Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
26 Nisan 2012 Pazar
Prof. Dr. OSMAN ECEVİT
23 Nisan
ecevit.osman@gmail.com

1. Dünya savaşında, 1914 yılından beri büyük devletlerle amansız şekilde mücadele eden Osmanlı Devleti ve birlikte savaştığı devletlerin yenilgisi ile sona erdi. Bu durum karşısında Sadrazam Talât Paşa’nın istifası ile İttihat ve Terakki Partisinin Tarih sahnesinden çekildiğini görüyoruz.  08 ekim 1918’de Ahmet İzzet Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümet, Rauf Bey (Rauf Orbay) başkanlığında bir heyeti görevlendirmiş ve bu heyet 24 ekim 1918’de Limni Adasına gelerek Mondros Limanında, Bir İngiliz savaş gemisinde, görüşmelere başladı. Dört günlük müzakereler sonunda İngiliz Amirali Calthrop’un dikte ettirdiği şekilde, Mondros Ateşkes Anlaşması, 30 ekim 1918 ‘de imzalanmıştır. Bu anlaşma hükümleri ve daha sonra bunun maddelerinin uygulanması ile, 1700 yılından bu yana Osmanlıyı yok etme çalışmaları hedefine ulaşmıştır ve tarih sahnesinden Osmanlı Devleti çekilmiştir. Şeklen İstanbul’da bir Osmanlı Devleti olmakla beraber, müstevlilerin emrini yerine getiren ve bunları Padişahın emirleri gibi halka bildiren bir kukla devlet durumunda idi.

Bu durumda artık, halka gitmek gerekiyor idi ve Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da bu yolu denediler. Anadolu’da yapılan çalışmalar sonunda, bir meclisin Ankara’da toplanmasına karar verildi. Önce meclisin 22 nisan 1920’de açılması planlanmış olmasına rağmen, bundan vazgeçilerek 23 nisan 1920 Cuma günü açılmasına karar verilmiştir. Sabahın erken saatlerinde evlerinden ayrılan kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç-ihtiyar, kalpaklı, sarıklı, fesli yöresel başlıklı tüm halk tabakalarını kapsayan insan kitlesi, tören alanı olarak belirlenen meclis binası önü ile Hacı Bayram Camii arasını doldurmuştu. Cuma namazı kılındıktan sonra, tekbir getiren halk meclisin toplanacağı binaya doğru yürümüştü. Bu yürüyüş dini bir törenden öte, kendi gücünün üzerinde hiçbir güç tanımayan, ülkesinin tam bağımsızlığa kavuşturmayı amaçlayan, inkılâpçı meclisin ülke ve ulus yazgısına el konduğunu ve bunu uygulamaya başlandığını gösteren bir uyanış hareketi idi.

Milletvekilleri Hacı Bayram Camiinde halkla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra, 23 nisan 1920, saat 13.45’de içlerinde en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey’in (Alkan) başkanlığında meclis toplanarak, onun şu konuşması ile çalışmalarına başlamıştır:

“Burada bulunan saygıdeğer insanlar ! İstanbul’un geçici kaydıyla yabancı kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve tüm temelleri ile halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepimizce bilinmektedir. Bu duruma baş eğmek, ulusumuzun bize sunulan yabancı köleliği kabul etmesi demektir. Ancak, tam bağımsızlık ile yaşamak için kesin olarak kararlı bulunan ve ezelden beri özgür ve başına buyruk yaşamış olan ulusumuz kölelik durumunu son derece sertlik ve kesinlikle reddetmiş ve hemen vekillerini toplamağa başlayarak yüksek meclisimizi meydana getirmiştir. Bu yüksek meclisin en yaşlı üyesi olarak ve Allah’ın yardımı ile ulusumuzun iç ve dış bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğudan doğruya yüklenip kendi kendini yönetmeğe başladığını tüm cihana ilân ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum.” Şerif Bey kendisinden sonra ilk sözü, Ankara Milletvekili Mustafa kemal Paşa’ya vermiş ve “O” da son durumla ilgili bilgileri özetlemiştir. Daha sonra ilgili komisyonlar kurularak birinci gün çalışmalarına son verilmiştir.

Bugün kullandığımız anlamda, TBMM ilk başkan Sinop Milletvekili Şerif Beyin ifadesidir. İmkânsızlıklar içinde yeni devletin temellerini, başları koltuklarını altındaki bu 362 insana Allah’tan ne kadar rahmet dilesek azdır. Ayrıca, aradan geçen 92 yıla rağmen, Şerif Bey’in konuşmasının güncelliği üzerine söz söylemek de mümkün değildir ve 75 milyon insan da bu sözlerin altına imzasını atar. Trablus-garp’tan başlayarak birinci dünya savaşının sonuna kadar milyonlarca gencini kaybeden ve fakir düşmüş bir ülkeden, millet ve bağımsız bir devlet yaratmak, elbette bir mucizedir. Ama, onlar inançları ile bu davaya baş koymuşlar ve sonunda kazanmışlardır. Onun için 23 nisan çok büyüktür ve bu sebepten Ülkemizin geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir. Onun için bunun gibi diğer günlerimizin de kıymetini bilmek temennisi ile bayramınızı kutlar saygılarımı sunarım.

 

 Bu Haber 1437 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Başlık : 23 nisan Tarih : 1 Mayıs 2012 / Pazar Üye Adı :süleyman yıldız
Osman Bey,Bu kadar günümüzle ilgisiz, laf olsun diye yazılan yazılar arasında ,yazınızla anlamlı bir yazı okuma fırsatını verdiginiz için teşekkürler.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI