı.


Geçen hafta bizim de bazı eksik ve aksak yönlerine değindiğimiz Kurultay’a birçok cepheden eleştiri geldi.


 


Dokuz ana başlık altında topladığımız bu eleştiriler şöyledir:


1-     Katılım konusunda zaaflar ve kurultaydan vatandaşın haberli olmaması,


2-     Kaymakamlık ve Belediye’nin kurultay komitesinde olmayışı,


3-     Osmanlı Arşivleri vb. akademik sunumlarla dinleyicilerin uyutulması,


4-     Ünye’nin esas araştırmacılarının sunucu olarak davet edilmedikleri,


5-     Kurultayı düzenleyen kuruluşların Ünye dışında faaliyet yürütmeleri,


6-     Ünye’nin sorunlarından ziyade kendi konumlarını öne çıkardıkları,


7-     Kurultaydan çok siyasi bir partinin gövde gösterisine dönüştüğü,


8-     Eğitim, asayiş, sağlık ve spor konularına yer verilmediği,


9-     Konuşulan ve karara bağlanan konuların sözde kalacağı biçimindeydi.


 


Bir kısmına geçen hafta değindiğimiz bazı eleştirilere muhataplarınca cevap verilir yahut verilmez, bilemeyiz…


Ancak “ben yoksam, hiçbir şey yok” megalomanisi içinde Kurultay’ın Ünye’ye yarar getirmeyeceğini savunmak hiçbir vicdanla bağdaşmaz.


Geçen ay ondokuzuncusu yapılan Mesudiye Kurultayı, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, enerji, kadastro ve çöp konusunda yapılmıştır.


Onuncusu yapılan Aybastı – Kabataş Kurultayı, Perşembe Yaylası’nda ve çadırda yapılmış; resim, seramik, iletişim, fotoğraf, müzik, tiyatro ve spor konusu temel alınarak bir festival havasında geçmiştir.


Aynı süzgeçten geçirerek bu iki kurultay’ı değerlendirdiğimizde, Ünye Kurultay’ını eleştirenlerin “insaf” ölçülerini anlamış oluruz.


Eleştirilerin büyük bir bölümü özel nedenlerle kurultay konuşmalarını dinleyemeyenlerden gelmiştir. Haliyle “eksiklik” olarak gördükleri konuların büyük bir bölümü konuşmacılarca ifade edilmiştir. Örneğin dere ıslahı, lağım sorunu ve kıyı yağmacılığı konuları kurultayda işlenmesine rağmen eksik addedilmiştir.


Ünye’deki resmi kurum ve kuruluşlar yanında, mesleki kuruluşların hemen hepsi Kurultay’a davet edilmiş, bir kısmı da konuşmacı olarak alınmıştır.


Konuşmacı olarak katılması gerekenlerin arasında Sayın Emekli Öğretmenimiz Araştırmacı Yazar İrfan Işık’ın olmaması tespit ettiğimiz eksikliklerden biridir.


Baştan beri kurultayı diri tutan sunucumuz Oğuz Gülay hocamıza ve sunumunun yanı sıra hat sergisiyle emeği geçen Av. H. İbrahim Alperen’e teşekkür ediyoruz.


Kurultaya katılan, sunum yapan katılımcıların hepsinin kendilerine göre bir siyasi düşüncesi, bazılarının mensup olduğu partileri vardır. Ancak kurultayda bir siyasi düşüncenin yahut partini sembolü, sloganı veya alameti farikası yer almamıştır. Ünye’deki tüm parti ilçe teşkilatlarına, Ünyeli bilinen genel beşkenlara, eski siyasilere varıncaya kadar davetiye gönderilmiştir.


Bu tür etkinliklerde en geniş katılım da amaçlansa, idealize edilmesi, mükemmeliyetçiliğe indirgenmesi doğru değildir.


Her kesimden herkesi kucaklayan, her konuyu içeren bir kurultay nasıl mümkün olur?


Bu tür taleplerden anlaşılan şudur:


Uzak kalmayı yeğleyen bir kesim insan da dahil, bu kabil etkinliklerin Ünye için yararı açıktır. Büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Pandora’nın kutusu açılmış, zengin konu çeşitliliği ile Ünyelilerin önüne “çözüm bekleyen sorunlar” olarak konulmuştur.


Kurultay Sonuç Bildirisi’nde 21 madde yer almaktadır. Alınan kararların takipçisi olmak, kurultay sonrasında atılacak en önemli adımlardan biridir. Fındık politikaları, Fakülte’nin yeri, öğrenci yurtlarının yapılması gibi konularda belli organlar oluşturmak gerekir. Bildiride yer almayan ancak sunumlarda geçen; Ünye Kent Konseyleri’nin işletilmesi, Tarihi Kentler Birliği’nin etkinliklerinin takibi, çöp konusunun halli, sıvasız boyasız, estetikten yoksun yapıların iyileştirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde hareket etmeleri sağlanmalıdır.


Bu faaliyetlerin takibini kolaylaştıracak ve yaygınlaşmasını sağlayacak 4. Ünye Tarih, Kültür ve Turizm Kurultayı sunum kitapçığı hazırlanacaktır.    


 

 


 


Küçük bir not:  


Sn. İrfan Tosun’un yazdıklarını okudukça gülüyorum, sağ olsun…


Çok yaşasın!


En azından bu defa adımı doğru yazmayı becerebilmiş…


“Bravo” diyorum kendisine!


Ve yaratmaya çalıştığı ucuz polemiğe burada bir nokta koyuyorum.


 


Eğer kişi kendi yalanını karşı tarafa monte etmeye çalışırsa:


1-     İspata davet edilir,


2-     İspat edemezse, “müfteri” ilan edilir.


 


Ötesini, görgü tanıklarına ve vicdanlara havale ediyorum.


 


Ahmet Derya Varilci


 Bu Haber 2587 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Konuya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
ÖNCEKİ ARAŞTIRMA YAZILARI