Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
8 Nisan 2010 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
NE KADAR TEĞET
ecevit.osman@gmail.com

Adam berbere girer, berber sandalyesine oturduktan sonra, berbere “Saçlarım ne kadar beyazlaşmış “ Diye sorar. Berber, “Beyim biraz sabırlı olunuz, şimdi önünüze düşünce ne kadar beyazlaştığını göreceksiniz” der. Dünya ekonomik krizinin Türkiye’yi etkilemeyeceği ve teğet geçeceği yetkililer tarafından 2009 yılı içinde defalarca ifade edilmişti. Bununla ilgili olarak yazdığım yazılarımda, Türk ekonomisinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu, büyük bir borç ve faiz baskısı alında olduğu için bu krizden diğer ülkelerden daha fazla etkileneceğini yazmıştım. Açıklanan rakamlara göre (TÜİK), Dünya’ya bir göz attığımız zaman Ülkemizin krizden çok etkilendiğini görüyoruz. Büyük ekonomik sorunlarla çalkanan Dünya’ya göz atacak olur isek; 2009 yılında ABD yüzde 2,4; Fransa’da yüzde 2,4; Almanya’da yüzde 5; İngiltere’de yüzde 4,8 ; Yunanistan ’da ise 2,2 oranında küçülme ortaya çıkmıştır. Ülkemizde, yılın son çeyreğindeki % 6’lık büyümeğe karşılık yıllık büyümenin 2009 yılında % 4,7 (5,2) daralma ile sonuçlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu Dünya’daki büyük ekonomilerinde görülen daralmanın en yüksek seviyesinde olmuştur. İnşallah, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamaları ve tahminleri doğru çıkar ve 2010 yılında büyümede hedeflere ulaşılır. Tabiatıyla, bizlere ümit veren yılın son çeyreğindeki yüzde 6’lık büyümedir. 2010 yılında tahmin edilen büyüme yüzde 3,5 civarındadır. Bütün bunlar ortaya konulduğu takdirde, Ülkemiz kriz dolayısı ile birkaç yılını kaybetmiş olarak ortaya çıkmaktadır ki, buradan krizin Ülkemizi pek de teğet geçmediğini gösteren hususlardır. Burada esas olan ise, böyle bir krizde Dünyanın dışında yaşamadığımıza göre, krizin bizi etkileyeceğinin kabul edilmesi ve bunun deklere edilmesinin hatalı olmasıdır.

TÜİK’in verdiği rakamlara göre, 2008 yılındaki GSMH cari rakamlarla 950 milyar, 534 milyon TL idi. 2009 yılında bu rakam 953 milyar, 974 milyon TL’ye yükselmesine rağmen, sabit fiyatlarla ekonominin yüzde 4,7 gerilemesi sonucu; bu 617 milyar, 611 milyona düşmüştür. Bu bakımdan 2009 yılında üretilen mal ve hizmetlerde 124,1 milyar dolar azalma meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak, kişi başına GSMH 1856 dolar azalarak, 8590 dolar olmuştur. Yani, Ülkemiz 2008 yılına oranla ortalama olarak, kişi başına 2750 TL’lik bir azalma ile karşı karşıya kamıştır. Zaten, genelde GSMH fert başına düşük olan değerindeki düşüş ekonomimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle, inşaat sektöründeki yüzde 16,3’lük daralma oldukça dikkat çekicidir. İnşaat sektörünü, yüzde 6,7 daralma ile madencilik; yüzde 7,2  daralma ile imalat sanayi; yüzde 3,5 daralma ile elektrik, gaz, sıcak su üretim ve dağıtım sektörü; yüzde 10,4 daralma ile toptan ve perakende ticaret; yüzde 7,1 daralma ile depolama ve haberleşme sektörleri takip etmiştir. Görüldüğü gibi bu sektörlerdeki daralmalar Ülkemizdeki işsizliği yüzde 15 düzeyine çıkarmıştır.

Ülkemizdeki işsizliği büyük ölçüde etkileyen ve tabii dönüşümün sonucu olarak etkilemekte devam edecek olan otomasyon ve dev şirketlerin ortaya çıkışıdır. Elbette, Ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalamayacaktır. Otomasyonu imal eden ve bunu diğer ülkelere pazarlayan gelişmiş ülkeler kısmen, hizmet sektörüne çektiği iş gücü ile, ülkelerindeki işsizliği minimize ederken, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki iş güçü giderek yükselmektedir. Bu ülkeler zaten kısır olan sermaye birikimleri ile yatırımlarını yaparak işsizliğe karşı koyamamaktadırlar. Bu kısır döngü, bizim gibi yatırım için sermeye bulmada güçlük çeken ülkelerde işsizliğin giderek büyüme trendi içine girmesi kaçınılmazdır. Bu arada Ülkemizde tarımın ihmal edilmesi, üretimim düşmesi ile, köyden şehirlere olması tabii olan göçü yüksek düzeylere getirmiştir. Kırsal kesimde genç iş gücünün kalmayışı ve buradaki üretime sahip çıkacak kadroların yok oluşu da diğer bir problem olarak ortaya çıkmakta ve alt yapıdan yoksun, sağlıksız büyük metropollerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bence Ülkemizde, Anayasa dahil en önemli sorun işsizliktir.

Kendine yeter bir Ülke olmanın kıvancını ve saygısının özlemi ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 1681 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI