Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
14 Ocak 2013 Pazar 10:30
MİSAFİR KALEM
Eray öztürk /Ünye Halkı ve Yerel Yönetim depreme ne kadar hazır
Önceki yazılarımda Ünye’mizin deprem sorunu ele alınmış ve durum saptaması yapılabilmesi için halkımıza depremin parametreleri özetlenmiştir. Lakin öylesine kapsamlı bir konuyu özetlerken zorlandığım ve bilinçli olarak üzerinden atladığım konular olmuştur. Bu yazacağım makalemde ise, bugün görülen aksaklık ve eksiklikler özetlenmekte, bunların nedenleri kısaca irdelenmektedir.

  Daha sonra, bu konuda başarı sağlayabilmek için yapılması gerektiğini düşündüğüm uygulamalarla ilgili öneriler sunulacaktır. Bu önerilerin gerçekleştirilmesinde hangi kuruluşların katkılar verebileceğine ilişkin düşüncelere de yer vereceğim. Bu çalışmanın bir eylem ya da uygulama planı olması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Makale bu anlayış içinde düzenlenirken, önerilerin ilke düzeyinde tanımlanmasıyla yetinilmiş, uygulama ayrıntılarına girilmemiş, daha doğrusu, teknik ayrıntılarla makalenin vermesi istenilen düşüncelerden uzaklaşılmamıştır.

 Ulusal savunma gibi, siyaset üstü bir konumda olması gereken Deprem Stratejisi ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilebilecek geniş kapsamlı bir çalışmada, konunun çeşitli boyutları ele alınarak tartışılmalı ve ayrıntılı uygulama yöntemleri içeren somut öneriler geliştirilmelidir. Bu çalışmalar arasında etkileşim ve eşgüdüm sağlanmalı, sunulan raporlar birbiriyle uyumlu duruma getirilerek tutarlı bir ‘Uygulama Planı’ oluşturulmalıdır. Deprem zararlarının azaltılması doğrultusunda, çeşitli kamu kuruluşlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve diğer eğitim kuruluşlarına önemli görevler düşmekte, yurttaşlar da bireyler olarak çeşitli sorumluluklar taşımaktadırlar. Bu görev ve sorumlulukların aydınlatılması ve netleştirilmesine yardımcı olabileceğim umuduyla makaleme devam ediyorum.

   Ünye’de mevcut binaların bir bölümünün ruhsatsız ve kaçak yapılması, ruhsatlı olanların zemin etütleri yapılmadan inşa edilmesi, yapı denetim ve kontrollerinin yeterince etkili olmaması, mevcut projedeki kat adedine uyulmaması, nasıl olsa önümüzdeki seçime doğru bir kat daha atarım anlayışı yüzünden Erbaa- Niksar bölgesinde oluşacak depremin Ünye’de büyük bir tahribat yaratacağını tahmin ede biliyorum.

     İyi hazırlık yapılmadığı takdirde deprem sonrasında katlanılmak zorunda kalınan can ve mal kayıplarının, deprem öncesi hazırlıklar nedeniyle ortaya çıkacak maddi manevi maliyetin çok üstünde olacağı hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan deneyimlerin ortaya çıkardığı açık bir gerçektir. Bu nedenle Ünye’nin sınırlı kaynaklarını en iyi şekilde kullanması, katlanmak zorunda kalacağı maddi ve manevi maliyetleri azaltacak çalışmalara öncelik ve önem vermesi gerekmektedir.

      Kaçak, projesiz, yasadışı ve plansız yapılaşma, yanlış yer seçimi, ruhsatlı ancak denetimsiz yapılaşma ve bütün bu olumsuzlukları önleyecek yeterli yasal önlemlerin Ünye’nin yerel yönetimi tarafından alınmamış olması muhtemel bir depremin felakete dönüşmesine neden olabilecektir.

  Yapı Denetim Firmaları’nın Ordu bölgesinde zorunlu olmaması Teknik Uzman Sorumluları’na denetleme yetkisi vermekte, ancak yapılan statik projelerin uygulamada bu sorumlularca denetlenmemesi, inşaatın kalfaların eline bırakılması ayrı bir vahamettir. Bu, yerel yönetimin üzerinde durması gereken önemli bir problemdir. Bugüne kadar Ünye’deki betonarme yapı stokunun ne kadarının projesine uygun yapıldığını mühendisler değil, maalesef kalfalar bilmektedir.

   Ne yazık ki bir kısım müteahhit ve mühendisleri yönlendiren kalfalar da demir ve betondan tasarrufa giderek işini düzgün yapan mühendis ve müteahhitlerle haksız rekabet içine girmektedirler. Alıcılar üzerinde olumsuz bir izlenim bırakan bu önemli problemin Ünye’de yeni oluşacak yerel yönetimce dikkate alınması gerekir. Bu güne kadar gelen yönetimler bilerek, ya da bilmeden bu gerçeği örtmüşlerdir.

   İmar planında yapılaşmaya izin verilmeyen yerler bir saatlik siyasi kararla rant uğruna değiştirilmiştir. Bu yazı bir çığlığın ifadesidir. Lütfen depremi ciddiye alınız.

    Muhtemel Erbaa depreminin ne zaman olacağı kesin olarak bilinememekle birlikte 30 yıl içinde olma olasılığı % 55 olarak tarafımca tahmin edilmektedir. Bu süre içinde yeni yapılacak ve Ünye’nin yapı stokuna eklenecek binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle, Ünye’nin imar planlama ve uygulamaları ve yapı denetlemeleri ile ilgili çalışmalar deprem zarar riskini azaltmakla doğrudan ilgilidir.

     Genel olarak arazinin kullanım şeklini gösteren nazım ve uygulama imar planlama çalışmaları Ünye’de tamamlanmıştır. Ancak  zemini kötü bölgelerde daha önce inşa edilmiş yapılar vardır. Bu yapılar hakkında Yerel Yönetimlerce geliştirilmiş herhangi bir program ya da proje olmadığını biliyorum. Ve umarım yeni oluşacak yönetimde bunlara dikkat edilir.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların engellenmesine yönelik mevzuat hükümleri yeterince uygulanamamaktadır. Teknik uygulama sorumluları sadece ruhsatlı yapıların ruhsatlarına uygun yapılmasını denetlemektedirler. Oysa Ünye’de mevcut yapı stokunun yarısından fazlası ruhsatsız yapılardan oluşmaktadır. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların önlenmesine yönelik yeni tedbirler alınmadıkça depreme dayanıklı yapı inşa etmek mümkün değildir.

Hepinize depremsiz günler diliyorum

Saygılar

Her şey daha güzel bir Ünye daha güzel bir Türkiye için.

İnş. Müh.

Deprem Müh. Master Öğrencisi

 http://erayozturk.trtc.biz

e-mail: eray426@gmail.com

 

 

 Bu Haber 2646 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI