Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
6 Ekim 2011 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
Meclis Açılırken
ecevit.osman@gmail.com

TBMM, 12 haziran seçimlerinden sonra kısa bir dönem çalışmış olmasına rağmen, esas olarak  1 ekim 2011 tarihinde açılarak, önemli çalışmalarını ise bu tarihten sonra yapacaktır. Son 30 yılın en önemli çalışması olan yeni ve sivil anayasanın yapılması da, 2011-2012 yılı TBBM gündemi içinde yerini alacaktır. 1980 darbesinden sonra yapılan bu anayasa, en çok tenkit edilen anayasa olmasına rağmen, 1924 yılında kabul edilen, Atatürk anayasası olarak isimlendirilen anayasa kadar yürürlüğünü sürdürmüştür. Açıkça ifade etmek gerekir ise, 1960 darbesinden sonra yapılan ve çok demokratik olduğunda herkesin birleştiği anayasa ise 1961 ile 1980 yılları arasında yürürlüğünü sürdürmüştür. Elbette, bu yasa da olağan üstü bir dönemin anayasası idi. Bu anayasanın bize bol geldiğine dair kritikler kulağımdadır. Buna karşılık ise 1980 darbesinden sonra yapılan anayasanın ise dar geldiği ortadadır. Fakat, 30 yıl gibi uzun bir süre yürürlüğünü koruması ve birçok dönemlerdeki iktidarlar ve muhalefet tarafından tenkit edilmesine rağmen değiştirilememiştir. Yalnız, birçok defa kısmı olarak yapılan değişikliklerle bir yamalı bohça durumuna gelmiştir.

2011-2012 yasama yılına başlayan yeni meclisten millet olarak beklentilerimiz oldukça fazladır. Özellikle, 30 yıllık tenkit ve kritiklerden sonra, tu kaka durumundaki, askeri bir idare tarafından yapılmış olan bu anayasanın, yerine konulacak olan anayasayı cidden kamu oyu merakla beklemektedir. İnşallah, dağ tavşan doğurdu cinsinden bir anayasa olmaz. Anayasada genel bir konsensüsün olması bakımından daha çok genel ifadeleri içinde barındırması, özellikle hak ve hürriyetler bakımından olan metinleri ihtiva edecek şekilde olmalıdır. Çoğunlukla ülkemizde, anayasa ve kanunlar yapılırken, yapılabilecek olan yolsuzluk ve kanunların boşluğundan yararlanma durumlarını ortadan kaldırmak bakımından, yönetmenliklerin ihtiva etmesi gereken hususlar da anayasa içinde yer alabilmektedir. Diğer bir husus ise, açık ve Türkçe’nin kurallarına uygun olarak yazılmadığı takdirde de çoğunlukla karışıklıklara neden olabilmektedir.

Hep üzerinde durduğumuz ve çok kullandığımız bir terim vardır: kanunların boşluğundan yararlanmak. Bu hususa açıklık getirmek gerekir. Genel teamüller ve kanunlara aykırı olarak yapılan hususlar, kanunlar da ifadesini bulunmasa bile bunların hepsi suçtur. Bu konuda adaletle ilgili kuruluşlara büyük iş düşmektedir. Devleti ilâhi bir güç olarak kabul ederek her şeyi ondan beklemek de yanlıştır. Başta anayasa olmak üzere bütün kanunların koruyucusu bekçisi yine milletin kendisidir. Burada kanunlara sahip çıkma durumunda da yetişme tarzımız bakımından çok değişik bir anlayışımız vardır. Türkçe terminolojisine “anayasayı bir sefer delmekle bir şey olmaz” tabiri yerleşmiş bulunmaktadır. Bu tarihten sonra ise, iktidarlar bu terimi kullanmadan bile anayasayı delmişler ve anayasa aykırı davranışlar bir tarafa, kanunlar bile çıkarmışlardır. Ülkemizde muhtemelen en önemli sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Kanunu yapanların kanuna olan saygılarının diğer insanlardan daha ileri derecede olması gereği vardır. Kanunsuz olarak yapılan hareketlerin başında, kanunları yapanları görmek ne kadar utandırıcı bir durumdur. Bundan sonra da, vatandaşlarımızdan en küçük ihlâllerde cezaları yağdırmak, hukukun üstünlüğü ilkesine sığmamaktadır. Ayrıca, diğer anlayamadığım bir husus ise, bir gün önce idamlık olabilecek fiilleri işlemiş olanların, kanunların değişmesi ile elini kolunu sallayarak gezmesi uygun mudur ? Suç ve ceza kavramlarına hukukun üstünlüğü ve milletlerarası seviyeden bakmak gereği vardır. Kanunları yapar iken bunlara dikkat etmek gereği ortadadır. Bu bakımdan kanunları, özellikle de kanun anlayışındaki normları hukukun üstünlüğüne göre yerine oturtamadığımız için, hep af kanunları çıkarmak ve kanunları değiştirmek durumunda kalıyoruz. 2011-2012 yasama yılında çıkacak olan yeni anayasanın, sancısız ve Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çıkmasını temenni ederim. Böyle bir anayasayı yapabilir miyiz bilemiyorum. Tartışmaların anayasa çıkmadan başlayacağını tahmin ediyorum. Yeni anayasanın Ülkemize hayırlı olması dileği ile saygılarımı sunarım.Bu Haber 1455 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI