Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
8 Eylül 2011 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
İlişkilerin kopuşu
ecevit.osman@gmail.com

31 mayıs 2010 tarihinde, Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin baskın düzenlemesi ve 9 kişiyi öldürmesi ile, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Çeşitli vesilelerle gerginleşen ilişkilerin 03 eylül 2011 tarihi ile tamamen koptuğunu görüyoruz.  Olayın geçtiği tarihten itibaren Türkiye ısrarla, İsrail’den özür talep etmiş ve ölen şahıslara tazminat ödenmesini istemiştir. Bütün bunlara rağmen İsrail çeşitli vesilelerle, gerek diplomatik ve gerekse beyanat olarak Türkiye aleyhinde kampanyalardan asla vazgeçmemiştir. Elbette, Türkiye de mütecaviz olmamak kaydı ile gereken karşı davranışlarda bulunmakla beraber daima Filistin’in yanında olmuş ve Gazze’ye olan ablukanın kaldırılması için var gücü ile çalışmıştır. Yalnız, burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli gerçek, İsrail’in ABD dahil, Batı kamu oyundaki gücüdür.

Tarihin çeşitli dönemlerinde Museviler birçok ulustan eza ve cefa görmüşler, bu husus Orta Çağ’da da devam etmiştir. Buna rağmen, 20. yüzyılda bu anlayışın tersine dönerek; Musevilerin Tanah dedikleri, kabaca Tevrat diyebileceğimiz, eski ahit’in, Hıristiyanların yeni ahit veya İncil’inin önceliğini meydana getirdiğine inanılması acayip bir durumu ortaya koymaktadır. Halbuki, Museviler Yahudi olan Hazreti İsa’yı tanımazlar, aynı şekilde İsa’nın öldürülmesinde Musevilerin rolü dolayısı ile, Hıristiyanlar da Musevileri sevmezler. Özellikle, Orta Çağda Katoliklerin, Museviler üzerindeki baskılarını temelini bu oluşturmaktadır. Bütün bunlara rağmen, zamanımızda Musevilere Hıristiyan Batının duyduğu sempatinin temelinde paranın yattığı ve Dünyayı şekillendiren para babalarının Musevi olmasından kaynaklanmaktadır. İncil’in ağa babasının Tevrat olduğu üzerindeki yayınlar ve telkinler durumu bu şekle taşımıştır. Bütün bunlara rağmen, İslam Dünyası ve Özellikle de Osmanlılar Musevilere her zaman sempati beslemişler, Kuran’daki Tevrat ve İncil ile ilgili hususlarda birleştirici olarak kabul görmüş ve Tevrat’taki adı geçen peygamberler ile İsa da peygamber olarak tanınmıştır. Bunun yanında, Arap’larla Museviler amca çocukları olmalarına karşın, aralarındaki nifak ile kin nerede ise 1500 yıldır devam etmektedir.

Mavi Marmara baskınını soruşturan Palmer Raporunun, Bileşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kimoon’a sunulmadan önce New York Times gazetesinin internet sayfasına sızmış olması, Türk-İsrail ilişkilerinde yeni bir safhayı ortaya çıkarmıştır. Burada öteden beri önemli olan husus, İsrail’in Gazze ablukasının meşru kabul edilmesi olmuştur. Türkiye bunu kabul etmemekte, bu sebepten Mavi Marmara gemisindeki yardımların Gazze’ye ulaştırılmasında, İsrail’den izin alma durumunda olmamış ve buna lüzum görmemiştir. Özellikle de, Netanyahu’un 6 aylık ek süre talebi, bana göre batılılarla birlikte, Türkiye üzerinde baskı uygulayarak, oyalama politikaları ile olayların içinden çıkma çabalarıdır. Ban Kimoon’a sunulmadan ortaya çıkan rapor muhtevasına karşılık, Türk Dışişleri bakanlığı tarafından açıklanan 5 yaptırım maddesinin çok ağır olduğu ortadadır. Buna karşılık, İsrail’in “Özür dilemeyeceğiz” açıklaması, ilişkilerin tuzu biberi olmuştur. Türk Dışişleri bakanlığının açıklamasının 3. ve 4. maddeleri, Türkiye ile İsrail’i karşı karşıya getirebilir.

Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere Türkiye, Orta Doğu’da bir denge unsuru olmuş ve bunu devam ettirmiştir. Kısaca yukarıda üzerinde durduğumuz gibi, gerek Araplar kendi aralarında ve İsrail ile olan ilişkilerinde, deyim yerinde ise bir arapsaçından daha karışık meselleri içerisinde barındırmaktadır. Bu bakımdan Ülkemiz, gerek Orta Doğuda uluslar arasındaki ilişkiler açısından bir dengedir. Bu dengenin şu veya bu şekilde bozulması, öncelikle, İsrail ile Arapların arasındaki ilişkiler için de önemlidir. Bana göre İsrail elindeki bu kozu, Türkiye aleyhine kullanmamalı idi. Yalnız, tarihten okuduğum ve öğrendiğime göre İsrail asla bu yoldan giderek, daha önce de üzerinde durduğum gibi özür dilemeyecektir. Özellikle, İsrail Askerlerini aciz olarak resimlerini yayınlanmış olması ise, İsrail bakımından önemli olmuştur. İşin özü; Orta Doğu barışı büyük bir yara almış, iyileşme zor görülmektedir. Barışın egemen olduğu bir Orta Doğu temennisi ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 1452 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI