Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
11 Mart 2009 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
MAHATMA GANDHİ'NİN GERÇEKLERİ
ecevit.osman@gmail.com

Mahatma Gandhi ve Mustafa Kemal Atatürk her iki lider de istilacı güçlere karşı çıkarak ülkelerinin istiklâllerini elde etmede önderlik yapmışlardır. M. Gandhi, Hindistan’ın sahip olduğu büyük nüfus’a güvenemeyerek, bir avuç İngiliz’e karşı aktif bir direniş yerine, pasif bir direniş ile ülkesini bağımsız hale getiren büyük bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk ise, Milletine güvenerek, bir avuç kalmış nüfusu ile, yedi düvele karşı çıkarak, Milletinin İstiklâlini elde etmesinde önderlik eden liderdir. Her ne kadar kimileri, İstiklâl savaşı olmamış ve Türk Milleti sun’i olarak İngilizler tarafından ortaya konulmuş deseler bile, Türk İstiklâl mücadelesinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’tür ve bunu Türk Milleti ile beraberce yapmıştır. Bunu inkâr ederek kendilerine bir yer temin etmeğe çalışanları, ilkesizlik ve kolay  yolla bir şeylerin peşinde olan sapıklar olarak mütalaa ediyorum. Hiç şüphe götürmeyen husus şudur ki, Türkiye Cumhuriyetinin banisi M. Kemal Atatürk’tür ve her büyük insan gibi onun da düşmanları olacaktır. Düşmanları olmasa “O” ‘nun büyüklüğünden şüphe ederdim. Yüzyıla yaklaşan Cumhuriyet tarihinde “ONUN” düşmanları hep hüsrana uğramışlar ve bundan sonra da uğrayacaklardır. Zira, “O” gücünü her zaman milletinden almıştır.

Bilindiği üzere, Mahatma Gandhi öğrenimini İngiltere’de yapmıştır. Ülkesine döndükten sonra, bu kısa boylu, nahif adam yaya yürüyerek, Hindistan’ı  dolaşarak, Hindistan’da istiklâl ateşini yakmıştır. İngilizler tarafından hapse atılmış, fakat bundan yılmayarak mücadelesine devam etmiştir. Sonunda, İngilizler Hindistan’a  istiklâl’ini vermeğe mecbur olmuşlardır. Elbette, bütün bunlar kolay olmamış ve binlerce, binlerce Hintli bu uğurda can vermiştir. Ama, her şeye rağmen sonuç hasıl olmuştur. Gandhi ilkelerine sıkı, sıkı bağlı bir liderdir, sıradan bir insan da değildir ve onun tarihe mal olmuş yedi ölümcül gerçeklerini burada zikretmek isterim: Bunlar, 1. İlkesiz siyaset, 2. Emeksiz zenginlik, 3. Vicdansız haz, 4. Niteliksiz bilgi, 5. Ahlâksız ticaret, 6. İnsaniyetten yoksun bilim, 7. Özverisiz ibadet ‘tir. Bu yedi madde üzerinde fazlaca yorum yapmak istemiyorum. Okuyucularımın müstehzi bir tavırla bunların güncel örneklerini gözlerinin önünde canlandıracaklarını hissediyorum. Bütün bu ilkeler, sanki bugün için yazılmış gibi canlılığını korumaktadır. Maalesef, insanlık var olduğu günden beri, değişmez bir şekilde iyi ve kötünün mücadelesi içindedir.

Babam, benim hep dürüst olmamı öğütlerdi ve bende ilkelerine sadık kalan olabildiğince dürüst bir insan olduğumu zannediyorum. Yalnız, çevrede dönenleri gördükten sonra, aklıma değişik düşünceler gelmeğe başladığını itiraf etmeliyim. Daha doğrusu “Dürüstlüğün hiçbir işe yaramadığını öğrendiğim zaman, dürüstlükten kurtulamadım”. Bazen kendime ve babama kızıyorum. “Babam, bana bazı şeyleri öğretseydi daha iyi olurdu” diyorum. Çok samimi olduğum bir arkadaşım, bir gün bana “Bu kafa ile gidersen, hiçbir ..k olamazsın” demişti. Geçte olsa şimdi aklım başıma geldi de, su köprünün üzerini aştı, Ülkemizin bugün içinde bulunduğu duruma göre, 0 haklıymış.

Bugün düşünüyorum da, iki türlü gerçek varmış: Bunlardan birincisi, gerçeğin ta kendisi olan, durum ne olursa olsun, salt gerçek ki, maalesef  ben bu yolu seçmiş bulunuyorum. İkincisi ise duruma göre değişen, çıkarların olduğu yöndeki gerçeklerdir. Dünya’ya ve özelikle de Ülkemize baktığım zaman ikinci gerçeğin geçerli olduğunu görüyorum. Menfaat ve çıkar ilişkilerine dayanan gerçekler. Kimilerinin cebindeki kirli paralar, bizim cebimize girdiği zaman nasıl da, temizleniveriyor. Yalnız, bunun sonucunun da düşünülmesi gerekir. Elbette, doğada asalaklık, bir üst gelişmiştir ki, Ülkemizde olan durum budur. Yalnız, burada üzerinde durulması gereken önemli husus, asalakların, asalak olarak geçindikleri kimilerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde sömürmemeleridir. Bunu yaptıkları takdirde, kendi, kendilerinin sonunu hazırlarlar. Sömürülecek kimse kalmayınca, sömürenlerin de ortadan kalkmaları insanlığın değil, tabiatın kanunudur.

Asalakların ve parazitlerin yok olduğu bir Ülke özlemi ile saygılarımı sunarımBu Haber 2536 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI