Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
22 Nisan 2010 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Nükleer Yarış
ecevit.osman@gmail.com

Türkiye kamu oyu, bulunduğu siyasal yapı ve kendi içindeki problemlere yönelik olarak başını kuma gömmüş devekuşu misâlinde olduğu üzere; Dünyadaki gelişmelerden uzakta durmaktadır. Yakın zamanda ABD ve Rusya’nın imzaladıkları START anlaşması gereken yankıyı bulmadı desek yeridir. Barack Obama ile Dimitri Medvedev, süresi 5 aralık 2009 tarihinde dolan, stratejik silahlardaki indirim anlaşmasının (START-1) yerini alacak anlaşma mutabakat sağlanarak, 08 nisan 2010 tarihinde Prag’da imza edildi. Bu anlaşma ile iki ülke arasında sorun olan füze kalkanı ve nükleer silahlanma bakımından bir sorun olmadığını ve güvenin esas olduğu belirtilmiştir. Şu anda, Rusya’nın elinde 3909 nükleer başlık, 814 taşıyıcı sistem bulunurken; ABD’de 5576 nükleer başlık ve 1198 taşıyıcı sistem bulunmakta ve güç dünyayı bir anda yok edebilir. Bu iki ülke Dünyadaki nükleer gücün % 90’ına sahiptir ve İngiltere, Fransa, Çin’de az sayıda nükleer güce ve taşıyıcıya sahiptirler. Bu anlaşma metninde ve START-1 de yukarıda üzerinde durulan 5 ülkenin nükleer güce sahip olabileceği de belirtilmektedir. Bu kapsam dışında kalan, İran, Kuzey Kore’nin de nükleer çalışmaları yanında, Hindistan ve İsrail’in de nükleer çalışmaları da bulunmaktadır.

Bu anlaşma ile ABD ve Rusya nükleer silahlarda bir indirime gitme yolunu benimsemişlerdir. Her iki ülke, savaş başlıklarını 1550 ‘ye indirmeyi yani 1/3 oranında indirim öngörülmüş bulunmaktadır. Kara, deniz ve hava fırlatma sistemleri 700 ‘e çekilerek, % 50 oranında bir indirim öngörülmektedir.

Anlaşmada öngörülen hususlar genel olarak bu konuları içermektedir. Yalnız, gerek ABD ve Rusya; özellikle İran ve Kuzey Kore’yi terörist birer ülke olarak kabul ederek, bu ülkelerin nükleer çalışma yapmamaları hususunda anlaşmış bulunmaktadırlar. Burada görüldüğü gibi nükleer gücün belirli ülkelerin elinde kalması amaçlanmaktadır. Burada garip olan şudur ki, ABD ve Rusya birbirlerine rakip gibi görünmekle birlikte, müttefik olmaktan başka çareleri de yoktur. Zira, ekonomik güçü ve kalkınmadaki istikrarı ile Çin, Dünyada önemli bir süper güç olarak ortaya çıkmaktadır. Yılık büyümenin % 10 civarında olması, GSMH’nın 1500 doların üstüne çıktığı, 1,5 milyarlık Çin’in, ABD’yi kısa bir süre içinde sollayarak Dünyanın 1. ekonomik gücü olacağı gerçektir. Bunlara ilave olarak, 100 yıldan bu yana bilinen gerçek, Çin’in Sibirya üzerindeki emelleridir. Sıkışan nüfusu ve yer altı kaynakları bakımından Sibirya’ya ihtiyacı olduğu gerçeği de inkâr edilemez bir husustur. Bu bakımdan Rusya, kayıtsız şartsız ABD’ne mahkûmdur, başka seçeneği de yoktur. Bu bakımdan ABD’nin, Kafkasya, Afganistan, İran, Irak ve Türk Cumhuriyetleri üzerindeki faaliyetlerine de göz yummaktadır. Her ne kadar birbiri ile rakip gibi görülmekle birlikte, beraber olarak hareket ettikleri ortadadır.

Stratejik Saldırı Silahlarında İndirim Anlaşması (SORT) ‘sının bana göre iki sebebi vardır. Burada unutulan husus, sayısal olarak indirim olmakla birlikte, gelişen teknoloji ile küçük çaptaki veya normal büyüklükteki bir nükleer başlığın, diğerlerinden 100, 1000 hatta daha fazla güce sahip olmadığını, olamayacağını kim garanti edebilir.Bu bakımdan nükleer indirime inanmıyorum. Bu anlaşma ile iki ülke hem ellerindeki eski teknolojik silahları elden çıkaracak ve az sayıda, fakat çok daha güçlü nükleer güce sahip olacaklardır. İkinci husus ise, nükleer güçte tekel’in ortaya çıkmasını, nükleer gücün diğer devletlerde ve teröristlerde olmamasının gerçekleşmesinin teminidir.

Bütün bunların ötesinde, Türkiye’nin başını ağrıtacak en önemli husus, nükleer güce sahip İran ile ABD’nin Ülkemiz üstlerindeki nükleer gücün bir sebeple karşı karşıya gelebileceğinin de düşünülmesi gerekir. Bundan başka nükleer güce sahip İsrail’i nereye koyabiliriz. Doğrusu, çok önemli ve cevaplanması gereken soru: Bir üçüncü Dünya savaşında, konvansiyonel silahlarla birlikte, nükleer silahların kullanılacağı gerçektir. Fakat, dördüncü Dünya savaşı elbette, taş, ok ve kılıçlarla olacaktır. Saygılarımla.Bu Haber 1710 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : Nükleer silahlar ve terörizm Tarih : 27 Nisan 2010 / Pazar Üye Adı :
Sayın hocam,ABD ve Rusya'nın Çin'e karşı yakınlaşmaları değerlendirmenize katılıyorum.İran'ı yumuşatacaklarına ve bu ülkeyle canciğer kuzu sarması durumuna geleceklerine de inanıyorum.İran ve Kuzey Kore neye göre terörist devlet olarak nitelendiriliyor.ABD ve Rusya terörist devlet değillermi?Dünya'da kıyısından köşesinden de olsa terörizme bulaşmamış bir devlet biliyormusunuz?Bir çok terör uzmanı;teröristlerin amaçlarının çok miktarda insan öldürmekten ziyade çok miktarda insanın dikkatini çekmek olduğunu ileri sürmektedirler.Elde edilmesinin çok pahalı ve denenmesinin çok zor olduğu nükleer silahlara bu gün için terörizmin ihiyacı yoktur.Sizin sonuç olarak söyledikeriniz ise kurgu bilim romanların konusudur.Ancak orada dikkat edilirse ellerinde ışın kılıcı veya başka güçleri olan şövalye kılıklı insanlar.Ele geçirdikleri bir gücü kötü kullanarak insanları köleleştirmeye çalışanların sonunu getirebilmektedir.Ülkemize de nükleer şerpaların nasıl kakalandıklarını da duyuyorsunuz sanırım!Saygılarımı sunarım.Uçan OK
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI